Najvyššia miera krátkodobého politického rizika

8/07/2019

Filed under

share article

Stredoafrická republika je jednou z najmenej rozvinutých a najchudobnejších krajín sveta. V roku 2013 sa krajina prepadla do občianskej vojny a od tej doby radí Credendo krátkodobé politické riziko krajiny do kategórie 7/7, ktorá reprezentuje najvyššiu mieru rizika. Zatiaľ čo ostatné krajiny menovej zóny CFA majú krátkodobé politické riziko bežne v kategórii 5, pri Stredoafrickej republike je hodnotenie odlišné práve kvôli vysokému riziku politického násilia (kategória 7/7). V roku 2016 bola v demokratických voľbách zvolená nová vláda, ale transformácia sa vzhľadom k silnej nestabilite prakticky zastavila. Približne 80 % krajiny je kontrolované 14 rôznymi skupinami milícií. Ozbrojené skupiny profitujú z nedovoleného vývozu diamantov.

Hoci bola vo februári tohto roku sprostredkovaná mierová dohoda, bohužiaľ sa nedá predpokladať, že vydrží. Ozbrojené skupiny sa pravdepodobne nevzdajú okupovaných území, bez toho aby získali ďalšie výhody, boj medzi milíciami a vládnymi vojskami stále pokračuje a 21. mája opäť došlo k útoku na civilistov. Krajinu aj naďalej značne zaťažuje dovoz ropy, ktorý predstavuje 27 % z celkového importu. Hoci Stredoafrickej republike patrí ropné pole na severnej hranici s Čadom, prieskum je zatiaľ považovaný za nehospodárny, pretože by bolo potrebné postaviť ropovod do Kamerunu a MMF tak výhľadovo až do roku 2023 export ropy zo Stredoafrickej republiky nepredpokladá.

Analytik: Louise Van Cauwenbergh – l.vancauwenbergh@credendo.com

8/07/2019

Filed under