8 op 10 Belgische bedrijven ondervinden negatieve gevolgen van de COVID-19-crisis

19/11/2020

Filed under

share article

Credendo en Trends publiceren de resultaten van hun vijfde Exportbarometer tegen de achtergrond van de Amerikaanse verkiezingen en de COVID-19-crisis
  • Credendo en Trends publiceren de resultaten van hun vijfde Exportbarometer tegen de achtergrond van de Amerikaanse verkiezingen en de COVID-19-crisis1.
  • De bedrijven hebben over het algemeen nog vrij veel vertrouwen in de toekomst, ondanks de crisis.
  • 4 op 5 ondervraagden geven wel aan een negatieve impact te ondervinden van de gezondheidscrisis.
  • 6 op 10 vrezen dat de pandemie hun export nog zal beïnvloeden in 2021. 
  • Credendo ondersteunt Belgische exporteurs door haar herverzekeringsprogramma voor rekening van de Staat en het ruimere aanbod aan directe financiering en financiële garanties.

Vertrouwen in het economisch klimaat daalt licht ondanks de ongeziene schok

De COVID-19-pandemie zorgde voor een plotse en zware economische schok, zoals nooit eerder gezien in vredestijd. Het is de eerste keer sinds de Grote Depressie van de jaren dertig dat de geavanceerde en de opkomende economieën tegelijkertijd in recessie zijn. Het IMF voorspelt dat de wereldeconomie dit jaar met 4,4% zal krimpen. De tweede lockdownperiode maakt duidelijk dat deze crisis eerder een marathon is dan een sprint. Door deze slechte prognoses zal het dan ook niet verbazen dat Belgische bedrijven minder vertrouwen hebben in het economische klimaat dan de afgelopen jaren, maar toch slechts in beperkte mate. Op een schaal van 1 tot 10 is de vertrouwensindex momenteel 5,6. Dat is een daling van 0,2 tegenover vorig jaar. Redenen hiervoor zijn niet enkel de huidige pandemie die een sterke negatieve impact heeft op onze exporteurs (78%), maar ook de protectionistische maatregelen (67%) en de brexit (56%).

Qua sectoren met het grootste exportpotentieel zien we dezelfde top 3 als vorig jaar, zij het in een andere volgorde. Niet onverwacht stijgt de farmaceutische sector naar de eerste plaats met 62%, op de hielen gezeten door de biotechnologie (61%) en op de derde plaats de chemie (48%). Het huidige economische klimaat dwingt ondernemers ook om het dichter bij huis te gaan zoeken, gezien de vele opgelegde inperkingsmaatregelen. Hierdoor zien ze in de buurlanden (72%) en de landen van de Europese Unie (49%) het meeste exportpotentieel, hoewel het Europese continent samen met Latijns-Amerika het zwaarst getroffen is door het virus. Economen verwachten voor Azië een serieuze opleving en dat is ook te merken bij de respondenten (35%) die Azië op een derde plaats zetten qua groeipotentieel.  

COVID-19 slaat hard toe

Maar liefst 8 op 10 Belgische bedrijven geven aan een negatieve impact te ondervinden door COVID-19. Bijna de helft van de ondervraagden ziet dit in een shock van de vraag, waardoor de vraag naar hun producten daalt, en 38% spreekt over volledige annuleringen van bestellingen. 32% maakt gewag van logistieke problemen (transport, levering, sluiting van de grenzen en dergelijke). 75% van de bedrijven zeggen een negatieve impact te ondervinden van de COVID-19-crisis: 6 op 10 geven aan een daling van meer dan 5% te zien in hun export en voor 14% gaat het zelfs over een daling van meer dan 50%. De grote meerderheid (59%) verwacht dat deze dalende exporttrend zich ook zal verderzetten in het volledige jaar 2021 en 22% ziet zelfs 2022 niet al te rooskleurig in qua export. 

De bedrijven nemen wel de nodige maatregelen om deze crisis door te komen door virtuele bezoeken aan klanten (bv. videoconferenties) (53%), door te besparen op kosten (47%) en door online te verkopen (34%). 3 op 10 bedrijven zagen zich genoodzaakt om te reorganiseren en 1 op 4 deed een beroep op de steunmaatregelen van de overheid. 

“In deze moeilijke periode voor onze Belgische ondernemers wil Credendo meer dan ooit haar missie vervullen en hen ondersteunen. Dit doen we enerzijds door voor rekening van de Staat op te treden als herverzekeraar voor private kredietverzekeraars waardoor de kredietlimieten die de private kredietverzekeraars hebben toegekend aan in België gevestigde bedrijven behouden blijven. Anderzijds verruimen we ons aanbod aan directe financiering en financiële bankgaranties, waarmee we in de eerste plaats de kmo’s de hand willen reiken”, aldus Nabil Jijakli, Deputy CEO van Credendo. 

Lessen voor de toekomst

De afhankelijkheid van Westerse landen van landen zoals China voor essentiële producten, en het just-in-time principe zorgen voor stof tot nadenken. Ook de Belgische bedrijven beseffen dit en willen duidelijk hun klantenportefeuille (34%) en leveranciersportefeuille (23%) diversifiëren. Verder willen ze voor de toekomst volop de kaart van de digitalisatie van de onderneming trekken (41%). Toch zien we dat 4 op 10 bedrijven niet verwachten dat hun export de komende drie jaar zal groeien. 

Op de vraag of de ondernemers in het verleden schade of verliezen hebben opgelopen bij het exporteren door onbetaalde facturen, antwoordde maar liefst 55% ‘ja’. Andere oorzaken die werden aangehaald waren de wisselkoersschommelingen (31%) en oorlog, revolutie en natuurrampen (19%). 

“Het belang van goed voorbereidend werk (analyses van het landenrisico en het debiteurenrisico) en van een goede kredietverzekering is niet te onderschatten. Deze laatste beschermt immers niet alleen tegen het niet-betalingsrisico wanneer de klant van de exporteur failliet gaat, maar ook tegen politieke risico’s zoals oorlog, sociale onrust en deviezenschaarste”, besluit Nabil Jijakli.

Klik hier voor het volledige rapport.

Perscontact
Nabil Jijakli
Group Deputy CEO 
Montoyerstraat 3
1000 Brussel, België
E n.jijakli@credendo.com
M +32 478 25 11 33

1 1.164 Belgische bedrijven hebben in oktober 2020 deelgenomen aan deze enquête. 43% van de ondervraagden zijn CEO’s.

19/11/2020

Filed under