Ocelářství: Ceny oceli v důsledku zvýšené čínské poptávky prudce stouply

Filed under

share article

Prudké zvýšení cen oceli

Po téměř dvou letech poklesu ceny oceli v posledních měsících prudce vzrostly. Podíváme-li se na index cen oceli[1], zjistíme, že cenová úroveň je v lednu 2021 o 40 % vyšší, než tomu bylo před rokem. Hlavní důvody lze najít na straně jedné v omezeném růstu produkce a na straně druhé ve zvýšené čínské poptávce. Růst cen oceli je také podpořen zvýšením ceny železné rudy.

 

Celosvětová produkce oceli poklesla v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019 pouze o 1 %, ale v tomto čísle se skrývá řada rozdílů mezi různými světovými regiony. Ve skutečnosti se produkce v Evropské unii v roce 2020 snížila o více než 15 %, stejně jako v regionu NAFTA. V SNS byl pokles výroby méně výrazný (- 9 % v roce 2020), zčásti díky poptávce z Číny. V Asii a Oceánii je vývoj roční produkce pozitivní (+ 2,1 %), a to zejména díky Číně, která kompenzuje pokles výroby v Indii. Očekává se, že ve všech těchto regionech v roce 2021 výroba oceli poroste, ale ne natolik, aby dosáhla předkrizových úrovní. S výjimkou Číny, jejíž roční produkce stále roste již řadu let.

Poptávka po oceli

Celosvětová poptávka se vydala opačnou cestou, zejména díky opětovnému nastartování aktivit v Číně, především kvůli masivním investicím do infrastruktury. Průměrný import do Číny se v roce 2020 oproti roku 2019 zvýšil o 65 %. Tato situace ilustruje přední riziko trhu s ocelí -  a to jeho silnou závislost poptávce z Číny.

Očekává se, že poptávka po oceli bude v Číně v průběhu času pomalu klesat, protože sektor nemovitostí (který představuje přibližně 35 % domácí spotřeby oceli) pravděpodobně zpomalí. Z dlouhodobého hlediska povede k nižší poptávce po oceli ochota čínské vlády orientovat ekonomiku více na služby a odsunout tak stranou práce na infrastruktuře. Toto snížení poptávky by v kombinaci s neustálým růstem domácích výrobních kapacit mělo přinést více oceli na světový trh, což povede k vyššímu exportu a tlaku na globální ceny oceli. I když se předpokládá, že ceny oceli v nadcházejících měsících zůstanou zvýšené, na konci letošního roku a v roce pravděpodobně opět 2022 klesnou.

Hlavní rizika ocelářského sektoru

Největším rizikem pro ocelářské společnosti je tak náhlý pokles poptávky v Číně, ke kterému pravděpodobně znovu dojde, což povede k nižší ceně oceli. Dále se očekává, že celková výroba oceli poroste rychleji než spotřeba a výsledkem tedy bude opět tlak na cenu oceli. Historicky vysoká cena železné rudy navíc snižuje marže firem, které nezvládají přenést zvýšení nákladů na své klienty - i když očekáváme, že cena železné rudy v průběhu času mírně poklesne. Dalším faktorem, který je třeba sledovat a který by mohl ceny oceli ovlivnit, je vývoj vztahů mezi Čínou a USA. Poptávku po oceli by také mohlo vychýlit jakékoli zpoždění vakcinací nebo neočekávané rozšíření dalších mutací Covid-19.  

Analytik: Matthieu Depreter – m.depreter@credendo.com


[1]  MBR steel price index -  the computed average of the MBR steel flat products price index and the MBR steel long products price index, supplied by Metal Bulletin Research.

Filed under