O náscredendo

credendo-header.jpg
OK Who are we (Choix 3).jpg

Kdo jsme?

Credendo je evropská skupina úvěrových pojišťoven, která je aktivní ve všech segmentech úvěrového pojištění a svým klientům napříč celým kontinentem nabízí široký sortiment produktů, které kryjí obchodní i politická rizika po celém světě.

OK Vision (Choix 3).jpg

Vize

Jsme předním partnerem v oblasti krytí rizik spojených s obchodními transakcemi a investicemi v reálné ekonomice a usnadňujeme financování těchto transakcí.

OK Mission (Choix 1).jpg

Naše poslání

Naším posláním je podporovat obchodní vztahy. Poskytujeme individuální řešení v oblasti pojištění, zajištění, pojištění záruk a financování spojená s domácími i mezinárodními obchodními transakcemi nebo investicemi v zahraničí. Chráníme společnosti, banky a pojišťovny proti politickým rizikům a usnadňujeme financování těchto transakcí. Jednáme zodpovědně a s ohledem na budoucnost.

Turning uncertainties into opportunities.

Naše hodnoty

Jako poskytovatel pojištění rozumíme rizikům a jejich odlišným podobám. Náležitá péče, kterou věnujeme své práci je pro nás standardem, ale my jdeme ještě dál. Jak vypadá náš přístup?
 • Klient je na prvním místě

  Spokojenost klienta je pro nás na prvním místě. Nasloucháme, nabízíme řešení na míru, jsme vždy k dispozici, vysvětlujeme svá rozhodnutí a poskytujeme prvotřídní zákaznický servis. Naši zaměstnanci přinášejí důmyslná řešení v reakci na konkrétní podnikatelské potřeby nebo rizikové situace.

  Dodáme vám řešení na míru.

 • Respekt

  Respektujeme své klienty, zaměstnance, akcionáře i ostatní osoby, které svou činností ovlivňujeme, respektujeme společnost a životní prostředí. Se zaujetím vystupujeme proti jakékoliv formě diskriminace. Ke každému se chováme spravedlivě a čestně. Vždy se snažíme konat správně a podle standardů etického chování.

  Můžete nám věřit.

 • Spolehlivost

  Naším cílem je být ve svém oboru prvotřídními experty na podnikání a riziko. Pracujeme efektivně a to se promítá do našeho vztahu s klienty. Na své činnosti pohlížíme z dlouhodobého hlediska a usilujeme o udržitelné finanční výsledky.

  Můžete se na nás spolehnout.

Façade Immo Montoyer

Historie skupiny Credendo Group

Credendo je druhá nejstarší úvěrová pojišťovna na světě. Od svého založení v roce 1921 se naše společnost rozrostla a stala se čtvrtou největší evropskou skupinou úvěrových pojišťoven, která kryje vaše rizika po celém světě.

Vedení

Credendo se skládá z Credendo – Export Credit Agency a jejích dceřiných společností. Strukturu vedení společnosti tvoří následující orgány:

Představenstvo

Vincent REUTER

Předseda

Wim VAN DEN BOSSCHE

Místopředseda

Florence LEPOIVRE

Člen, představitel Ministerstva hospodářství

Renaat SCHROOTEN

Náhradník

Henk MAHIEU

Člen, zástupce Ministerstva financí (Belgie)

Ludivine HALBRECQ

Náhradník

Lucas DEGROOT

Člen, zástupce Ministerstva zahraničí (Belgie)

Jean-François KRENC

Náhradník

Joris TOTTÉ

Člen, představitel Ministerstva pro rozvojovou spolupráci

Nathalie MAELFAIT

Náhradník

Pascal WALRAVE

Člen, představitel Vlámské regionální vlády

Philippe NYS

Náhradník

Georges STIENLET

Člen, představitel Vlámské regionální vlády

Koen DE RIDDER

Náhradník

Jean-Christophe DEHALU

Člen, představitel Valonské regionální vlády

Olivier de WASSEIGE

Náhradník

Pascale DELCOMMINETTE

Člen, představitel Valonské regionální vlády

Hubert SIEMES

Náhradník

Annelore ISAAC

Člen, představitel Bruselské vlády – region hlavní město

Kim EVANGELISTA

Náhradník

Sarah LOKMAN

Člen, představitel Bruselské vlády – region hlavní město

Anton VAN ASSCHE

Náhradník

Výkonný výbor

Dirk TERWEDUWE

Chief Executive Officer a předseda výkonného výboru

Frank VANWINGH

Deputy Chief Executive Officer a místopředseda výkonného výboru

Nabil JIJAKLI

Deputy Chief Executive Officer a člen výkonného výboru

 • Dirk Terweduwe

  Dirk Terweduwe, generální ředitel skupiny a předseda výkonného výboru

  • Narodil se v roce 1961 v belgickém Aarschotu.
  • Je držitelem magisterského titulu v oboru ekonomie a titulu Master of Arts (Advanced Master) in Economics z univerzity v Leuvenu (Belgie) .
  • Po studiích působil tři roky jako vědecký a pedagogický asistent na Univerzitě v Leuvenu.  Do společnosti společnosti Credendo – Export Credit Agency přišel v roce 1987 a v roce 1989 byl jmenován hlavním ekonomem a ředitelem oddělení Country risk. V roce 2004 byl jmenován zástupcem generálního ředitele Credendo – Export Credit Agency a Credendo – Short-Term Non-EU Risks. Na konci roku 2009 nastoupil do funkce generálního ředitele společnosti Credendo - Export Credit Agency a generálního ředitele skupiny Credendo. 
  • Je předsedou dozorčí rady ve společnostech Credendo – Short-Term EU Risks. Je také předsedou představenstva ve společnostech Credendo – Short-Term Non-EU Risks, Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance a Credendo – Guarantees & Speciality Risks.
  • Od roku 1996 je také předsedou skupiny Country Risk Experts v rámci dohody OECD o oficiálně podporovaných exportních úvěrech.
 • Frank Vanwingh

  Frank VANWINGH, zástupce generálního ředitele a místopředseda koordinačního výboru skupiny

  • Narodil se v roce 1962 v belgickém Hasseltu.
  • Je držitelem titulu v oboru práva z univerzity v Leuvenu (Belgie) a DESS v evropském právu z univerzity v Nancy (Francie).
  • Svou kariéru v Credendo - Export Credit Agency zahájil v roce 1989 jako právní poradce a Claims Manager. Následně byl jmenován zástupcem ředitele oddělení Claims & Legal Advice a později se stal ředitelem oddělení Strategy, Legal and Risk Management. Nyní je zástupcem generálního ředitele skupiny Credendo a společnosti Credendo - Export Credit Agency. Zastává také pozici Chief Operating Officer.
  • Je členem dozorčí rady ve společnostech Credendo – Short-Term EU Risks. Ve společnostech Credendo – Short-Term Non-EU Risks, Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance a Credendo – Guarantees & Speciality Risks je členem představenstva.
 • NJIJ_2022-cropped.jpg

  Nabil JIJAKLI, zástupce generálního ředitele skupiny a mluvčí skupiny

  • Narodil se v roce 1964 v syrském Damašku
  • Je držitelem magisterského titulu v oboru politických věd a mezinárodních vztahů. Absolvoval postgraduální program mezinárodní politiky na ULB v Bruselu.
  • Je zástupce generálního ředitele skupiny Credendo a Credendo – Export Credit Agency. Před svým nástupem do Credenda působil 21 let v Belgické národní bance, naposledy na pozici tajemníka Výboru pro finanční stabilitu.  Byl také odpovědný za koordinaci zavedení eura v Belgii a tři roky pracoval jako expert Evropské komise.
  • Je členem představenstva ve společnostech Credendo – Short-Term Non-EU Risks a Credendo – Guarantees & Speciality Risks.

Výbor pro audit

Henk MAHIEU

předseda

Florence LEPOIVRE

člen

Lucas DEGROOT

člen

Kodex správy a řízení skupiny Credendo

Kodex správy a řízení skupiny Credendo (dále jen „Kodex“) popisuje řízení skupiny Credendo - Export Credit Agency (dále jen „Credendo ECA“) a jejích dceřiných společností. Definuje organizační a manažerskou strukturu skupiny Credendo a uvádí, jak by měla fungovat v praxi pro zajištění vyváženosti kontrolního systému, systému řízení rizik i transparentnosti, a zároveň aby podporoval úspěch skupiny prostřednictvím efektivních rozhodovacích procesů. Popisuje například složení a fungování představenstva a výkonného výboru skupiny Credendo ECA.

Návrh tohoto Kodexu byl sepsán v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a nařízeními, jako je např.: zákon o vytvoření skupiny Credendo ECA ze dne 31. srpna 1939, belgický Kodex správy a řízení společností (2020), Směrnice OECD o Správě a řízení státních podniků (2015) a oběžník o správě a řízení společností vydaný Belgickou národní bankou (2020). Tento kodex rovněž v případě potřeby odkazuje a vychází ze zásad stanovených v ostatních zásadách a kodexech skupiny Credendo.

Kodex byl schválen představenstvem skupiny Credendo ECA a bude každoročně vyhodnocován a aktualizován.

CSR_ENNLFR-sq.jpg

Udržitelnost ve společnosti Credendo

Udržitelnost je pro Credendo velmi důležitá. Chceme podnikat způsobem, který je společensky odpovědný a prozíravý, se zohledněním dopadu našich aktivit na životní prostředí, společnost, ekonomiku, na naše zaměstnance i další zúčastněné strany.

OK Annual_Report (Choix 2).jpg

Výroční zpráva

Rok 2022, kdy se ruská invaze na Ukrajinu stala katalyzátorem mnoha problémů sužujících globální ekonomiku, nebyl pro Credendo jednoduchý. Širší důsledky války měly bohužel negativní dopad na objemy pojistných událostí a na vytváření opravných položek. V důsledku toho společnost Credendo vykázala za rok 2022 ztrátu, přestože naše roční výsledky ukazují ve většině divizí dobrý výkon.

OK Downloads (Choix 1).jpg

Ke stažení

Ať už hledáte pravidelné reporty, finanční informace nebo jinou dokumentaci, vše najdete zde.