Credendo – Export Credit Agency

Over Credendo - Export Credit Agency

Credendo – Export Credit Agency werd opgericht in 1939 als ONDD, de officiële Belgische kredietverzekeraar.

De opdracht van Credendo – Export Credit Agency is de internationale handel te bevorderen door met behulp van de staatsgarantie handelskredieten op middellange en lange termijn te verzekeren.

De laatste jaren heeft Credendo – Export Credit Agency ingrijpende veranderingen ondergaan: zo is het van een traditioneel exportkredietagentschap uitgegroeid tot een internationale speler die vandaag aan het hoofd staat van Credendo Group. Credendo – Export Credit Agency is een solide speler. Daarvan getuigen de rating AA van Standard & Poor's en de dekkingscapaciteit van 30 miljard EUR.

Naast traditionele exportkredietverzekering biedt Credendo – Export Credit Agency financiële garanties en directe financiering. Het spitst zijn activiteiten voornamelijk toe op niet-OESO-landen omdat het merendeel van de risico's van zijn klanten betrekking heeft op deze markten.

Façade Immo Montoyer

Historiek

Credendo is ’s werelds 2e oudste publieke kredietverzekeraar. Sinds haar ontstaan in 1921 is onze onderneming uitgegroeid tot de 4e Europese kredietverzekeringsgroep die wereldwijd uw risico’s dekt.
 

 

Bestuur

Raad van Bestuur

Vincent REUTER

Voorzitter

Wim VAN DEN BOSSCHE

Ondervoorzitter

Florence LEPOIVRE

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Economie

Renaat SCHROOTEN

Plaatsvervanger

Henk MAHIEU

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Financiën

Ludivine HALBRECQ

Plaatsvervanger

Lucas DEGROOT

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Buitenlandse Zaken

Jean-François KRENC

Plaatsvervanger

Joris TOTTÉ

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Nathalie MAELFAIT

Plaatsvervanger

Pascal WALRAVE

Lid, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering

Philippe NYS

Plaatsvervanger

Georges STIENLET

Lid, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering

Koen DE RIDDER

Plaatsvervanger

Jean-Christophe DEHALU

Lid, vertegenwoordiger van de Waalse regering

Olivier de WASSEIGE

Plaatsvervanger

Pascale DELCOMMINETTE

Lid, vertegenwoordiger van de Waalse regering

Hubert SIEMES

Plaatsvervanger

Annelore ISAAC

Lid, vertegenwoordiger van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Kim EVANGELISTA

Plaatsvervanger

Sarah LOKMAN

Lid, vertegenwoordiger van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Anton VAN ASSCHE

Plaatsvervanger

 

Audit EN Risk CommitE

Henk MAHIEU

Voorzitter

Florence LEPOIVRE

Lid

Lucas DEGROOT

Lid

Remuneratiecomité

Wim VAN DEN BOSSCHE

Voorzitter

Vincent REUTER

Lid

Georges STIENLET

Lid

Management

 • Dirk Terweduwe

  Dirk Terweduwe, Chief Executive Officer, verantwoordelijk voor:

  • Compliance
  • Finance
  • Human Resources
  • Internal Audit
  • Reinsurance
  • Risk Management
  • Strategy & Innovation
 • Frank Vanwingh

  Frank Vanwingh, Deputy Chief Executive Officer, verantwoordelijk voor:

  • Information Technologies
  • Legal and Claims
  • Project Management Office
  • Underwriting & Account Management
 • NJIJ_2022-cropped.jpg

  Nabil Jijakli, Deputy Chief Executive Officer, verantwoordelijk voor:

  • Business Development
  • CSR, Sustainability
  • Facility Management
  • Marketing, Communication
  • Procurement
  • Sales

Rating

In een rapport gepubliceerd op 22 augustus 2023 bevestigde Standard & Poor’s de kredietrating ‘AA’ voor de uitgifte van langetermijnkredieten en ‘A-1+’ voor kortetermijnkredieten voor Credendo – Export Credit Agency. Het vooruitzicht is stabiel.

De ratings komen overeen met de ratings die Standard & Poor's aan het Koninkrijk België heeft toegekend.

In december 2007 kreeg Credendo – Export Credit Agency zijn eerste kredietrating van kredietbeoordelaar Standard & Poor’s. Credendo – Export Credit Agency kreeg de op een na beste  langetermijnrating: AA+, en de beste kortetermijnrating: A-1+.

 

Internationale samenwerking

Credendo – Export Credit Agency kan met buitenlandse partners en internationale instellingen akkoorden afsluiten die passen binnen de verwezenlijking van zijn doelstelling. Door de groeiende internationalisering van de handel heeft Credendo – Export Credit Agency, samen met een reeks buitenlandse tegenhangers, mechanismen opgezet om partnerschappen tussen Belgische en buitenlandse bedrijven te vergemakkelijken voor operaties op derde markten.  Het gaat daarbij voornamelijk om akkoorden voor buitenlandse opname, medeverzekering, herverzekering, parallelle verzekering of algemene samenwerkingsakkoorden.

Indien partijen en zelfs onderaannemers uit meerdere landen bij de uitvoering van een project betrokken zijn, kan Credendo – Export Credit Agency met andere woorden samenwerken met andere kredietverzekeraars, instellingen of banken in binnen- en buitenland om een oplossing te kunnen aanbieden.

Op internationaal vlak is Credendo – Export Credit Agency actief in verschillende werkgroepen rond kredietverzekering:

 • in het kader van de Europese Unie;
 • in het kader van de  OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, die als missie heeft om beleidslijnen te steunen die het economisch en sociaal welzijn in de wereld verbeteren.  De OESO-landen hebben een akkoord over het gebruik van officieel ondersteunde exportkredieten met een terugbetalingstermijn van meer dan twee jaar. Het kader vermijdt oneerlijke concurrentie op basis van financiële voorwaarden van exportkredieten;
 • in het kader van de Berner Unie (Internationale Unie van Verzekeraars van Kredieten en Investeringen), waarvan Credendo – Export Credit Agency lid is.  De missie van de Berner Unie bestaat erin om grensoverschrijdende handel actief te vergemakkelijken door op internationaal niveau het aanvaarden van gezonde principes zowel voor exportkredieten als voor buitenlandse investeringen te bevorderen en door een forum aan te bieden waar de leden informatie kunnen uitwisselen.

Credendo – Export Credit Agency neemt ook actief deel aan de discussies die worden gehouden in het kader van de Club van Parijs, een informele groep van publieke crediteuren waarvan de rol erin bestaat gecoördineerde en duurzame oplossingen te zoeken voor betalingsmoeilijkheden van debiteurlanden.

CSR

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen staat centraal bij Credendo – Export Credit Agency. Wij ondernemen op een manier die sociaal verantwoord is en die vooruitkijkt, rekening houdt met onze impact op het milieu, de maatschappij, de economie, onze belanghebbenden en onze mensen.

CIRR

De commerciële referentierentevoeten (CIRR, commercial interest reference rates) zijn de minimumrentevoeten voor exportkredieten met overheidssteun die onder de OESO-Regeling vallen.

Die rentevoeten berusten op de marktrente en worden maandelijks op de 15e gewijzigd. Finexpo gebruikt ze voor de rentestabilisatie. Die is bedoeld om een bank die een lening in vreemde valuta verstrekt een vaste rentevoet (de CIRR) te garanderen voor de hele krediettermijn. Het gaat hierbij om een krediet dat aan een buitenlandse koper wordt verleend om de export van Belgische kapitaalgoederen en de daaraan verbonden diensten te financieren.

De Regeling is een gentlemen's agreement onder het gros van de vertegenwoordigers van de OESO-landen. Daaronder worden de gunstigste modaliteiten en de voorwaarden voor exportkredieten vastgesteld die deze landen aanhouden.

Klik hier voor meer informatie over de laatste CIRR's.

Identificatiegegevens

 • Credendo – Export Credit Agency

  Credendo  Export Credit Agency is an autonomous public body with legal personality according to the provisions of the law of 31 August 1939

  VAT BE 0203 286 759 RPR | RPM Brussels – IBAN BE40 0010 8026 6263 – BIC GEBABEBB

  Address

  rue Montoyerstraat 3, 1000 Brussels, Belgium

Downloads

Downloads

Zoekt u recurrente verslagen, financiële informatie of andere documentatie? U vindt het allemaal hier.