Výročná správa Credendo: Úspešný rok 2019 a minimálne dopady pandémie covid-19 na prvý štvrťrok 2020

25/05/2020

Filed under

share article

Skupina Credendo zverejnila svoju výročnú správu s vynikajúcimi výsledkami za rok 2019. Prevádzkový zisk skupiny sa zvýšil o 22 %, na 46,5 milióna EUR. Vďaka výbornému finančnému výsledku 229 miliónov EUR Credendo dosiahlo konsolidovaný zisk vo výške 270 miliónov EUR.
  • Skupina Credendo zverejnila svoju výročnú správu s vynikajúcimi výsledkami za rok 2019. Prevádzkový zisk skupiny sa zvýšil o 22 %, na 46,5 milióna EUR. Vďaka výbornému finančnému výsledku 229 miliónov EUR Credendo dosiahlo konsolidovaný zisk vo výške 270 miliónov EUR.
  • Pandémia covid-19 prvý štvrťrok roku 2020 neovplyvnila
  • V roku 2019 posilnila úverová poisťovňa Credendo svoju podporu malým a stredným podnikom zvýšením kapacity pre priame financovanie a spustením blockchainovej platformy, ktorá týmto podnikom ponúka možnosť automaticky žiadať a získavať záruky až do výšky 2,5 milióna EUR.
  • V súvislosti so zdravotnou krízou podniklo Credendo niekoľko krokov na podporu belgických firiem. Jedným z nich bolo uvedenie nového produktu finančnej záruky „Credendo Bridge Guarantee“. Okrem toho pripravilo Credendo menom belgického štátu program zaistenia, ktorého cieľom je umožniť súkromným poisťovniam udržať úverové limity poskytované ich klientom.

Výnimočný rok 2019 a bezprecedentné výzvy roku 2020

Rekordný zisk vo výške 270 miliónov EUR, ktoré Credendo dosiahlo v roku 2019, poslúži ako rezerva pre náročný rok 2020. Hoci prevádzkový výsledok skupiny Credendo za prvý štvrťrok 2020 pandémia covid-19 neovplyvnila, bude tento rok pre firmy bezpochyby nesmierne náročný a úverové poisťovne budú čeliť mnohým veľkým výzvam. V kontexte tejto bezprecedentnej situácie bude Credendo naďalej plniť svoju úlohu a podporovať ekonomiku.

Riziká v roku 2019: rastúce obchodné a geopolitické napätie

Rok 2019 bol poznačený zvyšujúcim sa obchodným a geopolitickým napätím po celom svete. Spojené štáty vystupňovali obchodné napätie s Čínou, čo do značnej miery prispelo k spomaleniu rastu čínskej ekonomiky na 6,1 % - najnižšie percento od roku 1990. Situácia však ovplyvnila aj Európsku úniu.

Z geopolitického hľadiska musela čeliť mnohým šokom najmä Ázia. Na Strednom východe opäť rástlo regionálne napätie kvôli tlaku USA na Irán. Okrem toho sa po celom svete konali nevídané demonštrácie, keď ľudia protestovali proti hospodárskej situácii, korupcii a neefektívnosti politických elít. V neposlednom rade to boli aj klimatické pochody, ktoré mobilizovali mnoho ľudí po celom svete.

Vzrastajúce napätie sa premietlo do ratingov krajín, ktorými Credendo hodnotí jednotlivé riziká. Pokiaľ ide o krátkodobé riziko, počet krajín so zníženým (20) a zvýšeným (18) ratingom, je takmer vyrovnaný. Pri strednodobom / dlhodobom riziku bol rating znížený trinástim krajinám a zvýšený ôsmim, a to vzhľadom na neočakávane vyššie odolnosti krajín vyvážajúcich ropu.

Kľúčové čísla roka 2019

Napriek menej priaznivej ekonomickej klíme bolo hrubé predpísané poistné za minulý rok o 7 % vyššie ako v roku 2018 a predstavovalo celkovo 343,7 miliónov EUR. Hodnota poistených transakcií mierne poklesla, na 84,6 miliardy EUR.

Nižší počet vyplatených poistných plnení a väčší objem úspešne vymožených pohľadávok viedol k zníženiu škodového pomeru (loss ratio) na 40,8 %.

„Credendo sa môže obzrieť za vynikajúcim rokom, ktorý pre skupinu znamenal zvýšenie prevádzkového zisku o 22 %, na 46,5 milióna EUR. Vďaka oživeniu finančných trhov v roku 2019 Credendo dosiahlo výborný finančný výsledok vo výške 229 miliónov EUR,“ uvádza generálny riaditeľ skupiny Credendo, Dirk Terweduwe. „To znamená konsolidovaný zisk 270 miliónov EUR. Tento zisk poslúži ako rezerva pre náročné výzvy roku 2020,“ dodáva Dirk Terweduwe.

Konsolidovaný vlastný kapitál predstavuje 2,81 miliardy EUR a zadlženosť Credendo je nulová. Materská spoločnosť Credendo - Export Credit Agency má rating AA od S&P Global.

Geografické rozloženie rizík je nasledovné: Európska únia: 32,2 %; Ázia: 26,9 %; Afrika: 17,3 %; ostatné európske krajiny: 10,2 %; Stredná a Južná Amerika: 9,5 %; Severná Amerika: 3,2 %; Oceánia: 0,6 %.

2019: posun k stratégii uhlíkovej neutrality so zameraním na malé a stredné podniky a inovácie 

„V roku 2019 sme schválili politiku týkajúcu sa sociálnej zodpovednosti. Credendo má v úmysle zohľadniť svoj dopad na životné prostredie, spoločnosť a ekonomiku. Prostredníctvom tejto politiky chceme posilniť naše rozhodnutie podporovať udržateľné a zodpovedné firemné správanie. Centrála Credendo už získala osvedčenie o uhlíkovej neutralite,“ hovorí Dirk Terweduwe.

Celú správu (v angličtine) nájdete tu.

 


Pre viac informácií kontaktujte:

Lenka Václavíková
Marketing Officer
Credendo – Short Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4
M +420 702 288 872
25/05/2020

Filed under