Exportbarometer, Belgische export: positieve vooruitzichten voor 2023

Global Supply Chain.jpg

Filed under

share article

  • De veerkracht van de Belgische bedrijven is een van de belangrijkste conclusies die kan worden getrokken uit de 8e Exportbarometer van Credendo (opgesteld in samenwerking met Trends).
  • Het vertrouwen van de exportbedrijven neemt weer toe na een woelige periode: de perceptie van de voornaamste risico’s blijft hoog, maar neemt af in vergelijking met de vorige jaren. De maatregelen die de ondernemingen al hebben genomen liggen in lijn met deze trend en beginnen duidelijk vruchten af te werpen.
  • De geopolitieke spanningen, energiekosten, bevoorradingsproblemen en oneerlijke concurrentie baren de exportbedrijven het meest zorgen.
  • De klimaatverandering blijft een belangrijke bezorgdheid, ook al heeft ze qua prioriteit een paar plaatsen moeten inboeten. Het Credendo Green Package is de ideale oplossing om ondernemingen te helpen deze laatste uitdaging aan te gaan.

De oorlog in Oekraïne, regionale spanningen en conflicten, bevoorradingsproblemen, hoge inflatie, energieprijzen, stijgende rentevoeten en overheidsschulden maken het de exportbedrijven in 2023 nog steeds moeilijk. “Het hernieuwd optimisme, dat zich vertaalt in een vertrouwensscore van 5,9 en zelf 6,0 op 10 bij bedrijven die reeds actief zijn op de buitenlandse markt, is een bemoedigend signaal voor onze buitenlandse handel”, aldus Nabil Jijakli, Deputy CEO van Credendo. Dat signaal is des te positiever als we kijken naar de grote toename van het aantal exportbedrijven dat aangeeft de toekomst vol vertrouwen tegemoet te zien (score van 8 tot 10 op 10): dat percentage stijgt van 12% in 2022 tot 17% in 2023.

Veerkracht en optimisme

Een kleine 1000 ondernemingen uit een twintigtal bedrijfstakken reageerden op de bevraging waardoor we opnieuw een betrouwbare momentopname hebben van de kijk van de bedrijfsleiders op buitenlandse handel. De voornaamste les die de bevraging ons leert, is dat onze ondernemingen erg veerkrachtig zijn. Dat is bemoedigend, maar geen reden tot euforie. “De ondernemingen hebben vertrouwen in de toekomst en zijn optimistisch, maar stellen zich vooral erg pragmatisch op. Ze hebben lessen getrokken uit de verschillende opeenvolgende crisissen van de afgelopen jaren. Ze hebben zich voorbereid, zich aangepast en geïnvesteerd, in het bijzonder om de impact van de hoge energiekosten op te vangen. En nog belangrijker, ze hebben geïnvesteerd in hun werknemers en enorm veel energie gestoken in hun sensibilisering. Dat is voor mij een essentiële stap: ze maken deel uit van een wending ten goede.”

De ondernemingen zijn zich ook terdege bewust van de risico’s die een te grote afhankelijkheid van één of te weinig leveranciers met zich meebrengt. Nabil Jijakli: “De situatie blijft gespannen, maar is verbeterd ten opzichte van de afgelopen maanden. De ondernemingen zien het belang van diversifiëring in.” Het is Credendo’s missie om internationaal actieve bedrijven te begeleiden. Dat doet ze door kredietverzekeringen, verzekeringen voor investeringen in het buitenland en financieringsoplossingen aan te bieden. “De toename van het aantal internationaal actieve bedrijven dat aangeeft gebruik te maken van kredietverzekeringen, getuigt van dynamisme en een proactieve strategie. Een kredietverzekering stelt ondernemingen in staat de politieke risico’s te beheren die gepaard gaan met hun geografische diversifiëring en de internationalisering van hun zaken. Landenrisico’s staan centraal bij Credendo en oplossingen op maat bieden, zit in ons DNA: dat is relevanter dan ooit in het huidige klimaat.”

Uitdagingen

Enkele belangrijke cijfers bevestigen dit optimisme: slechts 27% van de bedrijven verwacht de komende drie jaar geen toename van hun export. Meer dan 2/3 van de exportbedrijven voorspelt een groei tot 25%. “Nochtans zal er waarschijnlijk minder internationale handel zijn omdat de wereld gefragmenteerder wordt. De bedrijven zien voornamelijk toekomstige groeikansen in Azië, Afrika, Zuid-Amerika en Centraal-Amerika.”

De overstromingen en hittegolf van 2021 en 2022 hebben een enorm effect gehad op de bewustwording van de klimaatuitdagingen. In 2023 lijken de ondernemingen minder hinder te ondervinden van de klimaatverandering. “Maar ook hiertegen hebben bedrijven maatregelen genomen en sommige hebben gebruik gemaakt van het Credendo Green Package. Daarin zijn Credendo’s interessantste en voordeligste voorwaarden gebundeld en verbeterd. Ook bij deze uitdaging staan we meer dan ooit aan de zijde van de bedrijven. We bieden oplossingen ter ondersteuning van hun duurzame klimaat-, milieu- en maatschappijvriendelijke projecten.”

Hindernissen

Naar de toekomst toe hopen ondernemingen dat bepaalde hindernissen zullen verdwijnen of een kleinere impact zullen hebben. De vaakst genoemde obstakels hebben te maken met de concurrentiepositie van België. Voor de exportbedrijven zijn ook de productiekosten in België en de opmars van oneerlijke concurrentie bekommernissen. Ze zien de forse toename van protectionistische beleidsbeslissingen met lede ogen aan.

Tot slot wijst Nabil Jijakli op de verschillende instrumenten en technieken waarmee ondernemingen zich kunnen wapenen tegen exportgerelateerde risico’s. Zo zijn er documentaire kredieten, garanties en exportkredieten. “Uitstekend nieuws voor ons is dat kredietverzekeringen de tweede plaats innemen (met 20%). Het is met 36% zelfs de vaakst aangehaalde vorm van indekking door bedrijven die minstens de helft van hun omzet uit export halen.”

Credendo organiseert op 13 juni haar volgende webinar waarin de conclusies en resultaten van de Exportbarometer 2023 zullen worden besproken.

Woordvoerder                                                                                        
Nabil Jijakli                                                                                               
Deputy CEO                                                                                              
rue Montoyerstraat 3                                                                            
1000 Brussels                                                                                          
Belgium
E n.jijakli@credendo.com
M +32 478 25 11 33

Perscontact
Yves-Etienne Massart
Content & Press Relations Manager
E ye.massart@credendo.com
M +32 476 45 01 33

Filed under