Duurzaamheid bij Credendo

Tree

Duurzaam ondernemen is zeer belangrijk voor Credendo. Wij ondernemen op een manier die sociaal verantwoord is en die vooruitkijkt, rekening houdt met onze impact op het milieu, de maatschappij, de economie, onze belanghebbenden en onze mensen. We hebben zowel aandacht voor de duurzaamheid van onze eigen activiteit (rechtstreekse impact) als voor de duurzaamheid van de transacties die we ondersteunen (onrechtstreekse impact). Dit blijkt ook uit onze ‘governance’. We gaan zelfs verder dan onze wettelijke verplichtingen om op een maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen.

Wij hebben respect voor mensenrechten en milieuduurzaamheid. We strijden tegen corruptie en hebben ons geëngageerd voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dit alles maakt niet alleen deel uit van onze bedrijfsmissie en -waarden, maar is ook geïntegreerd in onze strategie en samengevat in onze tagline: ‘We willen groeien en verbeteren op een duurzame manier’.

Credendo streeft er steeds naar om een dienstverlening bieden met de nodige ‘due diligence’ en professionaliteit, met respect voor eerlijkheid en businessethiek, naleving van wetten, regels, regelgeving en de beste praktijken in de sector. Alle Credendo-entiteiten delen dezelfde waarden: Customer Intimacy, Reliability en Respect.

CSR TREE
22741_CO2-Neutral label_CREDENDO_COMPANY.png

Rechtstreekse impact

 • Gelijke kansen, diversiteit, niet-discriminatie en gendergelijkheid inzake rekrutering en tewerkstelling
 • Gezondheid en welzijn van medewerkers
 • Doelstelling om onze milieuvoetafdruk te blijven verkleinen 
 • Bewustzijn rond milieu en maatschappij
 • Koolstofneutraliteit van Credendo sinds 2019

Onrechtstreekse impact

 • Zakendoen op een sociaal verantwoorde en duurzame manier 
 • Zakelijke verantwoordelijkheid en professionele uitmuntendheid stimuleren bij onze klanten 
 • Voor alle businesspartners een GRC-screening (Governance, Risk & Compliance) uitvoeren
 • Voor alle klanten van Credendo een ESG-screening (Environmental, Social & Governance) uitvoeren 
 • Zorgen voor ‘due diligence’ inzake milieu, maatschappij en mensenrechten voor alle aanvragen bij Credendo – Export Credit Agency
 • Anti-omkoping- en anticorruptieprincipe
 • Engagement t.a.v. de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN

Meer over Credendo en duurzaamheid vindt u in ons Verslag maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Groepspolicy’s

Om een verantwoordelijke bedrijfsvoering te garanderen en onze activiteiten op een financieel duurzame manier uit te oefenen, hebben we bij Credendo verschillende beleidslijnen en regels ontwikkeld en ingevoerd als aanvulling op het bestaand wettelijk kader.
 • Corporate Sustainability Policy

  Het is de strategie en ambitie van Credendo om te groeien en te verbeteren op een duurzame manier. Daarom zijn sterke ESG-prestaties en het stimuleren van de duurzaamheidsmindset enkele van de doelstellingen in onze strategie.

 • Group Integrity policy

  Credendo erkent het belang van integriteit jegens alle belanghebbenden in de uitvoering van haar verzekeringsactiviteiten. We promoten eerlijkheid, businessethiek, zakelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid en compliance.

 • Gedragscode

  De principes die beschreven worden in de Gedragscode zijn een minimum aan richtlijnen waar alle personeelsleden zich aan dienen te houden. Ze gaan gepaard met de waarden van Credendo: Customer Intimacy, Reliability en Respect.

issue to report

Problemen melden

Mogelijk zijn er milieugerelateerde of sociale kwesties met betrekking tot de projecten die wij ondersteunen, die u onder onze aandacht wilt brengen. Of u zou zich bewust kunnen worden van illegale of ongepaste activiteiten met betrekking tot dergelijke projecten.

offshore wind turbine

Nieuws en artikels

Ontdek het laatste nieuws over duurzaamheid bij Credendo

seed together

DUURZAAMHEID BIJ CREDENDO – EXPORT CREDIT AGENCY

 • Beoordeling van milieugerelateerde en sociale risico’s
 • De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN
 • Duurzame transitie
 • Duurzame kredietverlening
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Anti-omkopings- en anticorruptieprincipe