Kredietverzekering: verlenging van het herverzekeringsprogramma van de Staat ter ondersteuning van de Belgische economie

16/12/2020

Filed under

share article

Het herverzekeringsprogramma van de Staat voor de private kredietverzekeraars in het kader van de COVID-19-crisis wordt verlengd tot en met 30 juni 2021.
  • Het herverzekeringsprogramma van de Staat voor de private kredietverzekeraars in het kader van de COVID-19-crisis wordt verlengd tot en met 30 juni 2021.
  • Het programma is bedoeld om de Belgische economie te ondersteunen, door de kredietlimieten die de private kredietverzekeraars toekenden aan in België gevestigde bedrijven, in stand te houden. 
  • Credendo treedt voor rekening van de Staat op als herverzekeraar. 

In het kader van de COVID-19-uitbraak en om de schadelijke gevolgen daarvan voor de economie en de handel tegen te gaan, werd er in april 2020 een protocol ondertekend betreffende een herverzekeringsprogramma van de Belgische Staat voor de private kredietverzekeraars van commerciële kortlopende kredieten (minder dan twee jaar). Dit akkoord, dat zou aflopen op 31 december 2020, wordt met zes maanden verlengd, tot 30 juni 2021. De verlenging werd ondertekend door de Minister van Economie en Werk, de Minister van Financiën, de Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, Credendo – Export Credit Agency, Assuralia en de kredietverzekeraars Atradius, Coface, Credendo – Short-Term Non-EU Risks, Credendo – Excess & Surety en Euler Hermes. De huidige voorwaarden van het herverzekeringsprogramma blijven behouden. Credendo komt tussen als herverzekeraar.

De kredietverzekeringssector vormt een cruciale schakel voor de bedrijven en de handel. Commerciële bedrijven kennen hun klanten (andere ondernemingen) over het algemeen betalingstermijnen toe van 30 tot 90 of zelfs 180 dagen. De rol van de kredietverzekeraars is om handelstransacties tussen bedrijven veilig te stellen en hun verzekerden schadeloos te stellen in geval van niet-betaling van de facturen door hun klanten. De kredietverzekeraars kennen kredietlimieten toe die ze aanvaarden te dekken voor een welbepaalde klant van hun verzekerde. 

De bedoeling van het herverzekeringsprogramma is om niet onnodig de bestaande kredietlimieten te gaan opheffen die door het programma gedekt worden. De private kredietverzekeraars verbinden zich er op die manier toe om in de mate van het mogelijke de kredietlimieten die effectief gebruikt werden in de 12 maanden voorafgaand aan 1 maart 2020, in stand te houden tot 30 juni 2021. Op die manier kunnen de handelsrelaties en de handelsstromen in stand gehouden worden.

In ruil voor dit engagement verbindt Credendo – Export Credit Agency, handelend voor rekening van de Staat, zich tot het herverzekeren van de risico’s die de voorgenoemde, in België gevestigde kredietverzekeraars hebben onderschreven. Er werd een rapporteringssysteem opgezet om de verbintenissen van de kredietverzekeraars op te volgen. Deze rapporten tonen aan dat het programma doeltreffend is. De kredietlimieten zijn inderdaad stabiel gebleven sinds maart 2020. 

De Europese Commissie moet de verlenging van het herverzekeringsprogramma nog formeel goedkeuren. 

Perscontact
Nabil Jijakli
Group Deputy CEO 
Montoyerstraat 3
1000 Brussel, België
E n.jijakli@credendo.com
M +32 478 25 11 33

16/12/2020

Filed under