Over onscredendo

100 years credendo
People posing for a pictre

Wie zijn wij?

Credendo is een Europese kredietverzekeringsgroep die aanwezig is op het hele continent en actief in alle segmenten van de verzekering van kredietrisico’s en politieke risico’s. De groep biedt een waaier aan producten die risico's over de hele wereld dekken.

Foreman

Visie

Wij zijn de eerste keuze als partner voor de dekking van risico's bij handel en investeringen in de reële economie en om de financiering van dergelijke transacties te bevorderen.

Boat

Missie

Onze missie is het ondersteunen van handelsrelaties. Wij leveren oplossingen op maat voor verzekering, herverzekering, garanties, borgstellingen en financiering met betrekking tot binnenlandse en internationale handel of investeringen in het buitenland. We beschermen bedrijven, banken en verzekeringsmaatschappijen tegen kredietrisico's en politieke risico's, en we vergemakkelijken de financiering van dergelijke transacties. Wij handelen op een verantwoordelijke en op de toekomst gerichte manier.

Turning uncertainties into opportunities.

Waarden

Als verzekeraar zijn we vertrouwd met verschillende soorten risico's. Het zorgvuldigheidsbeginsel (due diligence) is een standaardgegeven, maar wij gaan verder. Dit is onze aanpak.
 • Customer intimacy

  Klantentevredenheid vormt de kern van onze waarden. We luisteren, stellen oplossingen op maat voor, zijn toegankelijk, verklaren onze beslissingen en leveren een eersteklas service. Onze mensen bieden u de juiste oplossingen naargelang uw specifieke noden of complexe risico-omgeving.

  U krijgt oplossingen op maat.

 • Respect

  Wij tonen respect voor onze klanten, ons personeel, onze aandeelhouders en alle andere belanghebbenden, alsook voor de maatschappij en het milieu. Wij treden streng op tegen elke vorm van discriminatie. Iedereen wordt eerlijk en oprecht behandeld. We proberen altijd het juiste te doen en hanteren hoge ethische normen.

  U kunt ons vertrouwen.

 • Reliability

  We mikken op de meest uitgebreide expertise in onze business en risico's. We streven naar operationele efficiëntie ter ondersteuning van customer intimacy. We hebben een langetermijnvisie op onze activiteiten. Wij nemen de hele cyclus in acht en gaan voor duurzame financiële resultaten.

  U kunt op ons rekenen.

Façade Immo Montoyer

Credendo Group doorheen de jaren

Credendo is ’s werelds 2e oudste publieke kredietverzekeraar. Sinds haar ontstaan in 1921 is onze onderneming uitgegroeid tot de 4e Europese kredietverzekeringsgroep die wereldwijd uw risico’s dekt.

Governance

Credendo bestaat uit Credendo – Export Credit Agency en haar dochterondernemingen. De ‘corporate governance’-structuur bestaat uit de volgende organen:

Raad van Bestuur

Vincent REUTER

Voorzitter

Wim VAN DEN BOSSCHE

Ondervoorzitter

Florence LEPOIVRE

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Economie

Renaat SCHROOTEN

Plaatsvervanger

Henk MAHIEU

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Financiën

Ludivine HALBRECQ

Plaatsvervanger

Lucas DEGROOT

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Buitenlandse Zaken

Jean-François KRENC

Plaatsvervanger

Joris TOTTÉ

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Nathalie MAELFAIT

Plaatsvervanger

Pascal WALRAVE

Lid, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering

Philippe NYS

Plaatsvervanger

Georges STIENLET

Lid, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering

Koen DE RIDDER

Plaatsvervanger

Jean-Christophe DEHALU

Lid, vertegenwoordiger van de Waalse regering

Olivier de WASSEIGE

Plaatsvervanger

Pascale DELCOMMINETTE

Lid, vertegenwoordiger van de Waalse regering

Hubert SIEMES

Plaatsvervanger

Annelore ISAAC

Lid, vertegenwoordiger van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Kim EVANGELISTA

Plaatsvervanger

Sarah LOKMAN

Lid, vertegenwoordiger van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Anton VAN ASSCHE

Plaatsvervanger

 
 • Dirk Terweduwe

  Dirk Terweduwe, Group CEO en Voorzitter van het Group Coordination Committee

  • Geboren in 1961 in Aarschot, België
  • Hij heeft een Licentiaat (masterdiploma) Economie en een Master of Arts in Economics (master-na-master) van de Universiteit van Leuven (België).
  • Na zijn studies werkte hij drie jaar als onderzoeks- en onderwijsassistent aan de Universiteit van Leuven. In 1987 ging hij aan de slag bij Credendo – Export Credit Agency en in 1989 werd hij benoemd tot Chief economist en hoofd van het departement Country Risk. In 2004 werd hij aangesteld als Deputy CEO van Credendo – Export Credit Agency en van Credendo – Short-Term Non-EU Risks. Eind 2009 startte hij in zijn huidige positie van CEO van Credendo – Export Credit Agency en Group CEO van Credendo. Van 2010 tot 2013 was hij eveneens CEO van Credendo – Short-Term Non-EU Risks.
  • Hij is Voorzitter van de Supervisory Board van Credendo – Short-Term EU Risks. Daarnaast is hij Voorzitter van de Raad van Bestuur van Credendo – Short-Term Non-EU Risks, van Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance en van Credendo – Guarantees & Speciality Risks.
  • Sinds 1996 is hij eveneens Voorzitter van de groep van landenrisico-experts in het kader van de OESO-regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten.
 • Frank Vanwingh

  Frank VANWINGH, Group Deputy CEO en Ondervoorzitter van het Group Coordination Committee

  • Geboren in 1962 in Hasselt, België
  • Hij heeft een masterdiploma rechten van de Universiteit van Leuven (België) en een ‘DESS’ in Europees recht van de Universiteit van Nancy (Frankrijk).
  • Hij begon zijn carrière bij Credendo – Export Credit Agency in 1989 als Legal Counsel en Claims Manager. Later werd hij Deputy Head van het departement Claims & Legal Advice om vervolgens Head te worden van de departementen Strategy, Legal en Risk Management. Op heden is hij Deputy Chief Executive Officer van Credendo en van Credendo – Export Credit Agency, alsook Chief Operating Officer.
  • Hij is lid van de Supervisory Board van Credendo – Short-Term EU Risks. Daarnaast is hij lid van de Raad van Bestuur van Credendo – Short-Term Non-EU Risks, van Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance en van Credendo – Guarantees & Speciality Risks.
 • NJIJ_2022-cropped.jpg

  Nabil JIJAKLI, Group Deputy CEO en woordvoerder van Credendo

  • Geboren in 1964 in Damascus, Syrië
  • Hij heeft een masterdiploma Politieke Wetenschappen en Internationale Relaties en voltooide het Postgraduaat Internationale Politiek aan de ULB in Brussel.
  • Hij is Deputy Chief Executive Officer van Credendo en van Credendo – Export Credit Agency. Voordat hij aan de slag ging bij Credendo, werkte hij 21 jaar voor de Nationale Bank van België. Zijn laatste functie daar was Secretaris van het Comité voor Financiële Stabiliteit. Hij was ook verantwoordelijk voor de coördinatie van de invoering van de euro in België, en werkte drie jaar als expert voor de Europese Commissie.
  • Hij is lid van de Raad van Bestuur van Credendo – Short-Term Non-EU Risks en Credendo – Guarantees & Speciality Risks.

Audit Committe

Henk MAHIEU

Voorzitter

Florence LEPOIVRE

Lid

Lucas DEGROOT

Lid

Credendo Corporate Governance Charter

Het Credendo Corporate Governance Charter (hierna het ‘Charter’) beschrijft de governance van Credendo – Export Credit Agency (hierna Credendo ECA’) en haar dochterondernemingen. Het bepaalt hoe het zakelijk leiderschap en de managementstructuur binnen Credendo georganiseerd worden, en hoe Credendo in de praktijk moet handelen om een evenwicht te creëren tussen controle, risicobeheer en transparantie, en tegelijkertijd de prestaties van de groep te ondersteunen door een efficiënte besluitvorming te garanderen. Zo worden bv. de samenstelling en de werking van de Raad van Bestuur en het Directiecomité van Credendo ECA beschreven.

Het ontwerp van het Charter is gebaseerd en geïnspireerd op alle relevante wet- en regelgeving, zoals de wet van 31 augustus 1939 tot oprichting van Credendo ECA, de Belgische Corporate Governance Code (2020), de OESO-richtlijnen inzake corporate governance van overheidsbedrijven (2015) en de nieuwe circulaire van de Nationale Bank van België betreffende het governancesysteem (2020). Het Charter verwijst ook naar de beginselen die in zijn vastgelegd in de groepspolicy’s en -charters van Credendo, en geeft ze weer waar nuttig.

Het Charter werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Credendo ECA en zal jaarlijks herzien en bijgewerkt worden.

CSR_ENNLFR-sq.jpg

Duurzaamheid bij Credendo

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijk voor Credendo. Wij willen zakendoen op een manier die sociaal verantwoord is en die vooruitkijkt, rekening houdt met onze impact op het milieu, de maatschappij, de economie, onze stakeholders en onze mensen.

AnnualReport2021.jpg

Jaarverslag

Credendo beleefde een succesvol jubileumjaar, met een fikse groei, een sterkere positionering op de markt en de ontwikkeling van innoverende producten. Allemaal ook troeven voor de toekomst. En terwijl er aan die toekomst gebouwd wordt, wil de onderneming ook werken aan het milieu, een van de belangrijkste doelstellingen in haar strategie. Wat de cijfers betreft, laat de groep opnieuw een stijging in de inkomsten uit verzekeringspremies optekenen. Daarnaast bracht 2021 een daling van het aantal schadegevallen en opnieuw een solide winst.

Downloads

Downloads

Zoekt u recurrente verslagen, financiële informatie of andere documentatie? U vindt het allemaal hier.