Středoafrická republika: Nejvyšší míra krátkodobého politického rizika

1/07/2019

Filed under

share article

Středoafrická republika je jednou z nejméně rozvinutých a nejchudších zemí světa. V roce 2013 se země propadla do občanské války a Credendo řadí krátkodobé politické riziko země do kategorie 7/7, která reprezentuje nejvyšší míru rizika.  Zatímco ostatní země měnové zóny CFA mají krátkodobé politické riziko běžně v kategorii 5, u Středoafrické republiky je hodnocení odlišné právě kvůli vysokému riziku politického násilí (kategorie 7/7). V roce 2016 byla v demokratických volbách zvolena nová vláda, ale transformace se vzhledem k silné nestabilitě prakticky zastavila. Přibližně 80 % země je kontrolováno 14 různými skupinami milic. Ozbrojené skupiny profitují z nedovoleného vývozu diamantů. Přestože byla v únoru tohoto roku zprostředkována mírová dohoda, bohužel se nedá předpokládat, že vydrží. Ozbrojené skupiny se pravděpodobně nevzdají zabraných území, aniž by získaly další výhody, boj mezi milicemi a vládními vojsky stále pokračuje a 21. května opět došlo k útoku na civilisty.

Pokud jde o export, země je závislá na soukromých převodech a obchodu se dřevem (ilegální obchod s diamanty není zahrnutý) a země se potýká se strukturálním deficitem běžného účtu. Zemi i nadále značně zatěžuje dovoz ropy, který představuje 27 % z celkového importu. Ačkoli Středoafrické republice patří ropné pole na severní hranici s Čadem, průzkum je zatím považován za neekonomický, protože by bylo třeba postavit ropovod do Kamerunu a MMF tak výhledově až do roku 2023 export ropy ze Středoafrické republiky nepředpokládá.

Analytik: Louise Van Cauwenbergh – l.vancauwenbergh@credendo.com

1/07/2019

Filed under