Credendo publikuje Raport Roczny 2018 i wprowadza szereg innowacji dla swoich klientów

Filed under

share article

Pomimo narastających napięć w międzynarodowym handlu, oceny poszczególnych ryzyk krajowych poprawiły się – w modyfikacjach ratingów Credendo pojawiło się więcej obniżek skali ryzyka, niż informacji o wzroście niepewności
  • Pomimo narastających napięć w międzynarodowym handlu, oceny poszczególnych ryzyk krajowych poprawiły się – w modyfikacjach ratingów Credendo pojawiło się więcej obniżek skali ryzyka, niż informacji o wzroście niepewności
  • Wartość ubezpieczeniowych transakcji wzrosła o 2% - do poziomu 87 mld euro
  • Ostre spadki na rynkach finansowych pod koniec 2018 r. spowodowały, iż - pomimo technicznego zysku z działalności operacyjnej na poziomie 38 mln euro - spółka ostatecznie odnotowała stratę netto w wysokości 32 mln euro
  • W 2018 r. Credendo zrobiło krok milowy w kierunku innowacji. W Niemczech uruchomiono Credendo Booster - zautomatyzowany portal do obsługi gwarancji – a także zainicjowano prace w ramach centrum innowacji AREA42

Ryzyka krajowe: więcej przypadków podwyższania ratingów niż obniżenia ocen

Rok 2018 zostanie zapamiętany jako rok, w którym USA rozpoczęły wojnę handlową, a trwałe napięcia geopolityczne pozostawały kluczowym czynnikiem, wpływającym na ryzyko polityczne w różnych regionach świata. Co więcej, mimo iż wzrost gospodarczy utrzymywał się na stabilnym poziomie, nie był on równomiernie rozłożony. Dodatkowo, pogorszyły się także warunki finansowe, co szczególnie odczuły Turcja i Argentyna.

W ciągu roku eksperci Credendo podwyższyli ratingi w zakresie krótkoterminowego ryzyka politycznego aż w 19 przypadkach i obniżyli je w odniesieniu do 11 krajów. Większość modyfikacji dotyczyła państw Ameryki Łacińskiej, gdzie odnotowano 4 wzrosty i 4 obniżki, podczas gdy region WNP (Wspólnota Niepodległych Państw) odnotował najsilniejszy, pozytywny skok o 5 poziomów. Najgorzej sytuacja przedstawiała się w Nikaragui, Argentynie i Iranie, gdzie stopień zagrożenia ryzykiem podniesiono aż o dwa poziomy. Nikaragua stoi na krawędzi wojny domowej, a Argentyna (obok Turcji) była główną ofiarą kryzysu zaufania inwestorów na rynkach wschodzących. Iran ucierpiał z powodu negatywnych konsekwencji wycofania się USA z umowy nuklearnej, a także ponownego wprowadzenia sankcji.

W przypadku średnioterminowego ryzyka politycznego odnotowano spadek zagrożenia ryzykiem w 7 krajach i wzrost ryzyka tylko w 3 przypadkach.
Poza Iranem i Argentyną w grupie tej znalazła się także Zambia, co zostało spowodowane przez spadek cen miedzi i niekonwencjonalną politykę wewnętrzną, która pogrążyła kraj i doprowadziła do kryzysu zadłużenia.

Wyniki Credendo

IPomimo funkcjonowania w trudnym otoczeniu rynkowym, w 2018 r. Credendo osiągnęło zysk operacyjny i nieznaczny wzrost składek. „Pomimo niekorzystnych wahań kursów walut, które mocno obciążały wypłacane odszkodowania, Credendo osiągnęło techniczny zysk z działalności operacyjnej w wysokości 38 mln euro. Nie wystarczyło to jednak do zrekompensowania strat na rynkach finansowych i zniwelowania konsekwencji światowego kryzysu finansowego” - wyjaśnia Dirk Terweduwe, Dyrektor Generalny Credendo. Wzrost o 18%, który odnotowało Credendo - Excess & Surety jest mocnym sygnałem do dalszego rozwoju i pokazuje, iż ubezpieczenia gwarancji staną się w przyszłości ważnym obszarem działań Credendo. „Tymczasem warto odnotować, iż krótkoterminowe ubezpieczenia kredytów kupieckich osiągnęły stabilną pozycję na rynku, który jest trudny i na którym dochody ze składek stale się zmniejszają” - dodaje Terweduwe.

Kluczowe liczby z 2018 roku

  • Wartość ubezpieczeniowych transakcji wzrosła z 85 mld euro do 87 mld euro.
  • Credendo zebrało składki ubezpieczeniowe o wartości 330 milionów euro.
  • Wygenerowano zysk z działalności operacyjnej w wysokości 38 mln euro, niemniej ostatni kwartał – wyjątkowo trudny na rynkach finansowych - wpłynął na wyniki spółki i doprowadził do odnotowania straty w wysokości 32 mln euro.
  • Skonsolidowany kapitał własny wynosi 2,53 mld euro, a Credendo nie posiada zadłużenia. Dominująca spółka grupy - Credendo – Export Credit Agency – posiada rating AA, przyznany przez S&P Global.
  • Geograficzne rozłożenie ryzyka na świecie przedstawia się następująco: Unia Europejska: 32%; Azja: 29%; Afryka: 16%; Ameryka Środkowa i Południowa: 11%; inne kraje europejskie: 8%; Ameryka Północna: 4%; Oceania: 1%.

Credendo mocno inwestuje w innowacje

Credendo podąża z duchem czasu, dlatego w 2018 r. wprowadziło dwie nowe inicjatywy w dziedzinie innowacji i digitalizacji. Obie mają na celu poprawę jakości i szybkości usług, oferowanych klientom.

Credendo Booster

W kwietniu 2018 r. Credendo - Excess & Surety uruchomiło w Niemczech narzędzie Credendo Booster. Dostęp do tego portalu można uzyskać pod adresem credendo-booster.com i jest to nowa, zautomatyzowana platforma do obsługi obligacji, która zapewnia szybkość i wydajność procesu ich wydawania. Brokerzy i inni partnerzy (np. banki), mogą wprowadzać dane swoich klientów do systemu i szybko uzyskać dostęp do zabezpieczenia. W przypadku limitu kredytowego do 2,5 mln euro decyzja zostaje podjęta natychmiast, po czym  klient wprowadza do systemu dane dla każdej gwarancji, która ma zostać wydana i bezpośrednio otrzymuje niezbędne dokumenty.. Na początku 2019 r. system Credendo Booster został wprowadzony także we Włoszech., a już wkrótce zostanie zaimplementowany w Belgii, Polsce i Holandii.

 
AREA42

Credendo rozpoczęło implementację nowej strategii innowacji, która opiera się na silnym przekonaniu, iż już dziś należy podjąć konkretne działania, które pozwolą utrzymać stabilny kurs, podczas wkraczania w niepewny świat jutra. W myśl tej idei, Credendo stworzyło centrum innowacji AREA42, przenosząc swoje usługi w nową erę ubezpieczeń kredytów, w której korzystanie z platform informatycznych, big data, sztucznej inteligencji, blockchain i innych nowych aplikacji będzie codziennością i dobrym standardem. Narzędzia te stanowią wyzwanie, ale przede wszystkim stwarzają możliwości dla Credendo, jego klientów i partnerów (zwłaszcza brokerów). Intencją AREA42 jest stworzenie ekosystemu innowacyjnych partnerstw, skupionych wokół Credendo. Prace nad projektami już ruszyły i aktualnie prowadzone są badania nad nowymi koncepcjami, które mogą okazać się przyszłymi czynnikami wzrostu w dłuższej perspektywie.

 

Filed under