Bielorusko: Čo hýbe politickým rizikom?

26/09/2019

Filed under

share article

hodnotení krátkodobého politického rizika zohľadňuje spoločnosť Credendo do značnej miery likviditu danej krajiny, a tiež všetky politické situácie, ktoré sú rizikové z krátkodobého hľadiska. Krátkodobé politické riziko Bieloruska sa teraz na sedembodovej stupnici, kde 7 predstavuje najvyššiu mieru rizika, nachádza v kategórii 5. Toto hodnotenie zohľadňuje zlepšenie niektorých ukazovateľov, ale zároveň rozširujúci sa deficit bežného účtu a riziko, ktoré vyplýva z tzv. ruského daňového manévru. Pri zvážení všetkých faktorov môžeme očakávať, že politické riziko Bieloruska zostane v nadchádzajúcich mesiacoch stabilné.

Pozitívny vývoj krátkodobého zahraničného dlhu a hrubých devízových rezerv
Počas niekoľkých posledných rokov sa finančná a makroekonomická politika Bieloruska výrazne zlepšila. Krátkodobý zahraničný dlh sa znížil a predstavuje menej ako 30 % príjmov bežných účtov. Hrubé devízové rezervy sa v posledných rokoch zvýšili (viď graf 1) a v máji 2019 pokrývali dva mesiace dovozu, čo je najvyššia úroveň od roku 2013. Vďaka tomuto pozitívnemu vývoju sa zmenšila medzera medzi krátkodobými externými zdrojmi a krátkodobými externými záväzkami Bieloruska. Na druhej strane bohužiaľ rastie deficit bežného účtu, čo pozitívny obrázok trochu kazí.

Riziko vyplývajúce z bilancie bežného účtu

 

V roku 2019 sa očakáva zvýšenie deficitu bežného účtu na 4 % HDP (z 2,3 % v roku 2018), a to v dôsledku menej priaznivého vonkajšieho prostredia a dovozov súvisiacich s výstavbou jadrovej elektrárne. Obchodné napätie vo vzťahoch s Ruskom, ktoré je hlavným bieloruským obchodným partnerom, ovplyvnilo negatívne vývoz potravinárskych výrobkov do Ruska, ale nie je pravdepodobné, že by export zostal utlmený i do budúcna.

Pod tlakom je naviac aj čistý prebytok obchodu s ropou, ktorý vznikol preto, že Bielorusko bolo zvyknuté dovážať lacnú ropu z Ruska, rafinovať ju v Bielorusku a potom ju predávať do Európy za trhovú cenu. Vlani však Rusko rozhodlo o zavedení dane z ťažby nerastných surovín, ktorá by sa vzťahovala na domácu produkciu i vývoz. Táto nová daň nahradí počas piatich rokov vývozné clo na ropu a ropné produkty a tento krok znamená zvýšenie vstupných cien pre bieloruské ropné rafinérie a dopad na zostatok bežného účtu v roku 2019 sa odhaduje na 1 % HDP. Daňový manéver znamená pre bieloruské orgány stratu zľavy na ruskú ropu, a to ovplyvní verejné príjmy, a teda aj fiškálnu rovnováhu. Bez kompenzácie, o ktorej sa stále rokuje, sa priamy vplyv daňového manévru na saldo fiškálneho a bežného účtu odhaduje na približne 1,3 % respektíve 3,9 % HDP.

Analytik: Pascaline della Faille – P.dellaFaille@credendo.com

26/09/2019

Filed under