Kredietverzekeraar Credendo viert 100e verjaardag | 10/02/2021

10/02/2021

Filed under

share article

“Onze missie is meer dan ooit actueel: de Belgische export faciliteren”

“Onze missie is meer dan ooit actueel: de Belgische export faciliteren”

Kredietverzekeraar Credendo viert zijn 100-jarig jubileum. Het bedrijf werd in 1921 opgericht door de overheid om de Belgische internationale handel te ondersteunen met borgstellingen en verzekeringen. Intussen is het uitgegroeid tot een internationale groep met vestigingen in 15 Europese landen. CEO Dirk Terweduwe: “Onze hoofdopdracht blijft de Belgische export te faciliteren, zowel voor grote als kleine bedrijven. We zijn hier sterk verankerd en zien de toekomst positief, want er is nog groei mogelijk. We mikken specifiek op het financieren en verzekeren van exportdossiers voor kmo’s.”

In 1921 besliste de Belgische overheid om een agentschap op te richten om exporterende bedrijven te ondersteunen met verzekeringen en borgstellingen. In 1939 werd die Nationale Delcrederedienst (ONDD) een zelfstandige financiële instelling van openbaar nut. Naast zijn publieke taak, met verzekeringen onder staatsgarantie, ontwikkelt het bedrijf sinds 2004 ook commerciële private verzekeringsactiviteiten. Dat vormde de start van een internationale uitbouw met vestigingen in 15 landen. Sinds 2017 gaat de groep onder de naam Credendo door het leven. De Belgische overheid is nog steeds de enige aandeelhouder.

Publieke opdracht: Credendo – Export Credit Agency

Bij het exporteren, zeker naar verre bestemmingen buiten Europa, is er een risico van niet-betaling of van contractverbreking. CEO Dirk Terweduwe: “Onze eerste opdracht, als openbaar agentschap, is dan ook om die risico’s af te dekken met verzekeringsproducten. Dat biedt exporterende bedrijven het nodige vertrouwen en de mogelijkheden om nieuwe internationale markten aan te boren. We treden daar zowel alleen op, als in consortia met banken en andere financiële en verzekeringspartners.”
De publieke opdracht ter ondersteuning van de Belgische economie omvat 4 activiteiten:

  • Kredietverzekeringen voor exporterende bedrijven
  • Financiële garanties voor banken die exporteurs financieren
  • Financiering van exporttransacties tot 8 miljoen euro, over een maximale termijn van 5 jaar
  • Verzekeringen van buitenlandse investeringen

De financiering van kleinere exporttransacties zit in de lift. Group Deputy CEO Nabil Jijakli: “We hebben na 10 jaar een enveloppe van ongeveer 300 miljoen euro voor dergelijke projecten. Bedrijven die in opkomende economieën willen verkopen, moeten vaak immers niet enkel het beste product hebben maar ook een financiering op maat kunnen aanbieden. Wij helpen hen om zulke dossiers rond te krijgen.”
Ook Belgische ondernemingen die willen investeren in een buitenlands filiaal, kunnen hun investeringen laten verzekeren door Credendo. “Deze verzekering werd drie jaar geleden volledig herzien na een klanten- en marktonderzoek. We dekken de politieke risico’s gelinkt aan geweld, embargo’s, onteigening, onderbreking van bedrijfsactiviteiten (‘business interruption’), non-conversie en transferbeperkingen van deviezen, enzovoort. Sinds de herziening, waarmee we inspelen op concrete noden van bedrijven, kent deze polis een groot succes”, aldus Nabil Jijakli.

Commerciële verzekeringen: Credendo Group

Sinds 2004 heeft Credendo Group een pakket commerciële verzekeringsoplossingen in de markt gezet. Met vestigingen in 15 landen is ze intussen uitgegroeid tot het nummer 4 op de Europese markt voor kredietverzekeringen. Dirk Terweduwe: “Die Europese dimensie is noodzakelijk om onze activiteiten rendabel te kunnen uitvoeren. We hebben een ruime expertise opgebouwd in verre markten en zijn een gewaardeerde partner voor ondernemingen, financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen wereldwijd.”
De commerciële verzekeringen omvatten:

  • globale verzekeringspolissen voor kortlopende handelskredieten die bedrijven aan elkaar verstrekken voor een duur van 30, 90 of zelfs 180 dagen;
  • borgstellingen die bedrijven moeten verstrekken in het kader van aanbestedingen of contracten en wettelijke borgstellingen;
  • specifieke verzekeringen zoals de excess-of-loss-verzekering (indekking tegen catastrofale schade) of top-up-dekking (extra capaciteit voor globale polissen);
  • herverzekering in het kader van grotere projecten of van exportportefeuilles van andere verzekeraars.

Credendo: feiten & cijfers

Credendo Group telt 550 medewerkers: 326 in België, waarvan 200 in het moederbedrijf van de groep in Brussel, en 224 in de buitenlandse bijkantoren.
Jaarlijks behandelt het moederbedrijf Credendo – Export Credit Agency 2000 dossiers (zowel nieuwe polissen als aanpassingen aan bestaande contracten).
Credendo Group dekt een portefeuille van 85 miljard euro aan risico’s met betrekking tot internationale handel. In 2020 betaalden de klanten circa 315 miljoen euro aan premies aan de groep. De helft daarvan komt van Belgische transacties.
Het Europese netwerk van Credendo blijft uitbreiden. “In 2020 openden we een kantoor in Ierland, waar de economie groeit en de hubs van internationale bedrijven ook nood hebben aan verzekeringen en borgstellingen”, stelt Nabil Jijakli. “Voor ons kantoor in Londen, destijds de eerste buitenlandse vestiging die we hebben geopend, hebben we intussen de toelating gekregen om als buitenlandse verzekeraar actief te blijven in het Verenigd Koninkrijk na de brexit. Dit is immers een belangrijke markt. En in 2021 zullen we een tweede kantoor openen in Nederland.”

Gevolgen van de COVID-19-pandemie in 2021

2021 zal voor de Belgische exporteurs een moeilijk jaar worden. Uit een bevraging eind vorig jaar bleek dat vier op de vijf bedrijven hun omzet uit export zagen dalen. 60% van de ondernemingen gaf aan dat de gevolgen van de pandemie zich zullen doorzetten in 2021. Vier op de tien bedrijven verwachten dat hun exportvolume niet zal stijgen in de komende drie jaar.
Dirk Terweduwe: “De Wereldhandelsorganisatie verwacht voor dit jaar een heropleving van de internationale handel, maar het zal nog een tijd duren voor we opnieuw het niveau van voor de coronacrisis zullen bereiken. De impact op de reële economie zal zich immers maar volledig laten voelen als de overheden wereldwijd hun steunmaatregelen afbouwen. Veel zal afhangen van hoe en wanneer ze dat doen. Daarnaast blijven ook de brexit, handelsconflicten en het protectionisme een domper op de prognoses.”
Om de Belgische bedrijven te ondersteunen, werkte Credendo een programma uit om voor rekening van de Staat op te treden als herverzekeraar voor private kredietverzekeraars. Dat laat hen toe om de kredietlimieten te behouden en dus de kredieten tussen Belgische bedrijven te blijven dekken.  “Dit programma maakt deel uit van de maatregelen van de federale overheid om de economie te ondersteunen. De Europese Commissie heeft zopas haar akkoord gegeven om het herverzekeringspakket te verlengen tot 30 juni 2021”, aldus Dirk Terweduwe.

Perspectief voor de wereldhandel

Ondanks de crisis ziet Credendo de komende jaren een grotere rol voor Europa weggelegd in de wereldhandel. Het aantreden van Joe Biden als nieuwe Amerikaanse president zal zorgen voor een herstel in de transatlantische relaties. Ook de terugkeer van de VS in de klimaatakkoorden speelt de EU in de kaart, nu de Commissie-von der Leyen van de Green Deal en een duurzame relance de topprioriteit heeft gemaakt.
“We zien Europa weer op het voorplan komen en er dienen zich kansen aan voor bedrijven die duurzame oplossingen en innovatieve technologieën aanbieden om bij te dragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen”, aldus Nabil Jijakli.
Daarnaast verwacht Credendo niet meteen een grote ommekeer in het Amerikaanse buitenlandse beleid: “De geopolitieke spanningen met China, die eigenlijk om het leiderschap in de wereldhandel draaien, zullen misschien minder uitgesproken zijn, maar ze zijn zeker niet weg. We zien ook de relatie met Rusland opnieuw bekoelen. De nieuwe president zal mensenrechten hoger op de agenda plaatsen, wat een rol kan spelen in de relaties met een aantal Arabische landen bijvoorbeeld.”

Perscontact
Nabil Jijakli
Group Deputy CEO
Montoyerstraat 3
1000 Brussel, België
E n.jijakli@credendo.com
M +32 478 25 11 33

10/02/2021

Filed under