Historie skupiny Credendo Group

1921

Belgický ministr hospodářství zřizuje Delcredere Comitee, aby zajistila belgické exportní transakce.

1939

Delcredere Comitee se transformuje v nezávislý veřejný finanční orgán se státní zárukou. Je přejmenována na Nationale Delcrederedienst | Office national du ducroire, zkráceně Delcredere | Ducroire, dnes známá jako Credendo – Export Credit Agency.

1949

Credendo – Export Credit Agency je oprávněna ke krytí dovozů.

1956

Pojistné krytí je rozšířeno o komerční rizika.

1962

Credendo – Export Credit Agency získává oprávnění ke spoluúčasti na finančních operacích, které pojišťuje.

1964

Je možné pojišťovat určité transakce přímo pro Belgický stát.

1970

Krytí je rozšířeno tak, aby zahrnovalo i politická rizika spojená s přímými belgickými investicemi v zahraniční.

1991

Rozsah činnosti se rozšiřuje tak, aby pokrýval mezinárodní ekonomické transakce v širším slova smyslu.

1996

Jsou zahájeny tržně Market Window aktivity, které umožňují Credendo – Export Credit Agency i krytí rizik reprezentujících belgické zájmy jen v malé míře.

2004

Credendo – Export Credit Agency zakládá společnost s ručením omezeným, Credendo – Short-Term Non-EU Risks (dříve známá jako Credimundi), aby zajistila plynulost svých služeb pro evropské podniky. Tato společnost pojišťuje politická a komerční rizika běžných obchodních transakcí.
Credendo – Export Credit Agency kupuje 26% podíl ve společnosti Credendo – Excess & Surety (dříve známá jako Trade Credit), belgické soukromé úvěrové pojišťovně, která se specializuje na excess of loss a top up cover.

2005

Na trh jsou uvedeny forfaitingové produkty. Credendo – Export Credit Agency kupuje pohledávky exportérů za jejich zahraničními odběrateli a poskytuje finanční prostředky.

2006

Credendo – Export Credit Agency kupuje 50% podíl v rakouské pojišťovně Credendo – Single Risk (dříve známá jako Garant) spolu s přední ruskou pojišťovnou Ingosstrakh.
Credendo – Export Credit Agency nabízí své produkty finančních záruk pro bankovní půjčky.
Credendo – Short-Term Non-EU Risks otevírá pobočku ve Velké Británii.

2007

Credendo – Export Credit Agency získává svůj první rating Standard & Poor’s.
Credendo – Short-Term Non-EU Risks kupuje 33% podíl ve společnosti Credendo - Short-Term EU Risks (dříve známá jako KUPEG), lídra českého trhu v oblasti krátkodobého úvěrového pojištění.

2008

Credendo – Short-Term Non-EU Risks otevírá pobočku ve Francii.

2009

Credendo – Export Credit Agency zakládá ruskou akciovou společnost Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance (dříve známá jako INGO-ONDD). Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance se specializuje na krytí úvěrových rizik spojených s domácími a mezinárodními transakcemi na ruském trhu a na trhu zemí SNS.
Credendo – Short-Term Non-EU Risks zvyšuje svůj podíl ve společnosti Credendo – Short-Term EU Risks z 33 na 67 %.
Credendo – Short-Term Non-EU Risks otevírá pobočku v Německu.

2010

Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svůj podíl v Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance na 67%.
Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svůj podíl v Credendo – Single Risk z 50 na 83 %.

2011

Credendo – Single Risk získává svůj první rating od A.M. Best.

2012

Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svůj podíl v Credendo – Excess & Surety z 26 na 55 %.
Credendo – Single Risk získává svůj první rating od Fitch.

2013

Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svůj podíl v Credendo – Single Risk z 83 na 96 %.
Credendo – Short-Term Non-EU Risks otevírá pobočku v Itálii.
Pokračuje konsolidace skupiny jako skupiny Credendo Group, která klade důraz na společné hodnoty a společný přístup a na sílu svých společností.

2015

Credendo – Export Credit Agency se stává jediným akcionářem společnosti Credendo – Excess & Surety.
Credendo – Short-Term EU Risks otevírá pobočku v Polsku.

2016

Credendo – Export Credit Agency se stává jediným akcionářem ve společnosti Credendo – Short-Term EU Risks.

2017

Credendo – Export Credit Agency uvádí na trh Credendo Buyer Credit určený především k poskytování exportního financování pro malé a střední podniky.
Nový krok v konsolidaci skupiny: všechny společnosti zahrnují do svého názvu jméno Credendo.

2018

Spuštění platformy Credendo Booster, prvního digitálního portálu pro pojištění záruk ve skupině Credendo.

2020

Credendo – Excess & Surety otevírá pobočku ve Irsko.

2021

Credendo slaví 100 let pomoci podnikatelům při realizaci jejich obchodních snů.