Tvrdý Brexit by mal dôsledky pre britský aj európsky automobilový priemysel

Filed under

share article

1. februára sa Veľká Británia po 47 rokoch prebudila ako krajina, ktorá už do Európskej únie nepatrí. Rokovania, ktoré k tomu viedli, boli ťažké. Tie, ktoré krajinu ešte len čakajú, budú ale ešte ťažšie.

V akom stave je britská ekonomika?

Referendum o Brexite a následné udalosti majú na britské hospodárstvo neblahý vplyv. Aj keď spomalenie globálnej ekonomiky a čínsko-americká obchodná vojna významne ovplyvnili všetky svetové ekonomiky, neistota spojená s Brexitom vložila na bedrá Veľkej Británie ďalšie starosti. Najväčšie obavy sa týkali spracovateľského sektora, a to najmä automobilového priemyslu. A tieto obavy už bohužiaľ potvrdil prudký pokles investícií v britskom spracovateľskom priemysle (viď graf č.1).

Rast reálneho HDP Veľkej Británie pre rok 2019 odhaduje MMF na 1,2 %, čo je mierne pod rastom Európskej únie. Predpovede pre rok 2020 sú optimistickejšie a predvídajú rast 1,4 % pre Britániu a 1,6 % pre EÚ. Pokiaľ ide o obchodné vzťahy, je Európska únia najväčším obchodným partnerom Veľkej Británie. Do EÚ v roku 2018 smerovalo 46 % britského tovaru. Len Nemecko z toho pritom reprezentuje 10 %. Pre porovnanie vývoz do USA predstavoval iba 13 % celkového britského exportu.

Brexit sa stal skutočnosťou, ale stále panuje mnoho nejasností ohľadne toho, čo sa podarí dohodnúť v prechodnom období a aké to bude mať dôsledky na najväčších vývozcov z EÚ. Riziko tzv. tvrdého Brexitu by sme preto nemali podceňovať, pretože je reálne,“ hovorí Robert Hausman, obchodný riaditeľ úverovej poisťovne Credendo Short-Term EU Risks pre Českú republiku, ktorá sa zaoberá poistením pohľadávok a kryje riziká spoločností po celom svete.

Jedenásť mesiacov neistoty

Čo sa počas prechodného obdobia zmení? V podstate nič. Britské i zahraničné spoločnosti ale čaká 11 mesiacov neistoty. Počas tohto obdobia budú obe strany vyjednávať podmienky, ktorými sa budú riadiť ich vzťahy od 1. januára 2021. Dovtedy platí voľný pohyb osôb a tovaru, Británia je stále súčasťou jednotného trhu, podieľa sa na rozpočte EÚ, ale zároveň už nemá v inštitúciách únie svoju politickú reprezentáciu. Británia opúšťa blok, ktorý má viac ako 600 medzinárodných dohôd a tieto zmluvy budú musieť Briti so svojimi bývalými partnermi znovu prerokovať.

Pokiaľ ide o obchodnú dohodu s EÚ, existuje nekonečný horizont možností obmedzený dvomi extrémami:

Tvrdým Brexitom na jednej strane a dohodou, ktorá sa bude absolútne zhodovať s európskymi regulačnými a legislatívnymi požiadavkami, na strane druhej. Podľa britského ministra financií, Sajída Javida, je najpravdepodobnejší scenár, kedy sa požiadavky zladiť nepodarí. Odchýlka od európskych pravidiel Británii v skutočnosti umožní väčšiu nezávislosť v obchodnej politike a širší priestor pre vyjednávanie s inými krajinami, najmä Spojenými štátmi. Isté je, že ak bude uzavretá obchodná dohoda s USA, bude potrebné obetovať obchodnú dohodu s EÚ, čo povedie k zúženiu prístupu Británie na európsky trh. Druhou stranou mince je fakt, že čím viac sa Británia vzdiali od legislatívnych a regulačných požiadaviek EÚ, tým väčšia je pravdepodobnosť zavedenia colných taríf na vývoz do EÚ. Hoci uzavretie dohody s USA je prioritou, samo o sebe nebude vzhľadom na nepredvídateľnosť správania Spojených štátov ľahké. Tie totiž nedávno znovu pohrozili uvalením colných taríf na britský automobilový export kvôli možnému zavedeniu digitálnej dane.

Brexit bez dohody je hrozbou pre automobilový priemysel v Británii, ale aj v EÚ

Veľká Británia je na európskom automobilovom trhu značne závislá. V EÚ sa predáva 55 % automobilov vyrobených vo Veľkej Británii, naproti tomu v Spojených štátoch je to len 19 %. Výroba a predaj ale v Británii v posledných troch rokoch klesali. V dôsledku slabších výdavkov domácností, nižších investícií do výrobného sektora a utlmeného rastu britskej ekonomiky klesol podľa spoločnosti Fitch Solution (predtým BMI) predaj osobných automobilov vo Veľkej Británii v roku 2019 o 2,4 % a výroba o 11,9 %.

Pri pohľade do budúcnosti visí nad automobilovým priemyslom mnoho hrozieb. A Brexit bez dohody je jednou z nich. Narušenie obchodu a dodávateľského reťazca by mohla zabrániť iba obchodná dohoda, ktorá bude úplne v súlade s európskymi normami. Akékoľvek odchýlky totiž zaťažia výrobcov automobilov pri exporte do Veľkej Británie aj britských exportérov smerujúcich do EÚ ďalšími nákladmi.

V roku 2020 sa očakáva ďalší pokles výroby osobných automobilov o 3,6 %. Dôvodom je klesajúca miera investícií v krajine s tým, ako výrobcovia automobilov odkladajú nepodstatné kapitálové výdavky na istejšie časy. Predaj osobných automobilov by mal byť veľmi slabý, ale zostane kladný (0,9 %), ale vývoj výroby osobných automobilov pravdepodobne zostane negatívny až do roku 2023.

Vzhľadom k závislosti britského automobilového sektora od dopytu z EÚ, dovozu súčiastok a pracovných síl z EÚ by Brexit bez dohody toto odvetvie v krátkodobom horizonte do piatich rokov výrazne poškodil. Británia by mohla eventuálne presmerovať svoj export na iné trhy, ale prepad exportu do EÚ by to len ťažko nahradilo. Na druhej strane, vzhľadom na zložitý a značne integrovaný dodávateľský reťazec v rámci európskych štátov by mal tvrdý Brexit tiež značný vplyv na EÚ[1]. Sedem z desiatich najväčších britských dodávateľov pochádza z Európskej únie. A títo dodávatelia dohromady predstavujú 72 % britského dovozu automobilov. Možno teda očakávať, že situácia by priamo zasiahla predovšetkým stredoeurópske krajiny. Poľsko je totiž deviatym a Česká republika jedenástym najväčším dodávateľom Veľkej Británie. Tvrdý Brexit by sa prejavil aj nepriamo, a to vzhľadom na značnú závislosť ekonomiky týchto krajín na Nemecku, čo sa teraz prejavuje počas aktuálneho spomalenia nemeckého výrobného sektora, ktoré začalo v polovici roka 2018 a Česko a Slovensko poškodilo v prvom polroku 2019.

Ďalšou hrozbou pre britský automobilový priemysel je potenciálna obchodná dohoda, ktorá by mohla byť teoreticky podpísaná s USA po roku 2020. Vzhľadom na to, že by umožnila zrušiť až 10 % colných taríf na dovoz automobilov z USA, mohli by britský trh potenciálne zaplaviť americké autá. Ako napríklad úspešné SUV, ktoré získava podiely na európskom trhu a znižuje dopyt po európskych automobiloch. Navyše ako už bolo povedané, akákoľvek obchodná dohoda s inými krajinami s odlišnými normami by mohla viesť k horšiemu prístupu automobilov vyrobených v Británii na trh únie. A ešte je tu dohoda o voľnom obchode medzi Japonskom a EÚ, vďaka ktorej boli obojstranne zrušené clá na vývoz automobilov. Ak by sa spolu EÚ a Veľká Británia nedohodli a výsledkom by boli dovozné clá, je takmer isté, že japonské spoločnosti presunú svoju výrobu, aby mohli ľahšie vyvážať do EÚ.

Aký je výhľad?

Všetko teraz závisí od toho, či a ako sa podarí alebo nepodarí uzavrieť obchodnú dohodu. V prípade neúspechu však bude mať Brexit významné dôsledky pre celý britský automobilový priemysel, čo by následne negatívne ovplyvnilo aj automobilový sektor v Európe. Medzitým pokračuje neistota, ktorá má na britskú ekonomiku doslova devastujúci vplyv.

Analytik: Matthieu Depreter – m.depreter@credendo.com


[1] Německo, Belgie, Španělsko, Francie, Nizozemí, Itálie a Polsko - hodnoty pro rok 2018 podle UN Comtrade

Filed under