Riziká prehľadne: protekcionistická politika, nejasnosti ohľadom Brexitu a lokálnej nestability

3/05/2019

share article

Ekonomikám v strednej Európe sa v posledných rokoch darí pomerne dobre. Napriek tomu ale existujú niektoré riziká, viac či menej aktuálne, ktoré by mohli v konečnom dôsledku ohroziť aj české a slovenské firmy.

Ekonomikám v strednej Európe sa v posledných rokoch darí pomerne dobre. Napriek tomu ale existujú niektoré riziká, viac či menej aktuálne, ktoré by mohli v konečnom dôsledku ohroziť aj české a slovenské firmy.

Protekcionistická politika, Brexit a lokálne nestability

Politika "America First", ktorá so sebou môže priniesť zavedenie dovozných ciel na import automobilov do USA, obchodné napätie medzi Čínou a USA a pokračujúci pokles čínskej ekonomiky, problémy talianskych bánk, nestabilita tureckej ekonomiky a neistota ohľadne Brexitu. To sú niektoré významnejšie riziká, ktoré sa objavujú na svetovej scéne roku 2019. "Musíme si uvedomiť, že v globálnom svete a vďaka našej otvorenej ekonomike sa jedná o problémy, ktoré môžu v konečnom dôsledku zasiahnuť aj českých i slovenských podnikateľov. V tomto roku sa navyše očakáva spomalenie rastu HDP aj na európskom trhu. S najväčším rizikom pritom musia počítať tí najzraniteľnejší, čo sú predovšetkým malé a stredné firmy," hovorí Robert Hausman, obchodný riaditeľ úverovej poisťovne Credendo pre Českú republiku.

Politika „America First“ predstavuje hrozbu najmä pre automobilový priemysel, ktorý je závislý na fungujúcom medzinárodnom dodávateľskom reťazci. "Po zavedení cla na oceľ a hliník vlani v marci je ešte stále v hre uvalenie 25 % ciel na dovoz automobilov a automobilových súčiastok z Európy. Automobilový priemysel má v českom i európskom hospodárstve zásadný význam a dôsledky by mohli viesť až k spomaleniu ekonomiky," hovorí Robert Hausman a dodáva: "Situáciu komplikuje aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a s tým súvisiace rastúce mzdové náklady." V prípade, že USA naozaj siahne k spomínaným colným opatreniam, bude rok 2019 výzvou aj pre Českú i Slovenskú republikuktoré pokiaľ ide o automobilový priemysel, patrí k vedúcim krajinám v regióne strednej Európy. Ako to dopadne, by sme sa mali dozvedieť najneskôr v júni tohto roku.

TIP: Podrobnejšie informácie nájdete v našej januárovej analýze automobilového priemyslu.

"Naši analytici ale sledujú aj lokálne nestability, ako sú ťažkosti talianskych bánk alebo napríklad problémy tureckej ekonomiky," hovorí Robert Hausman. Talianske banky majú v rámci eurozóny najvyššie množstvo zlých úverov, aj keď tie sa v poslednej dobe darí znižovať. Banky masívne investovali do talianskych vládnych dlhopisov[1], a ak by ich hodnota začala klesať, podlomilo by to stabilitu talianskeho bankového sektora. "A to by mohlo znamenať problémy aj pre francúzske, nemecké, španielske a britské banky, ktoré držia necelých 30 % dlhopisov. Vzhľadom na napojenie českých bánk na francúzske a nemecké banky by problémy mohli pocítiť v konečnom dôsledku i české spoločnosti," dodáva Robert Hausman. Tiež ťažkosti tureckej ekonomiky by vďaka previazanosti európskych spoločností mohli mať negatívny vplyv. Turecké hospodárstvo sa stretáva nielen so silnou devalváciou meny a infláciou, ale aj s dramatickým prepadom dôvery spotrebiteľov a investorov, čo viedlo v treťom štvrťroku minulého roka k poklesu reálneho HDP. "Znehodnotenie tureckej líry predstavuje pre podnikateľov kľúčové riziko, pretože turecké firmy majú pri obchodovaní so zahraničnými firmami problém plniť svoje záväzky. To sa premietlo do vysokého obchodného rizika krajiny, ktoré reprezentuje makroekonomické faktory ovplyvňujúce platobnú schopnosť všetkých dlžníkov v krajine. A to je teraz v Turecku hodnotené kategóriou C, teda najvyšším stupňom," komentuje situáciu Robert Hausman.

TIP: Podrobnú analýzu vývoja rizík Turecka si môžete prečítať tu.

"Dôsledkom týchto rizík môže byť zhoršenie platobnej morálky, čo zvyčajne postihne predovšetkým malé a stredné firmy," podotýka Robert Hausman a pokračuje: "Vzhľadom na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily sa navyše firmy stretávajú aj s rastúcimi mzdovými nákladmi. To spolu so zvýšením úrokových sadzieb vytvára tlak na maržu, firmy pociťujú zvýšenú potrebu prevádzkového financovania." V rámci poistenia pohľadávok pritom podniky pokryjú nielen riziká spojené s nezaplatením pohľadávok, ale poistenie pohľadávok môžu využiť práve aj pre prevádzkové financovanie. Či už formou financovania z dodávateľských úverov alebo využitím poistenia pohľadávok ako nástroja, vďaka ktorému sú banky schopné poskytnúť potrebné prostriedky. "Variant ako využiť poistenie pohľadávok na prevádzkové financovanie existuje viac a pre každú firmu môže byť vhodné niečo iné. Preto odporúčame konzultovať najlepšie riešenie priamo so zástupcom úverovej poisťovne," dopĺňa Robert Hausman.

 


 

 

3/05/2019