Credendo vernieuwt met blockchain

21/11/2019

Filed under

share article

In haar streven naar innovatie kondigt Credendo via haar innovatiecentrum AREA42 met trots de lancering aan van een blockchain-platform. Dat biedt hun stakeholders voor borgtochten op een eenvoudige manier controle en vertrouwen. Het platform is het resultaat van een samenwerking met een Belgische technologiepartner T-Mining.

In haar streven naar innovatie kondigt Credendo via haar innovatiecentrum AREA42 met trots de lancering aan van een blockchain-platform. Dat biedt hun stakeholders voor borgtochten op een eenvoudige manier controle en vertrouwen. Het platform is het resultaat van een samenwerking met een Belgische technologiepartner T-Mining1.

"De blockchain-toepassing is een eerste concrete realisatie van AREA42. Deze laatste stelt Credendo in staat om haar doel te verwezenlijken en een leider in innovatie van kredietverzekeringen en een partner voor nieuwe producten en oplossingen te worden. “Hoewel de blockchaintechnologie vaak gehypet wordt, is de waarde ervan voor de business in deze use case bewezen”, aldus Dirk Terweduwe, Group Chief Executive Officer van Credendo.

Gemakkelijke borgstellingen

Het is voor alle betrokken partijen van cruciaal belang dat alle informatie in de borgtocht 100% betrouwbaar en controleerbaar is. Elke frauduleuze manipulatie van informatie zoals het gedekte bedrag, de geldigheidsdatum of de uitgevende partij kan een ingrijpende invloed hebben op de onderliggende handelstransactie, die in grote mate afhankelijk is van wederzijds vertrouwen en reputatie.

Door gebruik te maken van een gedecentraliseerd netwerk om borgtochten in blockchain te registreren, biedt het platform stabiliteit, buitengewone authenticiteit en integriteit tegenover opdrachtgevers, begunstigden en makelaars voor borgtochten uitgegeven door Credendo – Excess & Surety. Deze laatste is een dochteronderneming van Credendo die excess-of-loss-verzekering, top-up-dekking en borgtochten aanbiedt.

In de praktijk is een borgtocht een financieel instrument om de internationale handel te vergemakkelijken. Het is een soort van garantie die Credendo (de borgsteller) biedt om de begunstigde schadeloos te stellen als hij vergoed wenst te worden indien de opdrachtgever (uitvoerder van het contract) de voorwaarden van het contract niet nakomt.

Vlot en veilig businessproces

Afbeelding: Registratie van borgtochten in een blockchain-platform

De bedrijfsprocesstroom is als volgt:

 1. De makelaar stelt de opdrachtgever via een raamovereenkomst aan Credendo voor.
 2. De opdrachtgever vraagt Credendo om een borgtocht.
 3. Credendo beoordeelt de aanvraag en geeft, indien positief, een borgtocht uit.
 4. Via het platform wordt de borgtocht in het blockchain-netwerk geregistreerd.
 5. De begunstigde ontvangt de borgtocht via e-mail. Hij kan de borgtocht raadplegen via de link in de e-mail.
 6. Bovendien kan de begunstigde de authenticiteit van de borgtocht in de blockchain controleren door gewoon op de QR-code te klikken of ze te scannen. Zo kan hij controleren of:
  1. deze borgtocht echt is uitgegeven door Credendo;
  2. de inhoud van de borgtocht correct is;
  3. de borgtocht nog steeds geldig is en intussen niet werd ingetrokken.
 7. Daarnaast is er voor het personeel van Credendo een audit trail beschikbaar, die een overzicht geeft van de borgtochten, de gegevens die ermee verbonden zijn en het logboek.

“Met deze implementatie hebben we blockchain aan een bestaande applicatie toegevoegd, wat resulteert in een extra laag van eenvoudige controle en vertrouwen", zegt Eckhard Horst, General Manager van Credendo – Excess & Surety.

Het platform is nu operationeel in Duitsland, in nauwe samenwerking met een selecte groep van 10 klanten. Tegen het einde van het jaar wil Credendo het platform openstellen voor alle makelaars in Duitsland. “De komende 2 jaar wil Credendo dit platform uitrollen naar nog meer Europese landen", besluit Dirk Terweduwe.

Perscontact:
Nabil Jijakli
Group Deputy CEO
Montoyerstraat 3
1000 Brussel
België
E n.jijakli@credendo.com
M +32 478 25 11 33

1 T-Mining is een Antwerpse start-up die in samenwerking met internationale klanten reeds verschillende innovatieve concepten op basis van gedecentraliseerde technologieën zoals blockchain heeft ontwikkeld en getest en hiervoor reeds meerdere prijzen heeft ontvangen.

21/11/2019

Filed under