Zmeny v hodnotení krátkodobého politického rizika

15/04/2021

Filed under

share article

V rámci pravidelného hodnotenia krátkodobého politického rizika zvýšila spoločnosť Credendo rating trom krajinám, znížený bol štyrom. Pozitívnu zmenu zaznamenali Azerbajdžan, Svazijsko a Mauretánia, negatívny trend naopak Anguilla, Montserrat, Svätý Krištof a Nevis a Srí Lanka.

Azerbajdžan: zvýšenie ratingu z 4/7 na  3/7

Vlani Credendo kvôli prudkému zhoršeniu situácie v Náhornom Karabachu znížilo klasifikáciu krátkodobého politického rizika Azerbajdžanu z 3/7 na 4/7. Napätie prerástlo do otvoreného a ozbrojeného konfliktu trvajúceho 6 týždňov, ktorý skončil 9. novembra 2020 podpisom dohody o prímerí. Dohoda sprostredkovaná Ruskom potvrdila vojenské víťazstvo Azerbajdžanu. Vzhľadom k tomu, že od podpisu dohody o prímerí neboli zaznamenané žiadne veľké konflikty a pretože likvidita Azerbajdžanu zostáva dobrá, rozhodlo sa Credendo zvýšiť klasifikáciu krátkodobých politických rizík v krajine na úroveň 3/7, to znamená na úroveň pred konfliktom.

Mauretánia: zvýšenie ratingu z 5/7 na 4/7

Pandémia Covid-19 výrazne ovplyvnila situáciu v Mauretánii. V roku 2020 to viedlo k 2% poklesu ekonomiky a značným potrebám na financovanie. Medzinárodná podpora a pozastavenie dlhovej služby poskytli fiškálny priestor pre núdzové výdavky. V priebehu roka 2020 však neočakávaný nárast vývozu komodít viedol k fiškálnemu prebytku. Silné ceny zlata a prudké oživenie cien železnej rudy viedli od polovice roka 2020 ku skokovému zvýšeniu príjmov z vývozu. Vďaka tomu sa úroveň devízových rezerv do decembra 2020 zvýšila až na 1,5 miliardy USD, čo predstavuje pokrytie 4,8 mesiaca dovozu a rekordné maximum. Tieto benefity sú určené na podporu oživenia v rokoch 2021-2022 a očakávaný rast reálneho HDP je 3,1%, respektíve 5,6%. Nestálosť komoditných trhov však predstavuje pre prognózu krajiny riziko. Pretože sa ale ukazovatele likvidity pohybujú na rekordných úrovniach, rozhodlo sa Credendo upgradovať klasifikáciu krátkodobého politického rizika z 5/7 na 4/7.

Srí Lanka: zníženie ratingu z 5/7 na 6/7

Ekonomiku Srí Lanky pandémia Covid-19 tvrdo zasiahla. Znížil sa zahraničný dopyt, zastavil sa cestovný ruch a znížili remitencie. Výsledkom je prehĺbenie deficitu bežného účtu, čo zvýšilo potrebu externého financovania. Situáciu komplikuje tlak na rupiu a najnovší vývoj ukazuje, že devízové rezervy môžu v nadchádzajúcich mesiacoch zostať pod tlakom. Vzhľadom k tomu, že devízové rezervy pokrývali v januári približne 2 mesiace dovozu a v nasledujúcich mesiacoch sa očakáva len krehké oživenie, rozhodlo sa Credendo znížiť klasifikáciu krátkodobých politických rizík v krajine na 6/7.

15/04/2021

Filed under