Credendo publiceert jaarverslag 2018 en innoveert ten dienste van de klant

17/05/2019

Filed under

share article

Ondanks de toenemende handelsspanningen verbeterde het landenrisicoklimaat met veel meer upgrades dan downgrades
  • Ondanks de toenemende handelsspanningen verbeterde het landenrisicoklimaat met veel meer upgrades dan downgrades
  • De waarde van de verzekerde transacties steeg met 2% en bereikt 87 miljard euro
  • Door de sterke dalingen in de financiële markten eind 2018, werd de operationele technische winst van 38 miljoen euro finaal een nettoverlies van 32 miljoen euro
  • Credendo’s innovatiegeest kwam in 2018 tot uiting door de start van het automatische bondingportaal Credendo Booster in Duitsland, en de lancering van de innovatiehub AREA42

Landenrisico’s: veel meer upgrades dan downgrades

2018 zal herinnerd worden als het jaar waarin de VS een handelsoorlog startte. Voortdurende geopolitieke spanningen bleven een belangrijke factor voor het politieke risico in diverse regio’s over de hele wereld. De economische groei bleef gehandhaafd maar was minder gelijk verdeeld. De financiële omstandigheden werden ook slechter, waarbij vooral Turkije en Argentinië hard getroffen werden.

Er waren voor het politieke risico op de korte termijn 19 upgrades tegenover 11 downgrades. De meeste veranderingen grepen plaats in Latijns-Amerika met 4 upgrades en 4 downgrades. Het Gemenebest van Onafhankelijke Staten kende de sterkste positieve evolutie met 5 upgrades. De ergst getroffen landen waren Nicaragua, Argentinië en Iran met voor elk van hen een downgrade van twee klassen. Nicaragua staat op de drempel van een burgeroorlog, terwijl Argentinië (naast Turkije) het grootste slachtoffer was van een vertrouwenscrisis die de opkomende economieën trof. Iran onderging de negatieve gevolgen van de opzegging door de VS van het nucleair akkoord, en het opnieuw invoeren van de sancties op dat land.

Ook voor het politiek risico op de middellange termijn waren er 7 upgrades tegenover 3 downgrades.
Naast Iran en Argentinië onderging Zambia eveneens een downgrade door de val van de koperprijzen en een niet-orthodoxe politiek die het land in een schuldencrisis duwde.

Resultaten van Credendo

Credendo slaagde er gedurende 2018 in om een operationele winst te boeken met een kleine stijging van de uitgeschreven premies in een moeilijke markt. “Ondanks ongunstige deviezenschommelingen die zwaar wogen op de uitbetaalde schadevergoedingen, bereikte Credendo een technisch resultaat van 38 miljoen euro uit de operationele activiteiten, maar dit was onvoldoende om de slechtste prestatie op de financiële markten sinds de globale financiële crisis te compenseren”, aldus Dirk Terweduwe, Chief Executive Officer. Bemoedigend was de groei van 18% bij Credendo – Excess & Surety, die aantoont dat de borgtochtverzekering een belangrijke markt voor Credendo zal worden. “Ondertussen slaagde de kortetermijnkredietverzekering van de globale omzet erin een stabiele prestatie neer te zetten in een markt waar het premie-inkomen voort blijft inkrimpen”, gaat Terweduwe verder.

Kerncijfers 2018

De waarde van de verzekerde transacties steeg met 2%, van 85 miljard euro naar 87 miljard euro en Credendo inde 330 miljoen euro aan premie.

Het resultaat uit operationele activiteiten bedroeg een positieve 38 miljoen euro, maar de resultaten ondervonden wel de impact van een mager laatste kwartaal op de financiële markten, dat zorgde voor een verlies van 32 miljoen euro.

Het geconsolideerde eigen vermogen bedraagt 2,53 miljard euro et Credendo heeft geen schulden. De moedermaatschappij, Credendo – Export Credit Agency, geniet een AA-rating van S&P Global.

De geografische spreiding van de risico’s over de diverse continenten is als volgt: Europese Unie: 32%; Azië: 29%; Afrika: 16%; Centraal- en Zuid-Amerika: 11%; andere Europese landen: 8%; Noord-Amerika: 4%; Oceanië: 1%.

Credendo gaat resoluut voor innovatie

Credendo gaat volledig mee met haar tijd en nam in 2018 reeds twee belangrijke initiatieven op het vlak van innovatie en digitalisering om de klanten beter van dienst te kunnen zijn.

Credendo Booster

In april 2018 lanceerde Credendo – Excess & Surety de Credendo Booster in Duitsland. Dit portaal is toegankelijk via credendo-booster.com. Het is een nieuw automatisch distributieplatform voor borgtochten dat snelheid en efficiëntie brengt. Het laat makelaars en andere partners, zoals banken, toe om de gegevens van hun klanten in het systeem in te voeren om zo snel een bondingfaciliteit te verkrijgen. De beslissing wordt onmiddellijk genomen voor een kredietlijn tot 2,5 miljoen euro. De klant zal dan zelf zijn gegevens in het systeem invoeren voor iedere individuele bond die uitgegeven moet worden, en ontvangt direct de nodige documenten. De Credendo Booster werd begin 2019 ook in Italië ingevoerd, en nadien komen België, Polen en Nederland aan de beurt.
 
AREA42

Credendo steekt van wal met een innovatiestrategie waarbij ze sterk gelooft dat ze vandaag moet handelen om op het juiste pad te blijven in de onzekere wereld van morgen. Credendo creëerde daartoe de innovatiehub AREA42. Er kondigt zich immers een nieuw tijdperk aan voor de kredietverzekering waarbij het gebruik van IT-platformen, big data, artificiële intelligentie, blockchain en andere nieuwe toepassingen op de innovatieradar verschijnen. Deze trends creëren bedreigingen, maar bieden anderzijds ook opportuniteiten voor Credendo, haar klanten en partners zoals de makelaars. Het is de bedoeling om met AREA42 een ecosysteem van innovatieve partners rond Credendo op te bouwen. Er werd reeds begonnen met het onderzoeken van nieuwe concepten die op de lange termijn de toekomstige groeimotoren zouden kunnen worden.    

Perscontact
Nabil Jijakli
Deputy Chief Executive Officer
n.jijakli@credendo.com
+32 478 25 11 33

17/05/2019

Filed under