Credendo – Short-Term EU Risks

O DRUŽBI CREDENDO – SHORT-TERM EU RISKS

Družba Credendo – Short-Term EU Risks (prej znana kot KUPEG) se osredotoča na trg kratkoročnih kreditnih zavarovanj in pokriva predvsem prodajo na Češkem, Slovaškem in Poljskem kot strokovnjak za podjetja iz srednje in vzhodne Evrope.

Od leta 2016 je Credendo – Short-Term EU Risks neposredno hčerinsko podjetje družbe Credendo – Export Credit Agency, ki lahko zagotovi strokovno podporo, kadar stranka potrebuje kritje za izvoz na trge v vzponu in razvoju. Decembra 2012 je družba Credendo – Short-Term EU Risks ustanovila podružnico v Bratislavi, da bi poskrbela za rastočo bazo strank na slovaškem trgu, januarja 2015 pa je odprla podružnico na Poljskem, v Varšavi.

Osnovni izdelek družbe Credendo – Short-Term EU Risks:
•    polica celotnega prometa
Družba Credendo – Short-Term EU Risks se osredotoča na dolgoročno sodelovanje s strankami, ki temelji na prilagojenem, podrobnem in zelo individualnem pristopu.

UPRAVLJANJE

NADZORNI SVET

Dirk TERWEDUWE

Chairman

Nabil JIJAKLI

Member

Ronny MATTON

Member

Frank VANWINGH

Member

Management

 • Martin Fritz_web_final

  Martin Fritz, generalni direktor in predsednik uprave, je odgovoren za:

  • Zahtevke
  • Pravo in skladnost s predpisi
  • Underwriting
  • IT
  • Strategijo
 • Marek Brandt_web

  Marek Brandt, član upravnega odbora, je odgovoren za:

  • Prodajo (vključno z nadzorom prodajnih dejavnosti v poljskih in slovaških podružnicah)
  • Policy management
 • Milada Šturcová

  Milada Šturcová, član upravnega odbora, je odgovorna za:

  • Finance
  • Upravljanje tveganj in aktuar
  • Upravljanje človeških virov in pisarne
  • Pozavarovanje
  • Notranjo revizijo

Bonitetna ocena

V poročilu, objavljenem 22. avgusta 2023, je agencija S&P Global Ratings družbi Credendo - Short-Term EU Risks potrdila bonitetno oceno A s stabilnimi obeti. Družba je to bonitetno oceno prvič pridobila februarja 2022. 
Bonitetna ocena družbe Credendo - Short-Term EU Risks je bila potrjena skupaj z bonitetnimi ocenami njene materinske družbe Credendo - Export Credit Agency, ki se dolga leta ponaša z dolgoročno bonitetno oceno izdajatelja AA in kratkoročno bonitetno oceno izdajatelja A-1+ s stabilnimi obeti. Poleg bonitetne ocene družbe Credendo - Short-Term EU Risks je agencija S&P Global ob svojem rednem letnem pregledu potrdila tudi bonitetni oceni dveh drugih hčerinskih družb iz skupine - Short-Term Non-EU Risks (bonitetna ocena A) in Credendo - Guarantees & Speciality Risks (bonitetna ocena A-).

Integriteta

KAJ STORITI, ČE OPAZITE NEPRIMERNO VEDENJE ALI NISTE ZADOVOLJNI Z NAŠO STORITVIJO?

Čeprav si prizadevamo zagotoviti storitev z vso potrebno skrbnostjo in strokovnostjo, ob upoštevanju poštenosti in poslovne etike, skladnosti z vsemi zakoni, pravili, predpisi in najboljšimi praksami našega sektorja, lahko pride do okoliščin, v katerih menite, da je bilo naše ravnanje neprimerno ali da z našo storitvijo niste zadovoljni. Cenimo vaše mnenje, ki nam bo pomagalo izboljšati naše storitve in odpraviti morebitne težave s skladnostjo.

Obrnite se na svojo običajno kontaktno osebo in nam sporočite, da ste opazili težavo ali da niste zadovoljni. Če menite, da je potrebno ukrepanje na višji ravni ali da je vprašanje preveč občutljivo, da bi ga lahko rešili z običajno kontaktno osebo, se lahko obrnete neposredno na naš oddelek za skladnost s predpisi (glejte spodaj Kako poročati o težavah s skladnostjo s predpisi ali vložiti pritožbo?).

KAKO POROČATI O TEŽAVAH S SKLADNOSTJO S PREDPISI ALI VLOŽITI PRITOŽBO?

Vabimo vas, da nam pošljete opis težave ali pritožbe in navedete svoje kontaktne podatke. Tako bo naša služba za skladnost s predpisi lahko obravnavala prijavljeno težavo ali pritožbo in našla ustrezno rešitev:

Credendo SHORT – TERM EU RISKS úvěrová pojišťovna, a.s.
Attn. The Compliance Officer
Na Pankráci 1683/127
140 00 Prague 4

 • po telefonu: +420 261 097 575 – prosite za pogovor z uradnikom za skladnost s predpisi

KAKO BO OBDELANO VAŠE OBVESTILO?

Vsa vaša obvestila so obravnavana nemudoma v skladu s pravili za njihovo obdelavo in ravnanje z njimi. Poudarek je na pravičnem in objektivnem reševanju v 30 koledarskih dneh. 

IDENTIFIKACIJSKI PODATKI

Credendo  Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Prague 4, Czech Republic

Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Prague 1, Czech Republic
branch Václavské nám. 42, Prague 1, Czech Republic
Account Number: 35-2147420287/0100

 • Registracija podjetja: v poslovnem registru, ki ga vodi Mestno sodišče v Pragi, oddelek B, vložek št. 9958

Kopija Vpis v poslovni register

 • Revizijski odbor: V skladu s 44.b členom Zakona št. 93/2009, Zakon o revizorjih, z vsemi spremembami, v družbi Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., nadzorni svet opravlja funkcijo revizijske komisije. Predsednik nadzornega sveta je Dirk Terweduwe, drugi člani so Frank Vanwingh, Ronny Matton in Nabil Jijakli.
Downloads

Prenosi

Tu lahko najdete vse, kar potrebujete, ne glede na to, ali iščete ponavljajoča se poročila, finančne informacije ali drugo dokumentacijo.

LOKACIJE PISARN

 • Češka: Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

  Vpisano v poslovni register, ki ga vodi Mestno sodišče v Pragi, oddelek B, vložek št. 9958

  ID št: 27245322 – IBAN CZ84 0100 0000 3521 4742 0287 – BIC KOMBCZPPXXX

  Naslov

  Na Pankráci 1683/127, 140 00 Prague 4, Czech Republic

 • Poljska: Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

  Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

  XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000535614

  NIP: 1080018645 – IBAN PL 54 1050 1025 1000 0090 3050 9385 – BIC INGBPLPW

  Naslov

  GBC Gdański Business Center II, budynek D, Ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa, Rzeczpospolita Polska

 • Slovaška: Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

  Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom

  Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 9958, IČ: 27245322, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom

  Credendo – Short-term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Po, vložka 2160/B

  IČO: 47243953 – IBAN SK32 1100 0000 0026 2722 5528 – BIC TATRSKBX

  Naslov

  Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika