Zmeny v ratingu krátkodobého politického rizika

Filed under

share article

V rámci pravidelného hodnotenia krátkodobého politického rizika zvýšila spoločnosť Credendo rating trom krajinám, znížený bol piatim. Pozitívnu zmenu zaznamenali Gambia, Kuvajt a Senegal, negatívny trend naopak Komory, Dominika, Kazachstan, Svazijsko a Zambia.

Kazachstan: zníženie ratingu zo 2/7 na 3/7

Hrubé devízové rezervy Kazachstanu (bez zlata) sa medzi decembrom 2018 a aprílom 2019 znížili o takmer 30 % (viď graf) a pokrývajú iba 2 mesiace dovozu. Vzhľadom k zhoršeniu likvidity znížila spoločnosť Credendo rating krátkodobého politického rizika zo stupňa 2/7 na 3/7. Nový rating, ktorý je stále veľmi slušný, odráža nižšiu úroveň devízových rezerv, ale zároveň pozitívne skutočnosti, ako je nízka úroveň krátkodobého zahraničného dlhu a prebytok bežného účtu.

Gambia: zvýšenie ratingu z 6/7 na 5/7

Vláda prezidenta Barrowa urobila v uplynulom roku veľký pokrok v zlepšení fiškálnej integrity a makroekonomickej stability. Likvidita krajiny sa postupne obnovuje vďaka príjmom z cestovného ruchu a prílivu pomoci. Devízové prostriedky tak vo februári 2019 pokrývali takmer 4 mesiace dovozu (na konci roka 2016 to boli len dva mesiace). Gambia sa však stretáva so štrukturálnym deficitom bežného účtu vo výške okolo 10 % HDP. Je závislá na cestovnom ruchu a podpore darcov, na ktorých závisí financovanie rozvojových potrieb, aktuálne predovšetkým projektov obchodnej infraštruktúry.

Zambia: zníženie ratingu z 4/7 na 5/7

Rizikový profil Zambie sa postupne zhoršuje od roku 2015, kedy sa moci chopil autokratický prezident Lungu. Odvtedy vláda vďaka pôžičkám na mnoho infraštruktúrnych projektov zvýšila dlh krajiny na neudržateľnú úroveň. Zároveň je Zambia vystavená medzinárodnému volatilnému trhu s meďou. Meď predstavuje takmer 60 % príjmov krajiny z vývozu. Odvetvie medi je v súčasnej dobe konfrontované s prudkým zvýšením daní. Výnosy z vývozu sú pod tlakom a očakáva sa len mierny ekonomický rast. So stratou dôvery investorov sa navyše v posledných mesiacoch tiež zrýchlil odliv kapitálu. Dôsledkom bol vo februári 2019 pokles devízových rezerv na úroveň, ktorá kryje len 1,3 mesiaca dovozu (zatiaľ čo adekvátna úroveň je 3 mesiace) a to bolo tiež dôvodom zníženia ratingu do kategórie 5.

Filed under