Rizika Zemí

Country Risk and Insights

Obchodní a s obchodem spojené transakce

Hodnocení politického rizika od 1 do 7

Krátkodobé

Ukaž na mapě

Středně/dlouhodobé

Ukaž na mapě

Klasifikace pojistného OECD

Ukaž na mapě

Riziko podnikatelského prostředí A až G

Ukaž na mapě

Investice v zahraničí od 1 do 7

Hodnocení rizika politického násilí

Ukaž na mapě

Hodnocení rizika vyvlastnění

Ukaž na mapě

Hodnocení rizika nekonvertibility měny a omezení převodů

Ukaž na mapě