Oceliarsky priemysel: Ceny ocele v dôsledku zvýšeného čínskeho dopytu prudko stúpli

15/02/2021

Filed under

share article

Prudké zvýšenie cien ocele

Po takmer dvoch rokoch poklesu ceny ocele v posledných mesiacoch prudko vzrástli. Ak sa pozrieme na index cien ocele[1], zistíme, že cenová úroveň je v januári 2021 o 40 % vyššia, než tomu bolo pred rokom. Hlavné dôvody možno nájsť na strane jednej v obmedzenom raste produkcie a na strane druhej vo zvýšenom čínskom dopyte. Rast cien ocele je tiež podporený zvýšením ceny železnej rudy. 

 

Celosvetová produkcia ocele klesla v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 len o 1 %, ale v tomto čísle sa skrýva mnoho rozdielov medzi rôznymi svetovými regiónmi. V skutočnosti sa produkcia v Európskej únii v roku 2020 znížila o viac ako 15 %, rovnako ako v regióne NAFTA. V SNS bol pokles výroby menej výrazný (- 9 % v roku 2020), sčasti vďaka dopytu z Číny. V Ázii a Oceánii je vývoj ročnej produkcie pozitívny (+ 2,1 %), a to najmä vďaka Číne, ktorá kompenzuje pokles výroby v Indii. Očakáva sa, že vo všetkých týchto regiónoch v roku 2021 výroba ocele porastie, ale nie natoľko, aby dosiahla predkrízovú úroveň. S výnimkou Číny, ktorej ročná produkcia stále rastie už niekoľko rokov.

Dopyt po oceli

Celosvetový dopyt sa vydal opačnou cestou, najmä vďaka opätovnému naštartovaniu aktivít v Číne, predovšetkým kvôli masívnym investíciám do infraštruktúry. Priemerný import do Číny sa v roku 2020 oproti roku 2019 zvýšil o 65 %. Táto situácia ilustruje predné riziko trhu s oceľou - a to jeho silnú závislosť na dopyte z Číny.

Očakáva sa, že dopyt po oceli bude v Číne v priebehu času pomaly klesať, pretože sektor nehnuteľností (ktorý predstavuje približne 35 % domácej spotreby ocele) pravdepodobne spomalí. Z dlhodobého hľadiska k nižšiemu dopytu po oceli povedie ochota čínskej vlády orientovať ekonomiku viac na služby a odsunúť tak na stranu prácu na infraštruktúre. Toto zníženie dopytu by v kombinácii s neustálym rastom domácich výrobných kapacít malo priniesť viac ocele na svetový trh, čo povedie k vyššiemu exportu a tlaku na globálne ceny ocele. Aj keď sa predpokladá, že ceny ocele v nadchádzajúcich mesiacoch zostanú zvýšené, na konci tohto roka a v roku 2022 pravdepodobne opäť klesnú.

Hlavné riziká oceliarskeho sektora

Najväčším rizikom pre oceliarske spoločnosti je tak náhly pokles dopytu v Číne, ku ktorému pravdepodobne znovu dôjde, čo povedie k nižšej cene ocele. Ďalej sa očakáva, že celková výroba ocele porastie rýchlejšie ako spotreba a výsledkom teda bude opäť tlak na cenu ocele. Historicky vysoká cena železnej rudy navyše znižuje marže firiem, ktoré nezvládajú preniesť zvýšenie nákladov na svojich klientov - aj keď očakávame, že cena železnej rudy v priebehu času mierne poklesne. Ďalším faktorom, ktorý je potrebné sledovať a ktorý by mohol ceny ocele ovplyvniť, je vývoj vzťahov medzi Čínou a USA. Dopyt po oceli by tiež mohlo vychýliť akékoľvek oneskorenie vakcinácie alebo neočakávané rozšírenie ďalších mutácií Covid-19.  

Analytik: Matthieu Depreter – m.depreter@credendo.com


[1]  MBR steel price index -  the computed average of the MBR steel flat products price index and the MBR steel long products price index, supplied by Metal Bulletin Research.

15/02/2021

Filed under