História skupiny Credendo Group

1921

Belgický minister hospodárstva zriaďuje Delcredere Comitee, aby zabezpečila belgické exportné transakcie.

1939

Delcredere Comitee sa transformuje na nezávislý verejný finančný orgán so štátnou zárukou. Je premenovaná na Nationale Delcrederedienst | Office national du ducroire, skrátene Delcredere | Ducroire, dnes známa ako Credendo – Export Credit Agency.

1949

Credendo – Export Credit Agency je oprávnená na krytie dovozov.

1956

Poistné krytie je rozšírené o komerčné riziká.

1962

Credendo – Export Credit Agency získava oprávnenie k spoluúčasti na finančných operáciách, ktoré poisťuje.

1964

Je možné poisťovať určité transakcie priamo pre Belgicko.

1970

Krytie je rozšírené tak, aby zahŕňalo aj politické riziká spojené s priamymi belgickými investíciami v zahraniční.

1991

Rozsah činnosti sa rozširuje tak, aby pokrýval medzinárodné ekonomické translácie v širšom slova zmysle.

1996

Sú zahájené trhovo Market Window aktivity, ktoré umožňujú Credendo – Export Credit Agency aj krytie rizík reprezentujúcich belgické záujmy len v malej miere.

2004

Credendo – Export Credit Agency zakladá spoločnosť s ručením obmedzeným, Credendo – Short-Term Non-EU Risks (predtým známa ako Credimundi), aby zabezpečila plynulosť svojich služieb pre európske podniky. Táto spoločnosť poisťuje politické a komerčné riziká bežných obchodných transakcií.
Credendo – Export Credit Agency acquires a 26% stake in Credendo – Excess & Surety (formerly known as Trade Credit), a Belgian private credit insurance company that specialises in excess of loss and top up cover.

2005

Na trh sú uvedené forfaitingové produkty. Credendo – Export Credit Agency kupuje pohľadávky exportérov za ich zahraničnými odberateľmi a poskytuje finančné prostriedky.

2006

Credendo – Export Credit Agency kupuje 50 % podiel v rakúskej poisťovni Credendo – Single Risk (predtým známa ako Garant) spolu s poprednou ruskou poisťovňou Ingosstrakh.
Credendo – Export Credit Agency ponúka svoje produkty finančných záruk pre bankové pôžičky.
Credendo – Short-Term Non-EU Risks otvára pobočku vo Veľkej Británii.

2007

Credendo – Export Credit Agency získava svoj prvý rating Standard & Poor´s.
Credendo – Short-Term Non-EU Risks kupuje 34 % podiel v spoločnosti Credendo – Short-Term EU Risks (predtým známa ako KUPEG), lídra českého trhu v oblasti krátkodobého úverového poistenia.

2008

Credendo – Short-Term Non-EU Risks otvára pobočku vo Francúzsku.

2009

Credendo – Export Credit Agency zakladá ruskú akciovú spoločnosť Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance (predtým známa ako INGO-ONDD). Credendo –Ingosstrakh Credit Insurance sa špecializuje na krytie úverových rizík spojených s domácimi a medzinárodnými transakciami na ruskom trhu a na trhu krajín SNS.
Credendo – Short-Term Non-EU Risks zvyšuje svoj podiel v spoločnosti Credendo – Short-Term EU Risks z 33 na 67 %.
Credendo – Short-Term Non-EU Risks otvára pobočku v Nemecku.

2010

Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svoj podiel v Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance na 67 %.
Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svoj podiel v Credendo – Single Risk z 50 na 83 %.

2011

Credendo – Single Risk získava svoj prvý rating od A.M. Best.

2012

Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svoj podiel v Credendo – Excess & Surety z 26 na 55 %.
Credendo – Single Risk získava svoj prvý rating od Fitch.

2013

Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svoj podiel v Credendo – Single Risk z 83 na 96 %.
Credendo – Short-Term Non-EU Risks otvára pobočku v Taliansku.
Pokračuje konsolidácia skupiny ako skupiny Credendo Group, ktorá kladie dôraz na spoločné hodnoty a spoločný prístup a na silu svojich spoločností.

2015

Credendo – Export Credit Agency sa stáva jediným akcionárom spoločnosti Credendo – Excess & Surety.
Credendo – Short-Term EU Risks otvára pobočku v Poľsku.

2016

Credendo – Export Credit Agency sa stáva jediným akcionárom v spoločnosti Credendo – Short-Term EU Risks.

2017

Credendo – Export Credit Agency uvádza na trh Credendo Buyer Credit určený predovšetkým na poskytovanie exportného financovania pre malé a stredné podniky.
Nový krok v konsolidácii skupiny: všetky spoločnosti zahŕňajú do svojho názvu meno Credendo.

2018

Spustenie platformy Credendo Booster, prvého digitálneho portálu na poistenie záruk v skupine Credendo.

2020

Credendo – Excess & Surety otvára pobočku vo Írsko.

2021

Credendo oslavuje 100 rokov pomoci podnikateľom pri realizácii ich obchodných snov.