Historia Grupy Credendo

1921

Belgijskie Ministerstwo Spraw Gospodarczych powołało Delcredere Committee, w celu objęcia gwarancjami belgijskich transakcji eksportowych.

1939

Delcredere Committee został przekształcony w autonomiczne, finansowe ciało publiczne, z państwowymi gwarancjami. Nazwa została zmieniona na Nationale Delcrederedienst | Office national du ducroire, Delcredere | w skrócie Ducroire, dziś znana jako Credendo – Export Credit Agency.

1949

Credendo – Export Credit Agency zostało upoważnione do ubezpieczania importu oraz usług.

1956

Ofertę rozszerzono o ubezpieczenia przed ryzykiem handlowym.

1962

Credendo – Export Credit Agency została upoważniona do działań finansowych wobec ubezpieczanych operacji.

1964

Możliwe staje się ubezpieczanie niektórych ofert bezpośrednio dla państwa belgijskiego.

1970

Zakres pokrycia rozszerzono o ryzyko polityczne, związane z belgijskimi inwestycjami za granicą.

1991

Zakres działalności zostaje rozszerzony na międzynarodowe stosunki gospodarcze w szerszym sensie.

1996

Zostaje podjęta aktywność Market Window, umożliwiając Credendo – Export Credit Agency na pokrycie ryzyk, które jedynie w niewielkim procencie stanowią obszar belgijskiego zainteresowania. Ceny są zgodne z warunkami rynkowymi.

2004

Credendo – Export Credit Agency zakłada prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Credendo – Short-Term Non-EU Risks (dawniej znaną jako Credimundi), aby zapewnić ciągłość świadczonych usług dla przedsiębiorstw europejskich. Firma ubezpiecza polityczne i handlowe ryzyka bieżących transakcji.
Credendo – Export Credit Agency nabywa 26% udziałów Credendo – Excess & Surety (dawniej znanej jako Trade Credit), belgijskiego prywatnego towarzystwa ubezpieczeń kredytów, które specjalizuje się w produktach excess of loss oraz top up cover.

2005

Wprowadzono produkty forfaiting.

2006

Credendo – Export Credit Agency nabywa 50% udziałów austriackiego ubezpieczyciela Credendo – Single Risk (dawniej znanego jako Garant) wraz z wiodącym ubezpieczycielem rosyjskim – Ingosstrakh.
Credendo – Export Credit Agency wprowadza produkty gwarancji finansowych dla kredytów bankowych.
Credendo – Short-Term Non-EU Risks otwiera oddział w Wielkiej Brytanii.

2007

Credendo – Export Credit Agency otrzymuje swój pierwszy w historii rating Standard & Poor.
Credendo – Short-Term Non-EU Risks nabywa 33% udziałów w Credendo – Short-Term EU Risks (dawniej znanej jako KUPEG), będącej liderem na rynku krótkoterminowego ubezpieczenia kredytu w Republice Czeskiej.

2008

Credendo – Short-Term Non-EU Risks otwiera oddział we Francji.

2009

Credendo – Export Credit Agency przeprowadza joint venture Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance (dawniej znany jako INGO-ONDD) z Ingosstrakh. Credendo - Ingosstrakh Credit Insurance specjalizuje się w pokrywaniu ryzyka kredytowego, związanego z transakcjami krajowymi i zagranicznymi na rynkach rosyjskim i WNP.
Credendo – Short-Term Non-EU Risks zwiększa swoje udziały w Credendo – Short-Term EU Risks z 33% do 67%.
Credendo – Short-Term Non-EU Risks otwiera oddział w Niemczech.

2010

Credendo – Export Credit Agency zwiększa swoje udziały w Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance do 67%.
Credendo – Export Credit Agency zwiększa swoje udziały w Credendo – Single Risk z 50 do 83%.

2011

Credendo – Single Risk otrzymuje swój pierwszy w historii rating A.M. Best.

2012

Credendo – Export Credit Agency zwiększa swoje udziały w Credendo – Excess & Surety z 26% do 55%.
Credendo – Single Risk otrzymuje swój pierwszy w historii rating Fitch.

2013

Credendo – Export Credit Agency zwiększa swoje udziały w Credendo – Single Risk z 83 do 96%.
Credendo – Short-Term Non-EU Risks otwiera oddział we Włoszech.
Postępuje konsolidacja w ramach Credendo Group oraz coraz silniejsze akcentowanie wspólnych wartości, podejścia i siły wszystkich jednostek.

2015

Credendo – Export Credit Agency staje się jedynym udziałowcem w Credendo - Excess & Surety.
Credendo – Export Credit Agency staje się jedynym udziałowcem w Credendo - Excess & Surety. Credendo – Short-Term EU Risks otwiera oddział w Polsce.

2016

Credendo – Export Credit Agency staje się jedynym udziałowcem w Credendo – Short-Term EU Risks.

2017

Uruchomienie Credendo Buyer Credit - narzędzia Credendo – Export Credit Agency dla MŚP, przeznaczonego głównie do finansowania eksportu.
Nowy krok w konsolidacji grupy: każda jednostka przyjmuje w swojej nazwie markę Credendo.

2018

Uruchomienie Credendo Booster, pierwszego portalu cyfrowego Credendo do obsługi gwarancji.

2020

Credendo – Excess & Surety otwiera oddział we Irlandia.

2021

Credendo obchodzi 100-lecie pomagania przedsiębiorcom w realizacji ich marzeń eksportowych.