O náscredendo

100 years credendo
People posing for a pictre

Kdo jsme?

Credendo je evropská skupina úvěrových pojišťoven, která je aktivní ve všech segmentech úvěrového pojištění a svým klientům napříč celým kontinentem nabízí široký sortiment produktů, které kryjí obchodní i politická rizika po celém světě.

Foreman

Vize

Jsme předním partnerem v oblasti krytí rizik spojených s obchodními transakcemi a investicemi v reálné ekonomice a usnadňujeme financování těchto transakcí.

Boat

Naše poslání

Naším posláním je podporovat obchodní vztahy. Poskytujeme individuální řešení v oblasti pojištění, zajištění, pojištění záruk a financování spojená s domácími i mezinárodními obchodními transakcemi nebo investicemi v zahraničí. Chráníme společnosti, banky a pojišťovny proti politickým rizikům a usnadňujeme financování těchto transakcí.

Turning uncertainties into opportunities.

Naše hodnoty

Jako poskytovatel pojištění rozumíme rizikům a jejich odlišným podobám. Náležitá péče, kterou věnujeme své práci je pro nás standardem, ale my jdeme ještě dál. Jak vypadá náš přístup?
 • Klient je na prvním místě

  Spokojenost klienta je pro nás na prvním místě. Nasloucháme, nabízíme řešení na míru, jsme vždy k dispozici, vysvětlujeme svá rozhodnutí a poskytujeme prvotřídní zákaznický servis. Naši zaměstnanci přinášejí důmyslná řešení v reakci na konkrétní podnikatelské potřeby nebo rizikové situace.

  Dodáme vám řešení na míru.

 • Respekt

  Respektujeme své klienty, zaměstnance, akcionáře i ostaní osoby, které svou činností ovlivňujeme, respektujeme společnost a životní prostředí. Se zaujetím vystupujeme proti jakékoliv formě diskriminace. Ke každému se chováme spravedlivě a čestně. Vždy se snažíme konat správně a podle standardů etického chování.

  Můžete nám věřit.

 • Spolehlivost

  Naším cílem je být ve svém oboru prvotřídními experty na podnikání a riziko. Pracujeme efektivně a to se promítá do našeho vztahu s klienty. Na své činnosti pohlížíme z dlouhodobého hlediska a usilujeme o udržitelné finanční výsledky.

  Můžete se na nás spolehnout.

Façade Immo Montoyer

Historie skupiny Credendo Group

Credendo je druhá nejstarší úvěrová pojišťovna na světě. Od svého založení v roce 1921 se naše společnost rozrostla a stala se čtvrtou největší evropskou skupinou úvěrových pojišťoven, která kryje vaše rizika po celém světě.

Vedení

Credendo se skládá z Credendo – Export Credit Agency a jejích dceřiných společností. Strukturu vedení společnosti tvoří následující orgány:

Představenstvo

Vincent REUTER

Předseda

Michel DELBAERE

Místopředseda(1)

Ludivine HALBRECQ

Člen, zástupce Ministerstva financí (Belgie)

Pieter-Jan VAN STEENKISTE

Náhradník

Thierry DENUIT

Člen, zástupce Ministerstva zahraničí (Belgie)

Xavier DE CUYPER

Náhradník

Henk MAHIEU

Člen, představitel Ministerstva hospodářství

Ivan VAN den BERGH

Náhradník

Els HAELTERMAN

Člen, představitel Ministerstva pro rozvojovou spolupráci

Yves DRICOT

Náhradník

Claire TILLEKAERTS

Člen, představitel Vlámské regionální vlády

Thomas FIERS

Náhradník

Georges STIENLET

Člen, představitel Vlámské regionální vlády

Annemarie VAN de WALLE

Náhradník

Jean-Jacques WESTHOF

Člen, představitel Valonské regionální vlády

Jean-Jacques GABRIEL

Náhradník

Pascale DELCOMMINETTE

Člen, představitel Valonské regionální vlády

Francis MULLERS

Náhradník

Katrien VAN KRIEKINGE

Člen, představitel Bruselské vlády – region hlavní město

Frederic CONVENT

Náhradník

Frédéric LONCOUR

Člen, představitel Bruselské vlády – region hlavní město

Christopher KASHALE ILUNGA

Náhradník

(1) Odstoupil

Výkonný výbor

Dirk TERWEDUWE

Chief Executive Officer a předseda výkonného výboru

Frank VANWINGH

Deputy Chief Executive Officer a místopředseda výkonného výboru

Nabil JIJAKLI

Deputy Chief Executive Officer a člen výkonného výboru

 • Dirk Terweduwe

  Dirk Terweduwe, generální ředitel skupiny a předseda výkonného výboru

  • Narodil se v roce 1961 v belgickém Aarschotu.
  • Je držitelem magisterského titulu v oboru ekonomie a titulu Master of Arts (Advanced Master) in Economics z univerzity v Leuvenu (Belgie) .
  • Po studiích působil tři roky jako vědecký a pedagogický asistent na Univerzitě v Leuvenu.  Do společnosti společnosti Credendo – Export Credit Agency přišel v roce 1987 a v roce 1989 byl jmenován hlavním ekonomem a ředitelem oddělení Country risk. V roce 2004 byl jmenován zástupcem generálního ředitele Credendo – Export Credit Agency a Credendo – Short-Term Non-EU Risks. Na konci roku 2009 nastoupil do funkce generálního ředitele společnosti Credendo - Export Credit Agency a generálního ředitele skupiny Credendo. 
  • Je předsedou dozorčí rady ve společnostech Credendo – Short-Term EU Risks. Je také předsedou představenstva ve společnostech Credendo – Short-Term Non-EU Risks, Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance a Credendo – Guarantees & Speciality Risks.
  • Od roku 1996 je také předsedou skupiny Country Risk Experts v rámci dohody OECD o oficiálně podporovaných exportních úvěrech.
 • Frank Vanwingh

  Frank VANWINGH, zástupce generálního ředitele a místopředseda koordinačního výboru skupiny

  • Narodil se v roce 1962 v belgickém Hasseltu.
  • Je držitelem titulu v oboru práva z univerzity v Leuvenu (Belgie) a DESS v evropském právu z univerzity v Nancy (Francie).
  • Svou kariéru v Credendo - Export Credit Agency zahájil v roce 1989 jako právní poradce a Claims Manager. Následně byl jmenován zástupcem ředitele oddělení Claims & Legal Advice a později se stal ředitelem oddělení Strategy, Legal and Risk Management. Nyní je zástupcem generálního ředitele skupiny Credendo a společnosti Credendo - Export Credit Agency. Zastává také pozici Chief Operating Officer.
  • Je členem dozorčí rady ve společnostech Credendo – Short-Term EU Risks. Ve společnostech Credendo – Short-Term Non-EU Risks, Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance a Credendo – Guarantees & Speciality Risks je členem představenstva.
 • Nabil Jijakli

  Nabil JIJAKLI, zástupce generálního ředitele skupiny a mluvčí skupiny

  • Narodil se v roce 1964 v syrském Damašku
  • Je držitelem magisterského titulu v oboru politických věd a mezinárodních vztahů. Absolvoval postgraduální program mezinárodní politiky na ULB v Bruselu.
  • Je zástupce generálního ředitele skupiny Credendo a Credendo – Export Credit Agency. Před svým nástupem do Credenda působil 21 let v Belgické národní bance, naposledy na pozici tajemníka Výboru pro finanční stabilitu.  Byl také odpovědný za koordinaci zavedení eura v Belgii a tři roky pracoval jako expert Evropské komise.
  • Je členem představenstva ve společnostech Credendo – Short-Term Non-EU Risks a Credendo – Guarantees & Speciality Risks.

Výbor pro audit

Ludivine HALBRECQ

předseda

Thierry DENUIT

člen

Georges STIENLET

člen

Kodex správy a řízení skupiny Credendo

Kodex správy a řízení skupiny Credendo (dále jen „Kodex“) popisuje řízení skupiny Credendo - Export Credit Agency (dále jen „Credendo ECA“) a jejích dceřiných společností. Definuje organizační a manažerskou strukturu skupiny Credendo a uvádí, jak by měla fungovat v praxi pro zajištění vyváženosti kontrolního systému, systému řízení rizik i transparentnosti, a zároveň aby podporoval úspěch skupiny prostřednictvím efektivních rozhodovacích procesů. Popisuje například složení a fungování představenstva a výkonného výboru skupiny Credendo ECA.

Návrh tohoto Kodexu byl sepsán v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a nařízeními, jako je např.: zákon o vytvoření skupiny Credendo ECA ze dne 31. srpna 1939, belgický Kodex správy a řízení společností (2020), Směrnice OECD o Správě a řízení státních podniků (2015) a oběžník o správě a řízení společností vydaný Belgickou národní bankou (2020). Tento kodex rovněž v případě potřeby odkazuje a vychází ze zásad stanovených v ostatních zásadách a kodexech skupiny Credendo.

Kodex byl schválen představenstvem skupiny Credendo ECA a bude každoročně vyhodnocován a aktualizován.

Corporate social responsibility

Společenská odpovědnost

Udržitelnost je pro Credendo velmi důležitá. Chceme podnikat způsobem, který je společensky odpovědný a prozíravý, se zohledněním dopadu našich aktivit na životní prostředí, společnost, ekonomiku, na naše zaměstnance i další zúčastněné strany.

Credendo_WiderScene_NW_P_RGB_004_42-3043_4328-750

Výroční zpráva

Navzdory dopadům pandemie na ekonomiku dosáhly příjmy z pojistného společnosti Credendo solidní hodnoty 334 milionů EUR, což představuje nárůst o 6,1 %. V roce 2020 společnost Credendo zavedla nový státní záruční a zajišťovací program na podporu belgické ekonomiky během pandemie covid-19. Naše nová společnost Credendo – Guarantees & Speciality Risks, která vznikla fúzí dvou dceřiných společností, nám pomůže stát se větším hráčem na trhu pojištění záruk.

Downloads

Ke stažení

Ať už hledáte pravidelné reporty, finanční informace nebo jinou dokumentaci, vše najdete zde.