Mexiko: Pokračujúca pandémia covid-19 a vládna politika poškodzuje súkromné podniky

13/04/2021

Filed under

share article

Mexiko zaznamenalo v roku 2020 výrazný ekonomický pokles o 8,5 %, tento rok možno očakávať slabé oživenie.
  • Mexiko zaznamenalo v roku 2020 výrazný ekonomický pokles o 8,5 %, tento rok možno očakávať slabé oživenie.
  • Predpokladá sa, že bankroty v súkromnom sektore kvôli pandémii covid-19 a vládnej politike porastú
  • Verejné financie sa zhoršili v menšej miere ako vo väčšine latinskoamerických krajín.
  • Mnoho mexických štátov je silno zadlžených a ich platobná schopnosť bude pravdepodobne v nadchádzajúcich mesiacoch ohrozená.
  • Rizikové ratingy krajiny sa nemenia.

Druhá najväčšia latinskoamerická ekonomika zažila v roku 2020 hlbokú recesiu

Mexiko, rovnako ako väčšina latinskoamerických krajín, prešlo v uplynulom roku hlbokou recesiou a najnovšie aktualizácie MMF (január 2021) predpovedajú Mexiku na rok 2020 prudký pokles HDP o 8,5 %. Stojí tiež za zmienku, že Mexiko zaznamenalo hlbší prepad, než bol priemerný regionálny rast HDP (-7,4 %). Región bol pritom v minulom roku z celosvetového hľadiska najhorší. Zlá výkonnosť ekonomického rastu by mohla byť prekvapujúca, pretože Mexiko - spolu s Brazíliou - zaviedlo pri riešení pandémie covid-19 najmenej prísne obmedzenia. Lenže popri pokračujúcej zdravotnej kríze a následných opatreniach mali na ekonomickú aktivitu v Mexiku zjavne negatívny dopad aj ďalšie faktory. V prvom rade to boli mnohonásobné zmeny pravidiel hry pre investorov. Tie viedli k vysokej neistote a poklesu investícií do ekonomiky. A nižšie investície všeobecne vedú k nižšiemu hospodárskemu rastu. A za druhé je to aktuálny úsporný program, ktorý tlmí hospodársky rast. Na rozdiel od mnohých ďalších krajín reagovala mexická vláda na spomalenie ekonomiky odlišne a zvolila cestu fiškálnych úsporných opatrení.

Slabé oživenie čaká na rok 2021

Ako ukazuje graf 1, v rokoch 2021 a 2022 sa v Mexiku očakáva hospodárske oživenie vo výške 4,3 %, respektíve 2,5 % HDP. A to je vzhľadom k hlbokej minuloročnej recesii a slabému výkonu ekonomiky (v porovnaní s očakávaným priemerným svetovým rastom reálneho HDP) pomerne slabé. Toto oživenie bude navyše spôsobené najmä dopadom veľkého stimulačného balíčka v USA, ktorý pre USA znamená vyšší ekonomický rast a pre Mexiko lepšie exporty a silnejšiu remitenciu. Výhľad je zahalený vysokou mierou neistoty, ktorá hrozí kvôli potenciálnym novým vlnám covid-19.
Hoci krajina začala pomerne skoro, už koncom decembra 2020, svoj očkovací program, stále nezabezpečila dostatok vakcín pre celú populáciu. Prípadné neúspechy vo vakcinačnom programe by mohli v najbližších mesiacoch opäť poškodiť ekonomickú aktivitu.

Bankroty v súkromnom sektore pravdepodobne porastú

Opatrenia na zastavenie šírenia covid-19 poškodzujú mnoho podnikov v Mexiku. Okrem toho je vládna podpora súkromného sektora extrémne obmedzená. Mexiko vynaložilo na riešenie krízy covid-19 len ďalších 0,7% HDP a pomoc pozostávala prevažne z pôžičiek chudobnejším domácnostiam. Pre porovnanie, Brazília vynaložila 8% HDP a priemerom pre rozvojové ekonomiky sú 4% HDP. Vláda prezidenta Andrésa Manuela López Obrador ďalej robí rozhodnutia, ktoré by mohli súkromnému sektoru ešte viac ublížiť: uprednostňuje väčšiu úlohu štátu v ekonomike a nebude váhať s revíziou zmlúv a zavedením nových pravidiel a kontrol. Medzi príklady takých politických rozhodnutí patrí výber daní zameraný na veľké spoločnosti, plán zákazu outsourcingu pracovných miest a zvýšenie minimálnej mzdy o 15 % do roku 2021. Z týchto dôvodov možno v mexickom súkromnom sektore v nadchádzajúcich mesiacoch očakávať ďalšie bankroty a straty pracovných miest.

Verejné financie sa zhoršili, ale v menšej miere ako vo väčšine krajín

Pandémia poškodila tiež verejné financie, aj keď v oveľa menšej miere ako vo väčšine ostatných krajín. Podľa poslednej správy MMF z októbra 2020 predstavoval verejný dlh na konci roka 2019 miernych 53,7% HDP, ktorý na konci roka 2020 pravdepodobne vzrástol na približne 65,5% HDP, najmä v dôsledku ekonomickej recesie a devalvácie mexického pesa. Úroveň verejného dlhu pravdepodobne v najbližších rokoch zostane okolo 65% HDP, čo je zvýšená, nie však neudržateľná úroveň, zatiaľ čo v najbližších rokoch sa očakáva, že fiškálne deficity budú relatívne nízke (-3,4% HDP v roku 2021) a ich vplyv na dlh voči HDP bude vyvážený očakávaným rastom HDP. To znamená, že sa v niektorých štátoch môžu objaviť problémy s platbami. Väčšina doteraz ponúkaných opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov covid-19 na súkromný sektor je totiž vykonávaná priamo na úrovni štátnej vlády. Mnoho mexických štátov je však silno zadlžených a ich platobná schopnosť bude v nasledujúcich mesiacoch pravdepodobne vážne ohrozená.

Rating politického rizika sa nemení

Skóre stredne a dlhodobého politického rizika v Mexiku zostáva v kategórii 3/7 už viac ako desať rokov. Hodnotenie rizika krajiny odráža jej mierny pomer vonkajšieho dlhu a dlhovej služby, nízky deficit bežného účtu, zhoršujúce sa, ale udržateľné verejné financie, zlý ekonomický rast v posledných rokoch a (napriek veľkej závislosti na americkej ekonomike) ekonomickú diverzifikáciu krajiny.
Hodnotenie krátkodobého politického rizika je v kategórii 2/7, a to vďaka adekvátnej úrovni devízových rezerv a relatívne nízkej úrovni krátkodobého zahraničného dlhu.
Aj napriek náročnému globálnemu prostrediu zostáva výhľad pre obe riziká stabilný.
 

Analytik: Jolyn Debuysscher – j.debuysscher@credendo.com

Facts & figures

Pros

Pevné makroekonomické základy
Významné výrobné odvetvia
Udržateľná dynamika dlhu
Ekonomická diverzifikácia

Cons

Krajina je vystavená zmenám podmienok na finančných trhoch
Zostupný trend produkcie ropy
Korupcia a rastúca miera kriminality
Kontroverzné politické rozhodnutia podporujú neistotu

Hlava štátu

Prezident Andrés Manuel López Obrador

Populácia

127,6 million (2019)

HNP na obyvateľa

USD 9 430

Príjmová skupina

Vyšší stredný príjem

Hlavné exportné produkty

Výroba (7 % celkových príjmov bežného účtu v roku 2018), súkromné prevody (6,6 % v roku 2019), ropa (4,7 % v roku 2019) a cestovný ruch (4,3 % v roku 2018)
13/04/2021

Filed under