O náscredendo

100 years credendo
People posing for a pictre

Kto sme?

Credendo je európska skupina úverových poisťovní, ktorá je aktívna vo všetkých segmentoch úverového poistenia a svojim klientom naprieč celým kontinentom ponúka široký sortiment produktov, ktoré kryjú obchodné a politické riziká po celom svete.

Foreman

Vízia

Sme popredným partnerom v oblasti krytia rizík spojených s obchodnými transakciami a investíciami v reálnej ekonomike a uľahčujeme financovaní týchto transakcií.

Boat

Naše poslanie

Naším poslaním je podporovať obchodné vzťahy. Poskytujeme individuálne riešenia v oblasti poistenia, zaistenia, poistenia záruk a financovania spojené s domácimi aj medzinárodnými obchodnými transakciami alebo investíciami v zahraničí. Chránime spoločnosti, banky a poisťovne proti politickým rizikám a uľahčujeme financovanie týchto transakcií.

Turning uncertainties into opportunities.

Naše hodnoty

Ako poskytovateľ poistenia rozumieme rizikám a ich odlišným podobám. Due diligence je štandardom, ale my ideme ďalej. Ako vyzerá náš prístup?
 • Klient je na prvom mieste

  Spokojnosť klienta je pre nás na prvom mieste. Počúvame, ponúkame riešenie na mieru, sme vždy k dispozícii, vysvetľujeme svoje rozhodnutia a poskytujeme prvotriedny zákaznícky servis. Naši zamestnanci prichádzajú so šikovnými riešeniami v reakcii na konkrétne podnikateľské potreby alebo komplexné rizikové situácie.

  Dodáme vám riešenie na mieru.

 • Rešpekt

  Rešpektujeme svojich klientov, zamestnancov, akcionárov a ďalšie osoby, ktoré svojou činnosťou ovplyvňujeme, rešpektujeme spoločnosť a životné prostredie. So zaujatím vystupujeme proti akejkoľvek forme diskriminácie. Ku každému sa správame spravodlivo a čestne. Vždy sa snažíme konať správne a podľa štandardov etického chovania.

  Môžete nám veriť.

 • Spoľahlivosť

  Naším cieľom je byť vo svojom odbore expertmi na podnikanie a riziká. Usilujeme sa o efektivitu činností, ktorá podporuje vzťahy s klientmi. Na svoje činnosti pozeráme z dlhodobého hľadiska, ktoré presahuje cyklický prístup, a usilujeme sa o udržateľné finančné výsledky.

  Môžete sa na nás spoľahnúť.

Façade Immo Montoyer

História skupiny Credendo Group

Credendo je druhá najstaršia úverová poisťovňa na svete. Od svojho založenia v roku 1921 sa naša spoločnosť rozrástla a stala sa štvrtou najväčšou európskou skupinou úverových poisťovní, ktorá kryje vaše riziká po celom svete.

Vedenie

Credendo sa skladá z Credendo – Export Credit Agency a jeho dcérskych spoločností. Štruktúru vedenia spoločnosti tvoria nasledujúce orgány:

Predstavenstvo

Vincent REUTER

Predseda

Michel DELBAERE

Podpredseda(1)

Ludivine HALBRECQ

Člen, zástupca Ministerstva financií (Belgicko)

Pieter-Jan VAN STEENKISTE

Náhradník

Thierry DENUIT

Člen, zástupca Ministerstva zahraničia (Belgicko)

Xavier DE CUYPER

Náhradník

Henk MAHIEU

Člen, predstaviteľ Ministerstva hospodárstva

Ivan VAN den BERGH

Náhradník

Els HAELTERMAN

Člen, predstaviteľ Ministerstva pre rozvojovú spoluprácu

Yves DRICOT

Náhradník

Claire TILLEKAERTS

Člen, predstaviteľ Flámskej regionálnej vlády

Thomas FIERS

Náhradník

Georges STIENLET

Člen, predstaviteľ Flámskej regionálnej vlády

Annemarie VAN de WALLE

Náhradník

Jean-Jacques WESTHOF

Člen, predstaviteľ Valónskej regionálnej vlády

Jean-Jacques GABRIEL

Náhradník

Pascale DELCOMMINETTE

Člen, predstaviteľ Valónskej regionálnej vlády

Francis MULLERS

Náhradník

Katrien VAN KRIEKINGE

Člen, predstaviteľ Bruselskej vlády - región hlavné mesto

Frederic CONVENT

Náhradník

Frédéric LONCOUR

Člen, predstaviteľ Bruselskej vlády - región hlavné mesto

Christopher KASHALE ILUNGA

Náhradník

(1) Odstoupil

Výkonný výbor

Dirk TERWEDUWE

Generálny riaditeľ skupiny a predseda výkonného výboru

Frank VANWINGH

Zástupca generálneho riaditeľa a podpredseda koordinačného výboru skupiny

Nabil JIJAKLI

Zástupca generálneho riaditeľa skupiny a tlačový tajomník skupiny 

 • Dirk Terweduwe

  Dirk Terweduwe, generálny riaditeľ skupiny a predseda výkonného výboru

  • Narodil sa v roku 1961 v belgickom Aarschot.
  • Je držiteľom magisterského titulu v odbore ekonómia a titulu Master of Arts (Advanced Master) in Economics z univerzity v Leuvene (Belgicko).
  • Po štúdiách pôsobil tri roky ako vedecký a pedagogický asistent na Univerzite v Leuvene. Do spoločnosti Credendo - Export Credit Agency prišiel v roku 1987 a v roku 1989 bol menovaný hlavným ekonómom a riaditeľom oddelenia Country risk. V roku 2004 bol vymenovaný za zástupcu generálneho riaditeľa Credendo - Export Credit Agency a Credendo - Short-Term Non-EU Risks. Na konci roka 2009 nastúpil do funkcie generálneho riaditeľa spoločnosti Credendo - Export Credit Agency a generálneho riaditeľa skupiny Credendo.
  • Je predsedom dozornej rady v spoločnostiach Credendo - Short-Term EU Risks. Je tiež predsedom predstavenstva v spoločnostiach Credendo - Short-Term Non-EU Risks, Credendo - Ingosstrakh Credit Insurance a Credendo – Guarantees & Speciality Risks.
  • Od roku 1996 je tiež predsedom skupiny Country Risk Experts v rámci dohody OECD o oficiálne podporovaných exportných úveroch.
 • Frank Vanwingh

  Frank VANWINGH, zástupca generálneho riaditeľa a podpredseda koordinačného výboru skupiny

  • Narodil sa v roku 1962 v belgickom Hasselt.
  • Je držiteľom titulu v odbore práva z univerzity v Leuvene (Belgicko) a DESS v európskom práve z univerzity v Nancy (Francúzsko).
  • Svoju kariéru v Credendo - Export Credit Agency zahájil v roku 1989 ako právny poradca a Claims Manager. Následne bol menovaný zástupcom riaditeľa oddelenia Claims & Legal Advice a neskôr sa stal riaditeľom oddelenia Strategy, Legal and Risk Management. V súčasnosti je zástupcom generálneho riaditeľa skupiny Credendo a spoločnosti Credendo - Export Credit Agency. Zastáva tiež pozíciu Chief Operating Officer.
  • Je členom dozornej rady v spoločnostiach Credendo – Short-Term EU Risks. V spoločnostiach Credendo – Short-Term Non-EU Risks, Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance a Credendo – Guarantees & Speciality Risks je členom predstavenstva.
 • Nabil Jijakli

  Nabil JIJAKLI, zástupca generálneho riaditeľa skupiny a tlačový tajomník skupiny

  • Narodil sa v roku 1964 v sýrskom Damasku
  • Je držiteľom magisterského titulu v odbore politických vied a medzinárodných vzťahov. Absolvoval postgraduálny program medzinárodnej politiky na ULB v Bruseli.
  • Je zástupca generálneho riaditeľa skupiny Credendo a Credendo – Export Credit Agency. Pred svojím nástupom do Credenda pôsobil 21 rokov v Belgickej národnej banke, naposledy na pozícii tajomníka Výboru pre finančnú stabilitu. Bol taktiež zodpovedný za koordináciu zavedenia eura v Belgicku a tri roky pracoval ako expert Európskej komisie.
  • Je členom predstavenstva v spoločnostiach Credendo – Short-Term Non-EU Risks a Credendo – Guarantees & Speciality Risks.

Výbor pre audit

Ludivine HALBRECQ

Predseda

Thierry DENUIT

Člen

Georges STIENLET

Člen

Kódex správy a riadenia skupiny Credendo

Kódex správy a riadenia skupiny Credendo (ďalej len „Kódex“) opisuje riadenie skupiny Credendo - Export Credit Agency (ďalej len „Credendo ECA“) a jej dcérskych spoločností. Definuje organizačnú a manažérsku štruktúru skupiny Credendo a uvádza, ako by mala fungovať v praxi na zaistenie vyváženosti kontrolného systému, systému riadenia rizík aj transparentnosti, a zároveň aby podporoval úspech skupiny prostredníctvom efektívnych rozhodovacích procesov. Popisuje napríklad zloženie a fungovanie predstavenstva a výkonného výboru skupiny Credendo ECA.

Návrh tohoto Kódexu bol spísaný v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi a nariadeniami, ako je napr.: zákon o vytvorení skupiny Credendo ECA z dňa 31. augusta 1939, belgický Kódex správy a riadenia spoločností (2020), Smernice OECD o Správe a riadení štátnych podnikov ( 2015) a obežník o správe a riadení spoločností vydaný Belgickou národnou bankou (2020). Tento kódex takisto v prípade potreby odkazuje a vychádza zo zásad stanovených v ostatných zásadách a kódexoch skupiny Credendo.

Kódex bol schválený predstavenstvom skupiny Credendo ECA a bude každoročne vyhodnocovaný a aktualizovaný.

Corporate social responsibility

Spoločenská zodpovednosť

Udržateľnosť je pre Credendo veľmi dôležitá. Chceme podnikať spôsobom, ktorý je spoločensky zodpovedný a prezieravý, so zohľadnením vplyvu našich aktivít na životné prostredie, spoločnosť, ekonomiku, na našich zamestnancov aj ďalšie zainteresované strany.

Credendo_WiderScene_NW_P_RGB_004_42-3043_4328-750

Výročné správa

Navzdory dopadom pandémie na ekonomiku dosiahli príjmy z poistného spoločnosti Credendo solídnu hodnotu 334 miliónov EUR, čo predstavuje nárast o 6,1%. V roku 2020 spoločnosť Credendo zaviedla nový štátny záručný a zaisťovací program na podporu belgickej ekonomiky v priebehu pandémie covid-19. Naša nová spoločnosť Credendo – Guarantees & Speciality Risks, ktorá vznikla fúziou dvoch dcérskych spoločností, nám pomôže stať sa väčším hráčom na trhu poistenia záruk.

Downloads

K stiahnutiu

Či už hľadáte pravidelné reporty, finančné informácie alebo inú dokumentáciu, všetko nájdete tu.