Európsky maloobchodný sektor stále nie je z problémov vonku

Filed under

share article

Maloobchodný sektor je postihnutý nerovnomerne

Vplyvy covid-19 sa na predajoch v maloobchode (okrem motorových vozidiel) začali prejavovať v marci 2020. Ako znázorňuje graf 1, maloobchodné predaje nepotravinárskych produktov na úrovni EÚ počas prvej vlny Covid-19 prudko poklesli. Následne sa v priebehu júna až októbra opäť začali zdvíhať až na úroveň pred krízou (najnovšie dostupné údaje). Výkon potravinárskeho sektora ale zostal počas celého obdobia dobrý a v marci dokonca dosiahol vrchol. Ako sa môžete presvedčiť v grafe č. 2, medzi jednotlivými krajinami panujú veľké rozdiely - niektoré krajiny zaznamenali veľké poklesy v oboch segmentoch, zatiaľ čo iné sa držali veľmi dobre. Za zmienku stojí v tomto ohľade predovšetkým Írsko.

Krátkodobý výhľad zostáva veľmi neistý

Podľa správ Google o komunitnej mobilite (Google COVID-19 Community Mobility Reports), ktoré merajú počty návštevníkov konkrétnych miest alebo obchodov a porovnávajú ich s údajmi pred Covidom, neveštia novembrové údaje pre maloobchodné predaje v celej EÚ nič dobré. Správy tiež zdôrazňujú ostrý rozpor medzi jednotlivými krajinami. Od septembra začala mobilita v súvislosti s opatreniami proti šíreniu vírusu v boji proti druhej vlne pandémie znovu klesať. Pokles však nie je tak značný ako v prvej vlne a dáta naznačujú, že by sa ekonomická aktivita mohla ustáliť. Zdá sa, že mobilita sa vo väčšine krajín znovu rozbehla (viďte graf 3). Rozšírenie existujúcich opatrení alebo zavedenie nových by však toto odvetvie mohlo ďalej poškodiť.

Spotrebiteľský prieskum uskutočnený Európskou komisiou v novembri 2020 tiež ukazuje, že po zlepšení v júli až septembri (graf 4) došlo k poklesu dôvery spotrebiteľov až na úroveň dosiahnutú počas krízy v roku 2012. Možno preto predpokladať, že domácnosti zrejme zostanú opatrnejšie a odložia nepodstatné nákupy. Reštriktívne opatrenia zavedené v celej Európe uprostred druhej vlny covid-19 navyše tlmia maloobchodný predaj nepotravinárskych produktov. Hoci je to tradične práve posledný štvrťrok roka, ktorý vďaka sviatkom pomáha predaj podporiť, možno aktuálne očakávať nižšie maloobchodné tržby. Neistota ohľadom pandemického vývoja by v kombinácii s nižšou kúpnou silou domácností mohla situáciu maloobchodu sťažovať aj v roku 2021. O tom, že tretia vlna ochorenia by mala na maloobchodný predaj negatívny vplyv, sa ani netreba zmieňovať.

Dlho očakávaná vakcína by však mohla situáciu zmeniť a do istej miery zlepšiť aj výhľad od polovice roku 2021. Lenže mnoho spotrebiteľov medzitým prišlo o prácu alebo zaznamenalo pokles príjmov. Situácia zasiahla viac domácnosti s nízkymi príjmami (strata zamestnania, skrátenie pracovnej doby, zníženie platov atď.). Ako zvyšok populácie. Tieto domácnosti sa pritom významne podieľajú na celkových útratách v maloobchodnom sektore. A to všetko obmedzí rast tržieb do doby, než sa úroveň zamestnanosti vráti na predkrízovú úroveň. Tvárou v tvár sa ocitáme v situácii, keď spotrebitelia šetria.

Komparativní výhoda pro online prodejce

S tým, ako sa firmy budú snažiť vyrovnať stratu príjmu, bude na strane ponuky medzi maloobchodníkmi panovať tvrdá konkurencia. Ekonomické prostredie je pritom zložitejšie a náročnejšie a spotrebiteľské správanie sa mení. S istotou možno povedať len to, že značky prítomné v online priestore to pravdepodobne zvládnu s väčšou pravdepodobnosťou ako tie, ktoré sa spoliehajú len na "kamenné" predajne. Online predaj sa počas prvého lockdownu využíval v oveľa väčšej miere ako kedykoľvek predtým a ľudia si na neho pomaly zvykajú. Obchody s veľkými priestormi sa môžu stať neudržateľnými, zatiaľ čo e-shopy majú jednoznačnú komparatívnu výhodu. Spoločnosti, ktoré doteraz neinvestovali do online portálu, na to môžu v krátkodobom, strednodobom i dlhodobom horizonte silne doplatiť. To by v budúcnosti malo viesť k významným investíciám. Strategickým problémom sa tiež stáva bezpečnosť zákazníkov v obchode zo zdravotného hľadiska. Možno očakávať, že jediné investície v sektore v rokoch 2020 a 2021 budú v tejto oblasti a povedú k nižšej ziskovosti predajných miest.

Vzhľadom na všetky nutné investície a silnú konkurenciu medzi značkami v kombinácii s nižšou kúpnou silou domácností sa so situáciou dokážu vyrovnať len spoločnosti so zdravými maržami. V krátkodobom horizonte môžeme očakávať bankroty, pretože covid-19 zafungoval ako katalyzátor urýchľujúci úpadok slabých spoločností a nevyhnutné investície.

Analytik: Matthieu Depreter – m.depreter@credendo.com

Filed under