Credendo – Short-Term EU Risks

Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a. s. działa na runku  krótkoterminowych ubezpieczeń, świadcząc usługi klientom w Czechach, na Słowacji i w Polsce.

Od roku 2016 Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.  podlega pod główną markę Credendo w zakresie krótkoterminowych ubezpieczeń - Credendo – Export Credit Agency - która dostarcza eksperckiego wsparcia klientom potrzebującym ubezpieczenia eksportu na rynki wschodzące i rozwijające się. Dzięki stale rosnącemu gronu klientów na Słowacji, w grudniu 2012 roku Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.  otworzyła oddział w Bratysławie, a w styczniu 2015 roku także filię w Polsce.

Credendo – Short-Term EU Risks posiada flagowe produkty:

 • Polisa ubezpieczenia całości obrotu

Credendo – Short-Term EU Risks koncentruje się na budowaniu długofalowej współpracy z klientami oraz dostarczaniu szerokiej gamy indywidualnie zaprojektowanych rozwiązań i usług. 

Władze

Rada Nadzorcza

Dirk TERWEDUWE

Chairman

Nabil JIJAKLI

Member

Ronny MATTON

Member

Frank VANWINGH

Member

Zarząd

 • Martin Fritz_web_final

  Martin Fritz, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu - nadzór nad działami:

  • Claims & Collections
  • Legal & Compliance
  • Underwriting
  • IT
  • Strategy
 • Marek Brandt_web

  Marek Brandt, Członek Zarządu - nadzór nad działami:

  • Sales (w tym nadzór nad działami sprzedaży w Polsce i na Słowacji)
  • Policy Management
 • Milada Šturcová

  Milada Šturcová - Członek Zarządu - nadzór nad działami:

  • Finance
  • Risk Management & Actuary
  • HR & Office Management
  • Reinsurance
  • Internal Audit

Rating

W komunikacie prasowym opublikowanym 17 lipca 2024 roku potwierdził wysoki rating dla Credendo Short-Term EU Risks. Rating "A", który spółka otrzymała po raz pierwszy w lutym roku 2022, został podtrzymany z pozytywną perspektywą.

Rating został potwierdzony także na spółkę-matkę Credendo – Export Credit Agency, która otrzymała długoterminowy rating "AA" i krótkoterminowy "A-1+" z pozytywną perspektywą. W trakcie corocznego przeglądu agencja potwierdziła także ratingi dla pozostałych spółek zależnych grupy, Credendo – Short-Term Non-EU Risks oraz Credendo – Guarantees & Speciality Risks. Otrzymały one odpowiednio ratingi "A" i "A-"

UCZCIWOŚĆ

CO ZROBIĆ, JEŚLI ZAUWAŻYSZ NIEODPOWIEDNIE ZACHOWANIE LUB NIE JESTEŚ ZADOWOLONY Z NASZYCH USŁUG?

Chociaż staramy się świadczyć nasze usługi z najwyższą starannością i profesjonalizmem, koncentrując się na uczciwości i etyce biznesowej oraz przestrzegając wszystkich praw, zasad, przepisów i najlepszych praktyk w naszej branży, mogą zaistnieć sytuacje, w których Państwo uznacie, że nasze postępowanie było niewłaściwe lub że nie jest zadowolony z naszych usług.  Cenimy sobie Państwa opinie, które pomogą nam udoskonalać nasze usługi i ostrzegać nas o wszelkich niezgodnościach.

Możecie Państwo skontaktować się z osobą, z którą zwykle kontaktujecie się w sprawie zgłoszenia i poinformować ją, że zauważyliście problem lub nie jesteście zadowoleni. Jeśli uważacie Państwo, że należy podjąć działania na wyższym szczeblu lub że sprawa jest zbyt delikatna, aby ją omówić z osobą, z którą zwykle się kontaktujecie, możecie skontaktować się bezpośrednio z naszym Działem ds. Zgodności z Przepisami (zobacz Jak zgłosić problem dotyczący zgodności z przepisami lub złożyć skargę poniżej?).

JAK MOGĘ ZGŁOSIĆ PROBLEM DOTYCZĄCY ZGODNOŚCI LUB ZŁOŻYĆ SKARGĘ?

W celu zapewnienia, że nasz Dział ds. Zgodności z Przepisami jest w stanie zająć się zgłoszonym problemem lub skargą i znaleźć odpowiednie rozwiązanie, prosimy o przesłanie opisu problemu lub skargi oraz danych kontaktowych:

Credendo – SHORT-TERM EU RISKS úvěrová pojišťovna, a.s.
do rąk Compliance Officerwie
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praga 4

 • Telefonicznie: +420 261 097 575 - poproś o rozmowę z Compliance Officerem

JAK ZOSTANIE ROZPATRZONE TWOJE ZGŁOSZENIE?

Wszystkie zgłoszenia są rozpatrywane bezzwłocznie, zgodnie z zasadami ich przetwarzania i obsługi. Kładziemy nacisk na to, aby rozwiązać je w uczciwy i obiektywny sposób w ciągu 30 dni kalendarzowych.  

Dane Identyfikacyjne

Credendo – Short-Term EU Risks
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Republika Czeska

T +420 261 097 575
E info-ste-cz@credendo.com

    Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha1, Republika Czeska
    branch Václavské nám. 42, Praha 1, Republika Czeska
    Numer konta: 35-2147420287/0100

 • Spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego w Pradze, dział B, nr. pliku 9958in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Section B, File No. 9958

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 • Rada audytorów: Zgodnie z par. 44b ustawy nr 93 Dz.U. z 2009 r. o biegłych rewidentach z późn. zm. funkcję rady audytorów w spółce Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. pełni rada nadzorcza. Przewodniczącym rady nadzorczej jest Dirk Terweduwe, członkowie: Frank Vanwingh, Ronny Matton i Nabil Jijakli.
Downloads

Pliki do pobrania

Niezależnie od tego, czy szukasz raportów okresowych, informacji finansowych czy innych dokumentów, wszystko to znajdziesz tutaj.

Lokalizacja biur

 • Czechy: Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

  Registered in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Section B, File No. 9958

  ID No.: 27245322 – IBAN CZ84 0100 0000 3521 4742 0287 – BIC KOMBCZPPXXX

  Address

  Na Pankráci 1683/127, 140 00 Prague 4, Czech Republic

 • Polska: Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

  Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

  XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000535614

  NIP: 1080018645 – IBAN PL 54 1050 1025 1000 0090 3050 9385 – BIC INGBPLPW

  Address

  GBC Gdański Business Center II, budynek D, Ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa, Rzeczpospolita Polska

 • Słowacja: Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

  Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom

  Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 9958, IČ: 27245322, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom

  Credendo – Short-term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Po, vložka 2160/B

  IČO: 47243953 – IBAN SK32 1100 0000 0026 2722 5528 – BIC TATRSKBX

  Address

  Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika