Credendo – Guarantees & Speciality Risks

Over Credendo – Guarantees & Speciality Risks

Credendo – Guarantees & Speciality Risks biedt gespecialiseerde kredietverzekeringsproducten en borgtochten aan die passen bij uw specifieke risicosituatie en uw garantiebehoeften. 

Credendo – Guarantees & Speciality Risks is ontstaan uit de fusie van Credendo – Single Risk met Credendo – Excess & Surety in juni 2021. De nieuwe entiteit combineert drie strategische businesslijnen: excess-of-loss- en top-up-dekking, single-risk-verzekering en borgtochten. 

Credendo – Guarantees & Speciality Risks helpt bedrijven om projecten en bestaande activiteiten in te dekken met een niet-opzegbare verzekering op maat, tegen een breed scala aan commerciële en politieke risico's. Het ruime aanbod van borgtochten en garanties kan ook nieuwe zakelijke kansen creëren voor binnenlandse en internationale contracten. 

Onze verzekeringen en borgtochten bieden een hoge mate van bescherming en flexibiliteit, wat ook de specifieke risico's zijn die u wilt dekken of de garanties die u nodig hebt voor uw tegenpartij.   

Onze structuur is gebaseerd op onze drie businesslijnen: excess of loss, borgtochten en ‘single risk’. Ons hoofdkantoor is gevestigd in België en wordt ondersteund door tien regionale kantoren in heel Europa (Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Spanje en Zwitserland). 

Credendo – Guarantees & Speciality Risks kreeg van S&P Global Ratings een rating ‘A-’, met stabiele vooruitzichten. 

Bestuur

Raad van Bestuur

Dirk TERWEDUWE Voorzitter
Nabil JIJAKLI Lid
Ronny MATTON Lid
Frank VANWINGH Lid
Christoph WITTE Lid
Kerlijne VAN STEEN Lid
Christian WIENEMA Lid
Eric JOOS Lid
Cécile COUNE Lid, Proximus NV, onafhankelijk bestuurder.
Karin DOGUET Lid
Liesbeth SINKE Lid

audit & risK COMITé 

Frank VANWINGH Voorzitter
Cécile COUNE Lid
Karin DOGUET Lid
Liesbeth SINKE Lid

 

remuneratIECOMITé

Dirk TERWEDUWE Voorzitter
Cécile COUNE Lid
Liesbeth SINKE Lid

 

Executive Committee

 • Witte

  Christoph Witte, General Manager

 • vs4

  Kerlijne Van Steen, Deputy General Manager

 • Eric Joos

  Eric Joos, Deputy General Manager

 • cw

  Christian Wienema, Chief Financial Officer

Klik op deze link voor de lijst van externe mandaten

Aandeelhouder

Credendo – Guarantees & Speciality Risks kan mee genieten van de kennis van internationale handelsmechanismen en de ervaring als verzekeraar van grote bedrijven en speciale risico's waarover Credendo – Export Credit Agency, de enige aandeelhouder, beschikt.

Integriteit

De beste service voor onze klanten, dat dragen we bij Credendo – Guarantees & Speciality Risks hoog in het vaandel. We streven daarom steeds naar de juiste werkwijze en het juiste instrumentarium om ervoor te zorgen dat onze service wordt verleend met de nodige toewijding en professionalisme, met eerlijkheid, met zin voor correct zakendoen en met achting voor de beste praktijken binnen onze sector.

De autoriteiten die toezicht op ons houden

Onze activiteiten zijn gebonden aan regelgeving en toezicht, dus het is goed om te weten dat:

 • wij onze licentie (Nr. 2364) voor kredietverzekering (Tak 14) en borgstelling (Tak 15) hebben verkregen van de Nationale Bank van België, die verantwoordelijk is voor het zogenaamde 'prudentiële toezicht'. De hoofdzetel van de Nationale Bank van België bevindt zich in: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel;
 • we ook onder toezicht staan van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) die erop toeziet dat wij handelen in overeenstemming met de regels inzake een eerlijke verzekeringsmarkt.  De hoofdzetel van de FSMA bevindt zich in: Congresstraat 12-14, 1000 Brussel;
 • wij het "Europees Paspoort" hebben voor meeste landen in de Europese Economische Ruimte. Daaronder vallen alle EU-lidstaten die binnen een Internet Markt actief zijn volgens dezelfde basisregels. Dankzij het Europees Paspoort kunnen we verzekeringspolissen afsluiten met bedrijven in de hele Europese Economische Ruimte;
 • wij voor onze bijkantoren in Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Spanje en Zwitserland  ook contacten onderhouden met de lokale toezichthoudende autoriteiten.

Gedragscodes

Omdat we de best mogelijke principes willen hanteren, heeft het Executive Committee van Credendo – Guarantees & Speciality Risks een intern Integriteitsbeleid en een Gedragscode goedgekeurd. Deze bevatten de basisbeginselen waar iedereen die voor ons werkt zich aan moet houden, zowel ten aanzien van iemand binnen de onderneming als van iemand die een andere relatie heeft met de onderneming, zoals de dochterondernemingen van de groep, klanten, leveranciers, werknemers en andere zakenpartners.

In overeenstemming met de Europese MiFID-reglementering (Markets in Financial Instruments Directive) en de bepalingen van de Belgische wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten, streven de medewerkers van Credendo – Guarantees & Speciality Risks er ook naar om zich op een loyale, billijke en professionele manier in te zetten voor de belangen van hun klanten.

Credendo – Guarantees & Speciality Risks heeft een schriftelijk beleid vastgelegd omtrent het beheer en de beheersing van mogelijke belangenconflicten bij het verlenen van verzekeringsdiensten aan zijn klanten. Via deze link vindt u hierover meer bijzonderheden.

Credendo – Guarantees & Speciality Risks heeft ook samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met geregistreerde verzekeringsmakelaars. In deze overeenkomsten zijn ook de vergoedingen opgenomen die de makelaar ontvangt als tegenprestatie voor de geleverde diensten (broker fee).

Meer informatie hierover vindt u onder deze link.

Credendo – Guarantees & Speciality Risks is lid van Assuralia, de beroepsvereniging van Belgische en buitenlandse verzekeraars die op de Belgische markt actief zijn. Als lid van deze beroepsvereniging heeft Credendo – Guarantees & Speciality Risks de "Gedragsregels van de verzekeringsonderneming" ondertekend. Dit document bevat de regels die verzekeringsmaatschappijen vrijwillig naleven ten aanzien van hun vele gesprekspartners, en met name klanten, makelaars, concurrenten, personeelsleden, aandeelhouders en de overheid.

Credendo – Guarantees & Speciality Risks steunt de beginselen van de Gedragscode voor de kredietverzekeringssector. Dit is een gentleman’s agreement tussen alle betrokken partijen waarin de beginselen worden beschreven die van toepassing zijn op de kredietverzekeringssector. Dit document is niet wettelijk bindend. Het is bedoeld om de transparantie, de communicatie en de professionalisering van de sector te bevorderen en deze duurzamer te maken.

Interne controlefuncties zoals Compliance zorgen ervoor dat we:

 • alle geldende wettelijke en regelgevende verplichtingen naleven en toepassen;  
 • alle gedragsregels naleven die relevant zijn voor onze sector;
 • best practices toepassen in onze procedures en activiteiten; en
 • trouw blijven aan onze interne principes en waarden (zoals bepaald in ons Integriteitsbeleid).

Wat indien u geconfronteerd wordt met ongepast gedrag of niet tevreden bent over onze service?

Wij streven ernaar een verzorgde en professionele service aan te bieden die stoelt op eerlijkheid en zakelijke ethiek, en die in overeenstemming is met alle regels, wetten en best practices van onze sector. Toch kan het gebeuren dat u ons gedrag ongepast vindt of dat u niet tevreden bent over onze service.

Uw mening telt. Ze kan ons helpen om onze service te verbeteren en zo eventuele problemen met het naleven van regelgeving op te lossen.

U mag contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon indien u een probleem wilt melden of ergens niet tevreden over bent. Indien u vindt dat er op hoger niveau maatregelen moeten worden genomen of dat het probleem te gevoelig ligt om te bespreken met uw gebruikelijke contactpersoon, kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons Compliance-departement (zie hieronder: Hoe kunt u een probleem met het naleven van de regelgeving melden of een klacht indienen?).

Hoe kunt u een probleem met het naleven van de regelgeving melden of een klacht indienen?

Om ervoor te zorgen dat onze Compliance Officer het door u gemelde probleem of uw klacht kan behandelen, en een gepaste oplossing kan zoeken, vragen wij u om het probleem of de klacht te beschrijven en uw contactgegevens door te geven:

    per e-mail: f.warson@credendo.com
    per brief:  Credendo – Guarantees & Speciality Risks

T.a.v.: de Compliance Officer
Roger Vandendriesschelaan 18
1150 Brussel

    per telefoon:  02/774.42.56 – vraag naar de Compliance Officer

Om onze service te kunnen verbeteren en eventuele problemen of knelpunten binnen de organisatie te verhelpen, ontvangen wij uw melding of klacht uiteraard graag rechtstreeks. Wij streven er steeds naar om deze ten gronde te behandelen binnen een termijn van maximaal 14 dagen. Indien dit niet mogelijk blijkt,  zullen wij u hiervan tijdig informeren. Wij delen u dan zowel de reden van de vertraging mee, als de termijn binnen dewelke het onderzoek vermoedelijk zal worden afgerond.

Indien u geen genoegen neemt met de uiteindelijke beslissing,  kunt u zich tevens wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen:

Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
https://www.ombudsman-insurance.be/

Downloads

Downloads

Zoekt u recurrente verslagen, financiële informatie of andere documentatie? U vindt het allemaal hier.

Vestigingen

 • Credendo – Guarantees & Speciality Risks België

  Naamloze vennootschap naar Belgisch recht (SA | NV) BNB | NBB Nr. 2364 – Takken 14, 15 and 16

  Btw BE 0864 602 471 RPR | RPM Brussels, Franstalige afdeling – IBAN BE58 3101 8021 5679 – BIC BBRUBEBB

  Adres

  Avenue Roger Vandendriessche, 18, 1150 Brussel, België

 • Credendo – Guarantees & Speciality Risks Frankrijk

  SIREN 484146 253 – RCS Nanterre – TVA FR 56 484 146 253 – IBAN FR76 3043 8000 0836 1210 3600 467 – BIC INGBFRPP

  Entreprise régie par le code des assurances

  Succursale de Credendo – Guarantees & Speciality Risks, société anonyme de droit belge au capital de 135.093.008 EUR, 18 avenue Roger Vandendriessche, 1150 Bruxelles, Belgique – BNB (Banque Nationale de Belgique) n° 2364 – Branches 14, 15 et 16 – TVA BE 0864 602 471 RPM Bruxelles

  Adres

  58 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrijk 

 • Credendo – Guarantees & Speciality Risks Duitsland

  Amtsgericht Köln – HRB 62129 – USt ID: DE 25 89 12 31 7 – IBAN DE81 3701 0600 1120 8311 55 – BIC BNPADEFFXXX

  Vorsitzender des Verwaltungsrats: Dirk Terweduwe – Geschäftsführender Vorstand: Eckhard Horst, Eric Joos und Christian Wienema

  Hauptsitz: avenue Roger Vandendriessche 18, 1150 Brüssel, Belgien – Credendo – Guarantees & Speciality Risks ist eine Aktiengesellschaft nach belgischem Recht und als Versicherungsgesellschaft zugelassen (BNB | NBB (Belgische Nationalbank) Nr. 2364 – Sparten 14, 15 und 16)

  USt ID: BE 0864 602 471 RPR | RPM Brüssel

  Adres

  Heppendorfer Str. 26, 50170 Kerpen, Duitsland

 • Credendo – Guarantees & Speciality Risks Ierland

  Adres

  Suite 335,1 Horgans Quay, Cork T23 PPT8, Ireland

 • Credendo – Guarantees & Speciality Risks Italië

  Registro delle Imprese di Milano (CF e P.IVA) n° 03262690161 – REA MI - 2080738 – n° di registrazione IVASS I.00057 – IBAN IT58 X034 7501 6010 0005 1781 909 – BIC INGBITMMICM

  Succursale Credendo – Guarantees & Speciality Risks, società anonima di diritto belga, capitale sociale EUR 135.093.008, con sede legale in avenue Roger Vandendriessche 18, 1150 Bruxelles, Belgio I

  Impresa assicurativa autorizzata da BNB | NBB (Banca Nazionale del Belgio) n° 2364 – Rami 14, 15 e 16 – P.IVA BE 0864 602 471 RPR | RPM Bruxelles

  Adres

  Via Vitruvio, 38, 20124 Milaan, Italië

 • Credendo – Guarantees & Speciality Risks Polen

  XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000667824, NIP: 1080021328.

  Adres

  GBC Gdański Business Center II, budynek D, ul. Inflancka 4C, 00-189 Warschau, Polen

 • Credendo – Guarantees & Speciality Risks Spanje & Portugal

  NIF: W0171343G

  N.º Registro DGSFP: E0171 | Inst. De Seguros de Portugal: 4561

  Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 8563, Libro 5851, folio 92, hojaV-117762, Inscripción 1

  IBAN ES88 0149 0101 1200 6114 4001 - BIC BNPAESMSXXX

  Adres

  Parque Tecnológico de Valencia, Ronda Guglielmo Marconi, n°11, Escalera D, Planta 1a, Despacho L15, 46980 Paterna, Spanje

 • Credendo – Guarantees & Speciality Risks Nederland

  Kamer van Koophandel nr.: 57751412 KvK
  IBAN NL89 BNPA 0227 6636 59 – BIC BNPA NL 2A

  Adres

  Gustav Mahlerplein 28, 1082 MA Amsterdam, Nederland
   

 • Credendo – Guarantees & Speciality Risks Oostenrijk

  Adres

  Wohllenbegasse 4, A-1040 Wenen, Oostenrijk

 • Credendo – Guarantees & Speciality Risks Zwitserland

  CHE – 112.422.414 TVA

  Adres 

  Rue Vallin 2, 1201 Genève, Zwitserland