Credendo – Short-Term EU Risks

Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. (predtým známa ako KUPEG) sa zaoberá predovšetkým krátkodobým úverovým poistením a ako špecialista na strednú a východnú Európu kryje najmä obchodné transakcie v rámci Českej republiky, Slovenska a Poľska.

Od roku 2016 je úverová poisťovňa Credendo – Short-Term EU Risks priamou dcérskou spoločnosťou poisťovne Credendo – Export Credit Agency, ktorá poskytuje odborné služby klientom vyvážajúcim svoj tovar na rozvojové trhy po celom svete. V decembri 2012 Credendo – Short-Term EU Risks otvorila pobočku v Bratislave, aby zabezpečila servis pre vzrastajúci počet slovenských klientov. V januári 2015 nasledovalo otvorenie pobočky v poľskej Varšave.

Credendo – Short-Term EU Risks ponúka tento základný produkt:

 • Celoobratové úverové poistenie

Credendo – Short-Term EU Risks sa sústredí na dlhodobú spoluprácu s klientmi založenú na detailnom a vysoko individuálnom prístupe a poskytovaním konkrétnych riešení priamo na mieru.

Vedenie společnosti

Supervisory Board

Dirk TERWEDUWE

Chairman

Nabil JIJAKLI

Member

Ronny MATTON

Member

Frank VANWINGH

Member

Management

 • Martin Fritz_web_final

  Martin Fritz, generálny riaditeľ a předseda predstavenstva, je zodpovedný za:

  • Likvidáciu a vymáhanie
  • Právo a Compliance
  • Underwriting
  • IT
  • Strategy

   

 • Marek Brandt_web

  Marek Brandt, člen predstavenstva, je zodpovedný za:

  • Obchod (vrátane obchodných aktivít poľskej a slovenskej pobočky)
  • Policy Management
 • Milada Šturcová

  Milada Šturcová, členka predstavenstva, je zodpovedná za:

  • Financie
  • Risk Management & Actuary
  • HR & Office Management
  • Reinsurance
  • Internal Audit

Rating

V správe z 22. augusta 2023 potvrdila agentúra S&P Global Ratings vynikajúci rating spoločnosti Credendo – Short-Term EU Risks. Rating ‚A' so stabilným výhľadom, ktorý spoločnosť dostala úplne prvýkrát vo februári 2022, zostáva v platnosti a výhľad je stabilný.

Rating Credendo – Short-Term EU Risks bol potvrdený súčasne s ratingmi materskej spoločnosti Credendo – Export Credit Agency, ktorá drží dlhodobý rating „AA“ a krátkodobý rating „A-1+“ so stabilným výhľadom. Okrem Credendo – Short-Term EU Risks, potvrdila agentúra S&P Global pri svojej výročnej kontrole aj ratingy ostatných dcérskych spoločností skupiny, Credendo – Short-Term Non-EU Risks ('A') a Credendo - Guarantees & Speciality Risks ('A-').

Integrita

ČO ROBIŤ, AK SI VŠIMNETE NEVHODNÉHO SPRÁVANIA ALEBO NIE STE SPOKOJNÍ S NAŠIMI SLUŽBAMI

Hoci sa snažíme poskytovať naše služby s maximálnou starostlivosťou a profesionalitou, so zameraním na čestnosť a obchodnú etiku a dodržiavanie všetkých zákonov, pravidiel, predpisov a osvedčených postupov v našom odvetví, môžu nastať situácie, keď sa domnievate, že naše správanie bolo nevhodné alebo keď nie ste spokojní s našimi službami.  Ceníme si Vášho názoru, ktorý nám pomôže zlepšiť naše služby a upozorniť nás na prípadný nesúlad s niektorými predpismi.

So svojim oznámením sa môžete obrátiť na svoju obvyklú kontaktnú osobu a oznámiť jej, že ste zaznamenali problém alebo že nie ste spokojní. Ak sa domnievate, že je potrebné prijať opatrenia na vyššej úrovni alebo že problém je príliš citlivý na to, aby ste ho mohli riešiť s Vašou obvyklou kontaktnou osobou, môžete sa obrátiť priamo na naše oddelenie pre dodržiavanie predpisov (viď nižšie časť Ako môžem nahlásiť problém s dodržiavaním predpisov alebo podať sťažnosť nižšie?).

AKO MÔŽEM NAHLÁSIŤ PROBLÉM S DODRŽIAVANÍM PREDPISOV ALEBO PODAŤ SŤAŽNOSŤ?

Aby sme zabezpečili? , že naše oddelenie Compliance sa Vami oznámeným problémom alebo sťažnosťou bude môcť zaoberať a nájsť vhodné riešenie, prosíme Vás, aby ste nám poslali popis problému alebo sťažnosti a uviedli Vaše kontaktné údaje:

Credendo – SHORT-TERM EU RISKS úvěrová pojišťovna, a.s.
k rukám Compliance Officera 
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4

 • Telefonicky: +420 261 097 575 - požiadajte o rozhovor s Compliance Officerom

AKO BUDE VAŠE OZNAMENIE SPRACOVANÉ?

Všetky Vaše oznámenia sú vybavovaná bezodkladne v súlade s pravidlami pre ich spracovanie a vybavenie, kedy je kladený dôraz na riešenie spravodlivým a objektívnym spôsobom a to najneskôr do 30 kalendárnych dní.

Identifikačné údaje

Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika
T +420 261 097 575
E info-ste-sk@credendo.com

Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, Česká republika
Pobočka  Václavské nám. 42, Prague 1, Czech Republic
 Číslo účtu: 35-2147420287/0100

 • Spoločnosť zapísaná:

v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 9958

Výpis z obchodného registra

 • Výbor pro audit:

V souladu s § 44b zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů plní funkci Výboru pro audit ve společnosti Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. dozorčí rada. Předsedou dozorčí rady je Dirk Terweduwe, dalšími členy jsou Frank Vanwingh, Ronny Matton a Nabil Jijakli.

Downloads

K stiahnutiu

Či už hľadáte pravidelné reporty, finančné informácie alebo inú dokumentáciu, všetko nájdete tu.

Naše kancelárie

 • Česká republika: Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

  Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9958

  IČ: 27245322 – IBAN CZ84 0100 0000 3521 4742 0287 – BIC KOMBCZPPXXX

  Address

  Na Pankráci 1683/127, 140 00 Prague 4, Czech Republic

 • Poľsko: Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

  Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

  XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000535614

  NIP: 1080018645 – IBAN PL 54 1050 1025 1000 0090 3050 9385 – BIC INGBPLPW

  Address

  GBC Gdański Business Center II, budynek D, Ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa, Rzeczpospolita Polska

 • Slovensko: Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

  Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom

  Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 9958, IČ: 27245322, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom

  Credendo – Short-term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Po, vložka 2160/B

  IČO: 47243953 – IBAN SK32 1100 0000 0026 2722 5528 – BIC TATRSKBX

  Address

  Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika