Credendo – Short-Term EU Risks

Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. (dříve známá jako KUPEG) se zabývá především krátkodobým úvěrovým pojištěním a jako specialista na střední a východní Evropu kryje zejména obchodní transakce v rámci České republiky, Slovenska a Polska.

Od roku 2016 je úvěrová pojišťovna Credendo – Short-Term EU Risks je přímou dceřinou společností pojišťovny Credendo – Export Credit Agency, která poskytuje odborné služby klientům vyvážejícím své zboží na rozvojové trhy po celém světě.  V prosinci 2012 Credendo – Short-Term EU Risks otevřela pobočku v Bratislavě, aby zajistila servis pro vzrůstající počet slovenských klientů. V lednu 2015 následovalo otevření pobočky v polské Varšavě.

Credendo – Short-Term EU Risks nabízí tento základní produkt:

 • Celoobratové úvěrové pojištění

Credendo – Short-Term EU Risks se soustředí na dlouhodobou spolupráci s klienty založenou na detailním a vysoce individuálním přístupu a poskytováním konkrétních řešení přímo na míru.

Vedení společnosti

Dozorčí rada

Dirk TERWEDUWE

Předseda

Nabil JIJAKLI

Člen

Ronny MATTON

Člen

Frank VANWINGH

Člen

Management

 • Martin Fritz_web_final

  Martin Fritz, předseda představenstva a generální ředitel, je zodpovědný za:

  • Claims & Collections
  • Legal & Compliance
  • Underwriting
  • IT
  • Strategy
 • Marek Brandt_web

  Marek Brandt, člen představenstva, je odpovědný za:

  • Obchod (včetně obchodních aktivit polské a slovenské pobočky)
  • Policy Management
 • Milada Šturcová

  Milada Šturcová, členka představenstva, je zodpovědná za:

  • Finance
  • Risk Management & Actuary
  • HR & Office Management
  • Reinsurance
  • Internal audit

Rating

Ve zprávě zveřejněné 22. srpna 2023 potvrdila ratingová agentura S&P Global Ratings  rating ‘A’ společnosti Credendo – Short-Term EU Risks. Výhled je stabilní.

Rating Credendo – Short-Term EU Risks byl potvrzen současně s ratingy mateřské společnosti Credendo – Export Credit Agency, která drží dlouhodobý rating "AA" a krátkodobý rating "A-1 +" se stabilním výhledem. Kromě  Credendo – Short-Term EU Risks, potvrdila agentura S&P Global při své výroční kontrole také ratingy ostatních dceřiných společností skupiny, Credendo – Short-Term Non-EU Risks (‘A’) a Credendo – Guarantees & Speciality Risks (‘A-’).

Integrita

CO DĚLAT, POKUD SI VŠIMNETE NEVHODNÉHO CHOVÁNÍ NEBO NEJSTE SPOKOJENI S NAŠIMI SLUŽBAMI?

Přestože se snažíme poskytovat naše služby s maximální pečlivostí a profesionalitou, se zaměřením na poctivost a obchodní etiku, dodržování všech zákonů, pravidel, předpisů a osvědčených postupů v našem odvětví, mohou nastat situace, kdy se domníváte, že naše chování bylo nevhodné nebo kdy nejste spokojeni s našimi službami.  Vážíme si vašeho názoru, který nám pomůže zlepšit naše služby a upozornit nás na případný nesoulad s některými předpisy.

Se svým oznámením se můžete se obrátit na svou obvyklou kontaktní osobu a sdělit jí, že jste zaznamenali problém nebo nejste spokojeni. Jestliže se domníváte, že je třeba přijmout opatření na vyšší úrovni nebo že je problém příliš citlivý na to, abyste jej řešili s vaší obvyklou kontaktní osobou, můžete se obrátit přímo na naše oddělení Compliance (viz níže Jak nahlásit problém s dodržováním předpisů nebo podat stížnost?).

JAK NAHLÁSIT PROBLÉM S DODRŽOVÁNÍM PŘEDPISŮ NEBO PODAT STÍŽNOST?

Abychom zajistili, že se naše oddělení Compliance Vámi oznámeným problémem nebo Vaší stížností bude moci zabývat a najít vhodné řešení, prosíme Vás, abyste nám zaslali popis problému nebo stížnosti a uvedli své kontaktní údaje:

Credendo – SHORT-TERM EU RISKS úvěrová pojišťovna, a.s.
k rukám Compliance Officera
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4

 • Telefonicky: +420 261 097 575 - požádejte o rozhovor s Compliance Officerem

JAK BUDE VAŠE OZNÁMENÍ ZPRACOVÁNO?

Všechna Vaše oznámení jsou vyřizována bezodkladně v souladu s pravidly pro jejich zpracování a vyřízení, kdy je kladen důraz na řešení spravedlivým a objektivním způsobem a to nejpozději do 30 kalendářních dnů.  

Identifikační údaje

Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika
T +420 261 097 575
E info-ste-cz@credendo.com

Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, Česká republika
Pobočka  Václavské nám. 42, Prague 1, Czech Republic
Číslo účtu: 35-2147420287/0100

 • Společnost zapsána:

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9958

Výpis z obchodního rejstříku

 • Výbor pro audit:

V souladu s § 44b zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů plní funkci Výboru pro audit ve společnosti Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. dozorčí rada. Předsedou dozorčí rady je Dirk Terweduwe, dalšími členy jsou Frank Vanwingh, Ronny Matton a Nabil Jijakli.

Downloads

Ke stažení

Ať už hledáte pravidelné reporty, finanční informace nebo jinou dokumentaci, vše najdete zde.

Naše kanceláře

 • Czech Republic: Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

  Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9958

  ID No.: 27245322 – IBAN CZ84 0100 0000 3521 4742 0287 – BIC KOMBCZPPXXX

  Adresa

  Na Pankráci 1683/127, 140 00 Prague 4, Czech Republic

 • Polsko: Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

  Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

  XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000535614

  NIP: 1080018645 – IBAN PL 54 1050 1025 1000 0090 3050 9385 – BIC INGBPLPW

  Adresa

  GBC Gdański Business Center II, budynek D, Ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa, Rzeczpospolita Polska

 • Slovensko: Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

  Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom

  Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 9958, IČ: 27245322, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom

  Credendo – Short-term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Po, vložka 2160/B

  IČO: 47243953 – IBAN SK32 1100 0000 0026 2722 5528 – BIC TATRSKBX

  Adresa

  Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika