COP26: praktische uitvoering van de verklaring door Credendo

30/06/2022

Filed under

share article

De raad van bestuur van Credendo – Export Credit Agency heeft de richtlijnen goedgekeurd voor de praktische uitvoering van de COP26-verklaring die door België werd ondertekend.

Daarmee verbindt Credendo er zich toe om het klimaatbeleid en de doelstellingen, zoals die in de Klimaatconferentie van Parijs werden omschreven, te implementeren.

Dit houdt in dat zowel in onze beleggingsstrategie als in onze financiële en verzekeringsproducten voor exportfinanciering een net-zero uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 dé regel en voorwaarde is. Niet meer, niet minder! Een moedige en ambitieuze beslissing.

Binnenkort volgt hier meer informatie over.

30/06/2022

Filed under