Riziká Krajín

Country Risk and Insights

Obchodné a s obchodom spojené transakcie

Hodnotenie politického rizika od 1 do 7

Krátkodobé

Ukáž na mape

Stredné / dlhodobé

Ukáž na mape

Klasifikáciou poistného OECD

Ukáž na mape

Riziko podnikateľského prostredia A až G

Ukáž na mape

Investície v zahraničí od 1 do 7

Hodnotenie rizika politického násilia

Ukáž na mape

Hodnotenie rizika vyvlastnenia

Ukáž na mape

Hodnotenie rizika nekonvertibility meny a obmedzenia prevodov

Ukáž na mape