Rusko: Stabilita zachovaná, ale vyhliadky na rast sú slabé

Filed under

share article

PPri pohľade do budúcnosti zostávajú riziká Ruska, ako veľkého vývozcu komodít, stále rovnaké: nové sankcie a prudké zníženie cien komodít. Ďalšie riziko predstavuje globálne obchodné prostredie. Krajina rozhodne nie je a nebola imúnna voči obchodnému napätiu a zasiahli ju americké clá na oceľ i následky nízkeho globálneho rastu. Rusko má ale značné vonkajšie rezervy a vďaka makroekonomickej politike sa nachádza v lepšej pozícii ako v roku 2014.

Silný makroekonomický rámec

Od roku 2014 sa Rusko sústredí na stanovenie pevného rámca svojej makroekonomickej politiky. Zameriava sa na infláciu, pružný výmenný kurz a obozretnú fiškálnu politiku, a okrem toho zaviedlo niektoré nepopulárne opatrenia - tento rok v januári to bolo zvýšenie DPH a v lete predchádzajúceho roka dôchodková reforma. Táto makroekonomická politika pomohla krajine relatívne dobre odvrátiť negatívny vplyv nízkych cien ropy a sankcií a zachovať stabilitu krajiny. Výsledkom je, že zostatok bežného účtu je v prebytku, krajina má vysoké hrubé devízové ​​rezervy, nízky externý dlh a zdravé verejné financie s dlhom pod 20 % HDP a očakáva sa, že tento verejný dlh zostane nízky, aj keď vezmeme do úvahy výdavky na infraštruktúru oznámenú prezidentským dekrétom z mája 2018. Hlavným rizikom pre verejné financie tak zostáva závislosť na tržbách z ropy. Rubeľ je stabilný a dokonca v ročnom porovnaní posilňuje, ale zostáva zraniteľný voči vonkajším otrasom. Inflácia sa po navýšení DPH z 18 % na 20 % mierne zvýšila, ale aktuálne je jej trend opäť klesajúci, čo Ruskej centrálnej banke umožnilo znížiť referenčnú úrokovú sadzbu (viďte graf 1). Preto tiež zrejme klesne aj priemerná úroková sadzba. Napriek slabým stránkam, ktoré sa týkajú najmä malých bánk, je bankový sektor stabilnejší, aj keď existujú určité riziká spojené s nárastom úverov domácností.

Vyhliadky na mierny hospodársky rast

Aj napriek silnému rámcu makroekonomickej politiky zostáva príliv čistých zahraničných investícií prevažne negatívny. To možno vysvetliť rôznymi faktormi, medzi ktoré patrí aj neustála hrozba ďalších sankcií. Okrem toho sú tu ale aj dôvody čisto domáce, ktoré okrem iného súvisia s kvalitou inštitúcií a rizikom vyvlastnenia, čo Credendo zdôrazňuje ratingom 5/7. Jednou z kľúčových slabín ruskej ekonomiky je však nízka perspektíva hospodárskeho rastu. A to v situácii, keď na trhu panuje nedostatočná konkurencia, rast populácie je negatívny a rast produktivity nízky. Prezident Putin preto v prezidentskom dekréte z mája 2018 oznámil ambiciózne reformy zamerané na zvýšenie produktivity a rastu, znižovanie chudoby a predĺženie dĺžky života. Tieto ciele boli transformované do národných projektov, ktoré počítajú so zvýšením verejných výdavkov na infraštruktúru, zdravotníctvo a vzdelávanie (a sú čiastočne financované zvýšením DPH). Aj cez tento ambiciózny plán zostávajú vyhliadky na rast nízke. MMF tento rok očakáva, že tempo rastu reálneho HDP bude 1 % (viďte graf 2). V budúcom roku, kedy sa očakáva realizácia národných projektov, pravdepodobne dôjde k malému oživeniu.

 

Analytik: Pascaline della Faille – P.dellaFaille@credendo.com

Filed under