Credendo kende heropleving en fikse groei na de coronacrisis in 2021 !

AnnualReport2021.jpg

Filed under

share article

Credendo beleefde een succesvol jubileumjaar, met een fikse groei, een sterkere positionering op de markt en de ontwikkeling van innoverende producten. Allemaal ook troeven voor de toekomst. En terwijl er aan die toekomst gebouwd wordt, wil de onderneming ook werken aan het milieu, een van de belangrijkste doelstellingen in haar strategie. Wat de cijfers betreft, laat de groep opnieuw een stijging in de inkomsten uit verzekeringspremies optekenen. Daarnaast bracht 2021 een daling van het aantal schadegevallen en opnieuw een solide winst.

2020 was een jaar dat bestond uit twee fasen: eerst was er de zware en plotse schok voor de wereldeconomie, en vervolgens het begin van een economisch herstel, met name dankzij staatssteunprogramma’s om de gevolgen van de pandemie in te perken. Dit herstel heeft zich in 2021 doorgezet. Credendo heeft hierin een leidende rol gespeeld. Met haar aanbod op maat stelde de verzekeringsmaatschappij ondernemingen in staat om handel te blijven drijven zonder tegen dezelfde liquiditeitsproblemen aan te lopen als tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008.

Ter ondersteuning van de Belgische ondernemingen nam Credendo de rol van herverzekeraar op zich in een herverzekeringsprogramma voor rekening van de staat, ten gunste van de private kredietverzekeraars. Dankzij dit programma konden de bestaande kredietlimieten behouden worden en bleven de kredieten van ondernemingen dus gedekt.

Sterkere positionering en betere geloofwaardigheid

In juni 2021 werd de fusie tussen Credendo – Single Risk en Credendo – Excess & Surety voltooid. Ze werd al aangekondigd in september 2020 en wist de markt duidelijk snel te overtuigen. De gefusioneerde entiteit, Credendo – Guarantees & Speciality Risks, omvat drie businesslijnen: excess-of-loss- en top-up-dekking, garanties en borgstellingen, en Single Risk-verzekeringspolissen. De nieuwe entiteit is aanwezig in tien Europese landen en positioneert zich als een enkel toegangspunt tot een waaier aan gespecialiseerde verzekeringsproducten met als bedoeling steeds beter te kunnen inspelen op de behoeften van bedrijven. Als bevestiging van de positieve marktrespons kende ratingbureau S&P Credendo – Guarantees & Speciality Risks een rating A- en een stabiele outlook toe voor 2021.

Credendo heeft het jaar 2021 ook gebruikt om haar forfaitingproduct aan te passen en te vereenvoudigen. Het product is nu nóg toegankelijker voor exporteurs en de procedures zijn korter en simpeler. Forfaiting van Credendo is een herfinancieringsproduct voor koperskredieten. De bedoeling ervan is om de export van Belgische ondernemingen, en meer bepaald van kmo’s, te ondersteunen.

Credendo Green Package

Tegelijkertijd heeft Credendo een tandje bijgestoken wat betreft de steun aan duurzame projecten.  Er werd onderzocht welke steun gebruikt kan worden om ondernemingen te motiveren om meer en beter te investeren in dit domein. Met de ‘Credendo Green Package’ wil Credendo ondersteuning bieden voor groene projecten, inclusief Belgische projecten als er exportpotentieel in zit. Dit is een krachtig signaal waarmee het engagement voor een duurzame transitie opnieuw bevestigd wordt. Het pakket omvat een aantal stimuleringsmaatregelen die bedoeld zijn om steun te bieden aan projecten en ondernemingen die een positieve impact op het milieu hebben. “Projecten die hiervoor in aanmerking komen, zullen standaard profiteren van gunstigere ondersteunings- en begeleidingsmaatregelen in onze offertes en contracten”, aldus Dirk Terweduwe, CEO van Credendo.

Kerncijfers 2021

De stijging is dan wel minder uitgesproken dan vorig jaar, maar de premie-inkomsten van Credendo blijven toenemen. Ze komen zo op 339,8 miljoen euro, i.e. een stijging van 1,7%.
Wat de schadegevallen betreft, is de nettoverliesratio drastisch gedaald tot 11,9%. Het jaar voordien bedroeg die nog 72,5%. De ommekeer in de winst was al even opmerkelijk. We zien een toename tot 209,5 miljoen euro, nadat 2020 in het rood was geëindigd met een verlies van 83 miljoen euro.

Risico-evolutie

Net als in 2020 blijft COVID-19 de belangrijkste risicofactor, met een koersbepalende impact op de wereldeconomie. 2021 was dan wel het jaar van het wereldwijde economische herstel (+5,9%) na de forse krimp in 2020 (-3,1%), de heropleving ging gepaard met grote verschillen naargelang economische sector, regio of land, met een impact op het risico. Naast de onzekerheden in verband met de pandemie, was er ook de inflatiedruk, de aanzienlijke toename van de overheidsschuld, de ontwikkeling van bepaalde sociopolitieke situaties gelinkt aan het afnemend vertrouwen in de autoriteiten, en bijvoorbeeld de stijgende voedselprijzen. Al deze factoren kunnen leiden tot de vrees voor een verhoogd risico van sociale onrust en instabiliteit in bepaalde landen.

In 2021 heeft Credendo het politieke risico op de korte termijn herzien voor 30 landen, waarvan er 10 gedowngraded werden. Wat het risico van ondernemingsklimaat (de nieuwe benaming van het commerciële risico) betreft, was het aantal wijzigingen veel indrukwekkender als gevolg van de betere economische vooruitzichten. Maar liefst 126 landen lieten een upgrade optekenen, voornamelijk in Azië en Latijns-Amerika, gevolgd door Sub-Sahara-Afrika.
Voor het politieke risico op middellange termijn heeft de trend van 2020 zich doorgezet en zagen we grotendeels downgrades. Dit komt doordat de impact van de pandemie bestaande problematische situaties nog verergerd heeft.

Dankzij haar goede resultaten zag Credendo haar eigen vermogen stijgen met 200 miljoen euro tot 2,9 miljard euro, en is klaar om de uitdagingen van 2022 aan te gaan, waaronder met name de vele gevolgen van het conflict tussen Rusland en Oekraïne. De schokgolf waartoe dit geleid heeft, gaat namelijk al veel verder dan Oost-Europa.

Hier is de link naar het volledige jaarverslag

Perscontact
Yves-Etienne Massart
Content & Press Relations Manager
Montoyerstraat 3
1000 Brussel, België
E ye.massart@credendo.com
M +32 476 45 01 33

Nabil Jijakli
Group Deputy CEO
Montoyerstraat 3
1000 Brussel, België
E n.jijakli@credendo.com
M +32 478 25 11 33

Filed under