Výroční zpráva Credendo: Úspěšný rok 2019 a minimální dopady pandemie covid-19 na první čtvrtletí 2020

18/05/2020

Filed under

share article

Skupina Credendo zveřejnila svou výroční zprávu s vynikajícími výsledky za rok 2019. Provozní zisk skupiny se zvýšil o 22 %, na 46,5 milionu EUR. Díky výbornému finančnímu výsledku 229 milionů EUR Credendo dosáhlo konsolidovaného zisku ve výši 270 milionů EUR.
  • Skupina Credendo zveřejnila svou výroční zprávu s vynikajícími výsledky za rok 2019. Provozní zisk skupiny se zvýšil o 22 %, na 46,5 milionu EUR. Díky výbornému finančnímu výsledku 229 milionů EUR Credendo dosáhlo konsolidovaného zisku ve výši 270 milionů EUR.
  • Pandemie covid-19 první čtvrtletí roku 2020 neovlivnila
  • V roce 2019 posílila úvěrová pojišťovna Credendo svou podporu malým a středním podnikům zvýšením kapacity pro přímé financování a spuštěním blockchainové platformy, která těmto podnikům nabízí možnost automaticky žádat a získávat záruky až do výše 2,5 milionu EUR.
  • V souvislosti se zdravotní krizí podniklo Credendo několik kroků na podporu belgických firem. Jedním z nich bylo uvedení nového produktu finanční záruky „Credendo Bridge Guarantee“. Kromě toho připravilo Credendo jménem belgického státu program zajištění, jehož cílem je umožnit soukromým pojišťovnám udržet úvěrové limity poskytované jejich klientům.

Výjimečný rok 2019 a bezprecedentní výzvy roku 2020

Rekordní zisk ve výši 270 milionů EUR, kterého Credendo dosáhlo v roce 2019, poslouží jako rezerva pro náročný rok 2020. Přestože provozní výsledek skupiny Credendo za první čtvrtletí 2020 pandemie covid-19 neovlivnila, bude letošní rok pro firmy bezpochyby nesmírně obtížný a úvěrové pojišťovny budou čelit mnoha velkým výzvám. V kontextu této bezprecedentní situace bude Credendo i nadále plnit svou úlohu a podporovat ekonomiku.

Rizika v roce 2019: rostoucí obchodní a geopolitické napětí

Rok 2019 byl poznamenán zvyšujícím se obchodním a geopolitickým napětím po celém světě  Spojené státy vystupňovaly obchodní napětí s Čínou, což do značné míry přispělo ke zpomalení růstu čínské ekonomiky na 6,1 % - nejnižší procento od roku 1990. Situace však ovlivnila i Evropskou unii.

Z geopolitického hlediska musela čelit mnoha šokům zejména Asie. Na Středním východě opět rostlo regionální napětí kvůli tlaku USA na Írán. Kromě toho se po celém světě konaly nevídané demonstrace, kdy lidé protestovali proti hospodářské situaci, korupci a neefektivitě politických elit. V neposlední řadě to byly i klimatické pochody, které mobilizovaly mnoho lidí po celém světě.

Vzrůstající napětí se promítlo do ratingů zemí, kterými Credendo hodnotí jednotlivá rizika. Pokud jde o krátkodobé riziko, počet zemí se sníženým (20) a zvýšeným (18) ratingem, je téměř vyrovnaný. U střednědobého / dlouhodobého rizika byl rating snížen třinácti zemím a zvýšen osmi, a to vzhledem k neočekávaně vyšší odolnosti zemí vyvážejících ropu.   

Klíčová čísla roku 2019

Navzdory méně příznivému ekonomickému klimatu bylo hrubé předepsané pojistné za loňský rok o 7 % vyšší než v roce 2018 a činilo celkem 343,7 milionů EUR. Hodnota pojištěných transakcí mírně poklesla, na 84,6 miliardy EUR.

Nižší počet vyplacených pojistných plnění a větší objem úspěšně vymožených pohledávek vedl ke snížení loss ratia na 40,8 %.

„Credendo se může ohlédnout za vynikajícím rokem, který pro skupinu znamenal zvýšení provozního zisku o 22 %, na 46,5 milionů EUR.  Díky oživení finančních trhů v roce 2019 Credendo dosáhlo výborného finančního výsledku ve výši 229 milionů EUR,“ uvádí generální ředitel skupiny Credendo, Dirk Terweduwe. „To znamená konsolidovaný zisk 270 milionů EUR. Tento zisk poslouží jako rezerva pro náročné výzvy roku 2020,“ dodává Dirk Terweduwe.

Konsolidovaný vlastní kapitál činí 2,81 miliardy EUR a zadluženost Credendo je nulová. Mateřská společnost Credendo - Export Credit Agency má rating AA od S&P Global.

Geografické rozložení rizik je následující: Evropská unie: 32,2 %; Asie: 26,9 %; Afrika: 17,3 %; ostatní evropské země: 10,2 %; Střední a Jižní Amerika: 9,5 %; Severní Amerika: 3,2 %; Oceánie: 0,6 %.

2019: posun ke strategii uhlíkové neutrality se zaměřením na malé a střední podniky a inovace 

„V roce 2019 jsme schválili politiku týkající se sociální odpovědnosti. Credendo má v úmyslu zohlednit svůj dopad na životní prostředí, společnost a ekonomiku.  Prostřednictvím této politiky chceme posílit naše rozhodnutí podporovat udržitelné a odpovědné firemní chování. Centrála Credendo již získala osvědčení o uhlíkové neutralitě,“ říká Dirk Terweduwe.

Celou zprávu (v angličtině) najdete zde.

 


Pro více informací kontaktujte:

Lenka Václavíková
Marketing Officer
Credendo – Short Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4
M +420 702 288 872
18/05/2020

Filed under