Prudké zníženie hospodárskej aktivity zvyšuje komerčné riziká

Filed under

share article

Rovnako rýchlo ako pandémia sa po celom svete šíria opatrenia, ktoré jednotlivé krajiny prijímajú proti nákaze Covid-19. Zatváranie podnikov, cestovné obmedzenia a uzatváranie hraníc, karanténa a zákazy vychádzania. Tieto a podobné obmedzenia už zasiahli viac ako štvrtinu svetovej populácie. Opatrenia, ktoré sú účinné v boji proti ochoreniu ale zároveň podkopávajú hospodársky rast a obchodné podmienky, ako sa mohol svet presvedčiť na príklade Číny. Vzhľadom k rozsahu týchto opatrení tento rok svetová ekonomika pravdepodobne spadne do recesie. Vo svetle súčasnej krízy sa prinajmenšom v krátkodobom horizonte dramaticky znížila hospodárska aktivita, a to v dôsledku poklesu na finančných trhoch, narušeniu dodávateľských reťazcov a uzatváranie hraníc, ktoré prakticky zastavilo pohyb osôb a v menšej miere aj tovaru.

Kým svet bojuje s krízou a poklesom hospodárskej aktivity, ceny komodít sú pod tlakom. Najvýraznejšie je to u cien ropy, ktorú zasiahol dopytový aj ponukový šok. Skupina OPEC sa 6. marca nedohodla na ďalšom obmedzení dodávok ropy a Saudská Arábia sa následne rozhodla začať cenovú vojnu znížením vlastnej ceny ropy a zvýšením produkcie. V dôsledku toho ceny ropy brent klesli pod úroveň 25 USD za barel, čo je najnižšia úroveň od roku 2002[i].

Vzhľadom k tomu, že ponuka je strategickým rozhodnutím a že dopyt je po celom svete paralyzovaný leteckou dopravou a spomalením celosvetovej aktivity, zostanú ceny ropy pravdepodobne nízke niekoľko mesiacov. Tieto komoditné šoky poškodia v nadchádzajúcich mesiacoch veľa vývozcov komodít.

Aj krajiny, ktoré zatiaľ pandémia príliš nezasiahla, môžu následky pandémie výrazne pocítiť. Okrem poklesu cien komodít, je to pokles príjmov z cestovného ruchu, pokles zahraničného dopytu, nižšie remitencie, prudké zhoršenie globálnych finančných podmienok, narušenie dodávateľských reťazcov a uzatváranie hraníc. Medzi krajinami sú tiež veľké rozdiely v tom, ako budú schopné sa s krízou vysporiadať, pretože niektoré majú priestor pre fiškálne a peňažné stimuly a iné nie. A je zrejmé, že u tých, ktoré takýto priestor nemajú, bude vplyv na ekonomiku oveľa väčší. Mimoriadne veľké množstvo krajín teraz žiada pomoc od MMF prostredníctvom finančného nástroja pre mimoriadne situácie (Rapid Credit Facility). Prvou krajinou, ktorá pomoc získala, je Kirgizsko. 

Vzhľadom na túto situáciu spoločnosť Credendo prehodnotila klasifikácie komerčného riziká jednotlivých krajín s prihliadnutím k špecifikám, ako je priamy dopad ochorenia covid-19, závislosť na rope a cestovnom ruchu, otvorenosť obchodu a domáce a externé rezervy. V hodnotení klasifikácia hrá úlohu priamy vplyv šoku na kľúčové faktory, ako je ekonomický rast, dostupnosť úverov, náklady na pôžičky a vývoj výmenného kurzu na jednej strane a odolnosti krajín a tým aj ich schopnosti odolať šoku na strane druhej. V dôsledku toho došlo k zníženiu klasifikácie komerčných rizík u veľkého počtu krajín. Na mapách môžete vidieť porovnanie situácie k 1.3.2020 a k 1.4. 2020.

Commercial risk as of 1 March, 2020:

Commercial risk as of 1 April, 2020:

 

 

 


[i] Cena ropy k 29.3. byla 23,03 USD za barel

Filed under