Credendo schroeft de steun voor lokale kosten in exportcontracten op tot 50%

29/04/2021

Filed under

share article

Op 20 april gingen de overeengekomen wijzigingen aan de OESO-regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten in. Als gevolg daarvan mag Credendo – Export Credit Agency steun geven voor lokale kosten ter waarde van maximaal 40% van de waarde van het exportcontract voor categorie I-landen (OESO-landen met hoge inkomens), tot 50% voor categorie II-landen (alle andere landen).

Dit getrapte systeem laat een grotere flexibiliteit toe in de steun voor lokaal betrokken goederen en diensten. Vroeger werd voor lokale kosten voorzien in een bedrag dat beperkt was tot maximaal 30% van de waarde van het exportcontract.

Voor vragen over deze recente wijzigingen kunt u terecht bij onze Business Development Specialists op Solutions@credendo.com.

29/04/2021

Filed under