O nascredendo

credendo-header.jpg
OK Who are we (Choix 3).jpg

Kim jesteśmy?

Credendo przewodniczy europejskiej grupie ubezpieczycieli kredytów, obecnej na całym kontynencie, aktywnej zarówno we wszystkich segmentach obsługi kredytów kupieckich jak i zabezpieczeń biznesu przed ryzykiem politycznym. Oferuje szeroki zakres produktów, chroniących przed ryzykiem na całym świecie.

OK Vision (Choix 3).jpg

Wizja

Jesteśmy partnerem biznesowym, który chroni firmy przed ryzykiem związanym z handlem i inwestycjami oraz ułatwienie finansowania takich transakcji.

OK Mission (Choix 1).jpg

Misja

Naszą misją jest wspieranie relacji handlowych. Oferujemy indywidualne rozwiązania w dziedzinie ubezpieczeń, reasekuracji, gwarancji, poświadczeń i finansowania, związanych z transakcjami w krajowym i międzynarodowym handlu oraz w zakresie inwestycji zagranicznych. Chronimy spółki, banki i zakłady ubezpieczeń od ryzyk kredytowych i politycznych oraz ułatwiamy finansowanie transakcji. Działamy w sposób odpowiedzialny i przyszłościowy.

Działamy w sposób odpowiedzialny i przyszłościowy.

Turning uncertainties into opportunities.

Wartości

Jako ubezpieczyciel, sporo wiemy o ryzyku w różnych formach. Due diligence jest standardem, ale my idziemy znacznie dalej. Oto nasze podejście.
 • Nastawienie na klienta

  Zadowolenie klienta jest podstawą naszych wartości. Słuchamy, proponujemy indywidualne rozwiązania, jesteśmy otwarci, wyjaśnimy nasze decyzje i dostarczamy najwyższej klasy obsługę. Nasi ludzie wymyślają inteligentne rozwiązania w odpowiedzi na konkretne potrzeby biznesowe lub złożoność ryzyk środowiskowych.

  Otrzymasz indywidualne rozwiązania.

 • Szacunek

  Okazujemy szacunek naszym klientom, pracownikom, udziałowcom i wszystkim innym, współpracującym z nami podmiotom, jak również społeczeństwu i środowisku. Stanowczo opowiadamy się przeciwko jakiejkolwiek formie dyskryminacji. Każdego traktujemy sprawiedliwie i uczciwie. Zawsze staramy się działać praworządnie i stosować wysokie standardy etycznego zachowania.

  Możesz nam zaufać.

 • Niezawodność

  Bazujemy na solidnej wiedzy i najwyższej klasy ekspertyzach w zakresie biznesu oraz ryzyka. Dążymy do efektywności operacyjnej, stanowiącej podstawę działań wobec klienta. Na nasze działania spoglądamy z perspektywy długoterminowej i dążymy do zrównoważonych wyników finansowych.

  Możesz na nas liczyć.

Façade Immo Montoyer

Historia Grupy Credendo

Credendo jest drugim najstarszym na świecie państwowym ubezpieczycielem należności. Od momentu powstania w 1921 roku nasza firma urosła do rangi czwartej europejskiej grupy ubezpieczającej kredyty i zabezpieczającej ryzyka klientów na całym świecie.

Zarządzanie

Credendo kontytuują Credendo – Export Credit Agency oraz podległe spółki. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem składa się z następujących organów:

Zarząd

Vincent REUTER

Przewodniczący

Wim VAN DEN BOSSCHE

Wiceprzewodniczący

Florence LEPOIVRE

Członek, reprezentant Ministra Gospodarki

Renaat SCHROOTEN

Zastępca

Henk MAHIEU

Członek, reprezentant Ministra Finansów

Ludivine HALBRECQ

Zastępca

Lucas DEGROOT

Członek, reprezentant Ministra Spraw Zagranicznych

Jean-François KRENC

Zastępca

Joris TOTTÉ

Członek, reprezentant Ministra Współpracy Rozwojowej

Nathalie MAELFAIT

Zastępca

Pascal WALRAVE

Członek, przedstawiciel rządu regionalnego Flandrii

Philippe NYS

Zastępca

Georges STIENLET

Członek, przedstawiciel rządu regionalnego Flandrii

Koen DE RIDDER

Zastępca

Jean-Christophe DEHALU

Członek, przedstawiciel władz regionalnych Walonii

Olivier de WASSEIGE

Zastępca

Pascale DELCOMMINETTE

Członek, przedstawiciel władz regionalnych Walonii

Hubert SIEMES

Zastępca

Annelore ISAAC

Członek, przedstawiciel Rządu Regionu Stołecznego Brukseli

Kim EVANGELISTA

Zastępca

Sarah LOKMAN

Członek, przedstawiciel Rządu Regionu Stołecznego Brukseli

Anton VAN ASSCHE

Zastępca

Komitet Wykonawczy Grupy

Dirk TERWEDUWE

Dyrektor Generalny i Prezes Komitetu Wykonawczego

Frank VANWINGH

Wicedyrektor i Wiceprezes Komitetu Wykonawczego

Nabil JIJAKLI

Wicedyrektor i Członek Komitetu Wykonawczego

 • Dirk Terweduwe

  Dirk Terweduwe, CEO Grupy oraz Chairman of the Group Coordination Committee

  • Urodzony w 1961 roku w Aarschot w Belgii
  • Uzyskał tytuł magistra ekonomii Uniwersytetu w Leuven (Belgia).
  • Po studiach, przez 3 lata pracował jako asystent na uniwersytecie w Leuven. Do Credendo – Export Credit Agency dołączył w 1987 roku, zaczynając pracę w departamencie zajmującym się oceną ryzyk krajowych. Później został głównym ekonomistą i szefem departamentu. W 2004 roku został mianowany wiceprezesem Credendo – Export Credit Agency and Credendo – Short-Term Non-EU Risks. Od 2010 do 2013 był dyrektorem Credendo – Short-Term Non-EU Risks. Obecnie jest dyrektorem generalnym Credendo i Credendo – Export Credit Agency.
  • Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Credendo – Short-Term EU Risks. Jest także Prezesem Zarządu Credendo – Short-Term Non-EU Risks, Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance oraz Credendo – Guarantees & Speciality Risks.
 • Frank Vanwingh

  Frank VANWINGH, Group Deputy CEO and Vice-Chairman of the Group Coordination Committee

  • Urodzony w 1962 w Hasselt, Belgia
  • Posiada tytuł magistra prawa Uniwersytetu w Leuven (Belgia) oraz DESS w zakresie prawa europejskiego z Uniwersytetu w Nancy (Francja). Karierę w Credendo – Export Credit Agency rozpoczął w 1989 jako radca prawny i menedżer ds. roszczeń. Następnie został mianowany zastępcą szefa Departamentu Roszczeń i Doradztwa Prawnego, a później został szefem departamentów Strategii, Prawnego i Zarządzania Ryzykiem. Obecnie jest zastępcą dyrektora naczelnego Credendo oraz Credendo – Export Credit Agency. Jest także głównym dyrektorem operacyjnym.
  • Jest członkiem Rady Nadzorczej Credendo – Short-Term EU Risks. Jest także członkiem Zarządu Credendo – Short-Term Non-EU Risks, Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance oraz Credendo – Guarantees & Speciality Risks.
 • NJIJ_2022-cropped.jpg

  Nabil JIJAKLI, Group Deputy CEO i rzecznik prasowy Grupy

  • Urodzony w 1964 w Damaszku, Syria.
  • Posiada tytuł magistra politologii i stosunków międzynarodowych, ukończył także podyplomowe studia w zakresie polityki międzynarodowej na ULB w Brukseli.
  • Jest Zastępcą Prezesa Zarządu Credendo oraz of Credendo – Export Credit Agency. Zanim dołączył do Credendo, przez 21 lat pracował w Narodowym Banku Belgii. Ostatnią z pełnionych przezeń funkcji był Sekretarz Komitetu Stabilności Finansowej. Był też odpowiedzialny za koordynację wprowadzania euro w Belgii, od trzech lat pracował także jako ekspert w Komisji Europejskiej. Jest członkiem Zarządu Credendo – Short-Term Non-EU Risks oraz Credendo – Guarantees & Speciality Risks.

Komitet ds. Audytu

Henk MAHIEU

Przewodnicząca

Florence LEPOIVRE

Członek

Lucas DEGROOT

Członek

Polityka Zarządzania Ładem Korporacyjnym Credendo

Polityka Zarządzania Ładem Korporacyjnym Credendo (zwany dalej "Kartą") opisuje sposób zarządzania Credendo – Export Credit Agency (zwanym dalej "Credendo ECA") i jego podmiotami zależnymi. Określa, w jaki sposób zorganizowane jest przywództwo korporacyjne i struktura kierownicza Credendo oraz jak powinna ona działać w praktyce, aby zrównoważyć kontrolę, zarządzanie ryzykiem i przejrzystość, wspierając jednocześnie sukces grupy poprzez zapewnienie skutecznych procesów decyzyjnych. Na przykład, opisuje skład i funkcjonowanie Zarządu Credendo ECA i Komitetu Wykonawczego.

Projekt Karty jest oparty i inspirowany wszystkimi odpowiednimi przepisami i regulacjami, takimi jak ustawa z dnia 31 sierpnia 1939 r. o utworzeniu Credendo ECA, Belgijskiego Kodeksu Zarządzania Korporacyjnego (2020), wytyczne OECD w sprawie Zarządzania Korporacyjnego Przedsiębiorstw Państwowych (2015) i nowy okólnik dotyczący zarządzania korporacyjnego wydany przez Belgijski Bank Narodowy (2020). Karta odnosi się również do i odzwierciedla, w stosownych przypadkach, zasady określone w politykach i kartach grupowych Credendo.
Karta została zatwierdzona przez Zarząd Credendo ECA i będzie corocznie poddawana przeglądowi i aktualizacji.

CSR_ENNLFR-sq.jpg

Zrównoważony rozwój w Credendo

Zrównoważony rozwój firmy jest bardzo ważny dla Credendo. Prowadzimy naszą działalność w sposób społecznie odpowiedzialny, biorąc pod uwagę przyszły, potencjalny wpływ naszych działań na środowisko, społeczeństwo, gospodarkę, naszych interesariuszy i naszych pracowników.

OK Annual_Report (Choix 2).jpg

Raport roczny

The year 2022 was a difficult year for Credendo with the Russian invasion of Ukraine acting as a catalyst for a multitude of problems afflicting the global economy. Unfortunately, the wider ramifications of the war had a negative impact on our claims volumes and on our cautious provisioning, resulting in Credendo posting a loss for 2022 despite our annual results showing good underlying performance across most divisions.

OK Downloads (Choix 1).jpg

Pliki do pobrania

Niezależnie od tego, czy szukasz raportów okresowych, informacji finansowych czy innych dokumentów, wszystko to znajdziesz tutaj.