EÚ: Napätie v obchodných vzťahoch pridáva starosti výrobnému sektoru

Filed under

share article

Udalosti

V dôsledku sporu medzi USA a EÚ o štátnej pomoci poskytnutej spoločnostiam Airbus a Boeing, umožnila nedávno USA Svetová obchodná organizácia (WTO) uvaliť na európsky dovoz clá vo výške 7,5 miliárd USD. Clá vo výške 10 % a 25 %, nadobudli platnosť 18. októbra na dobu neurčitú a ovplyvňujú rôzne krajiny a rôzne odvetvia. Medzi nimi poľnohospodársky tovar (whisky, bravčové výrobky, olivový olej, mliečne výrobky atď.), odevný a textilný priemysel a ľahký priemysel. Hoci clá sú zamerané na tovar z krajín, kde je prítomné konzorcium Airbus (Španielsko, Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko), zasiahne opatrenie všetky krajiny Európskej únie, aj keď sa nie všetky príslušné produkty vyrábajú vo všetkých krajinách. Biely dom tiež zvažuje, že by mohol zoznam položiek, ktoré clu podliehajú, podľa potreby upravovať. To by mohlo ďalej zvýšiť neistotu európskych podnikov.

Dopady

Spomínané opatrenia môžu ešte ďalej zhoršiť aktuálne problémy, ktorým európske ekonomiky čelia. Výrobný priemysel zažíva výrazné spomalenie na celosvetovej úrovni. Stal sa prvou a najviac priamo zasiahnutou obeťou pokračujúcej obchodnej vojny a následného oslabenia svetového obchodu. Aj keď je prepad viditeľný aj v iných regiónoch, najmä v USA, jadrom zhoršenia zostáva Európa. Tá je navyše ovplyvnená neistotou spojenou s Brexitom. So svojimi problémami stojí na čele predovšetkým automobilový priemysel a strojárstvo, čo dokazuje aj ukazovateľ PMI (Purchasing Managers' Index), ktorý je považovaný za predného ukazovateľa ekonomickej činnosti. Najťažšiu daň už zaplatilo exportne orientované Nemecko, tradičný motor regionálneho rastu a jedna z krajín, na ktoré sa nové kolo amerických ciel zameriava najviac. Jeho septembrový výrobný ukazovateľ PMI dosahuje hodnoty 41,7, čo je najnižšia úroveň za posledných 123 mesiacov. Aj ďalšie európske krajiny, medzi nimi Česká republika, Rakúsko, Poľsko, Španielsko a Taliansko, zaznamenali podľa aktuálneho PMI v septembri výraznejší pokles v porovnaní s augustom (viď graf 1). K nim sa pripája aj Veľká Británia a Írsko. Obe krajiny zaznamenali v septembri výrazný pokles, ktorý bol však miernejší ako v auguste. Britský výrobný sektor totiž podporilo obnovovanie zásob súvisiacich s neistotou okolo Brexitu. Tiež PMI Eurozóny si v septembri oproti augustu výrazne pohoršilo.

 

Automobilový priemysel

Pokiaľ ide o európsky automobilový priemysel, očakáva sa, že tento rok klesne objem výroby oproti minulému roku takmer o 2 %. Výrobcovia automobilov musia navyše masívne investovať do segmentu elektromobilov, čo ich marže výrazne ovplyvňuje. Ocitajú sa tak v neľahkej pozícii medzi poklesom dopytu a poklesom marží na jednej strane a hrozbou obrovských pokút zo strany Európskej komisie pri nesplnení cieľov zníženia emisií CO2 na strane druhej. Ďalšou hrozbou sú navyše možné dovozné obmedzenia zo strany USA po prešetrovaní, ktoré začalo v minulom roku, keď americké ministerstvo obchodu uviedlo, že dovoz určitých automobilov a automobilových súčiastok do USA predstavuje riziko pre národnú bezpečnosť podľa článku 232 zákona o obchodnom rozširovaní z roku 1962. Ten dáva prezidentovi právomoc obmedziť dovoz a zaviesť neobmedzene vysoké clá, ak vyšetrovanie ministerstva obchodu zistí, že je v ohrození národná bezpečnosť. Rozhodnutie ohľadom zavedenia ciel by malo padnúť najneskôr do polovice novembra. Prípadné clá by vážne ovplyvnili európsky automobilový priemysel.

Strojárstvo

V sektore strojárstva sa očakáva, že objem výroby tento rok vzrastie v porovnaní s minulým rokom o 2 % (rast v roku 2017 predstavoval asi 5 %, v roku 2018 to boli 3 %). Strojárstvo má ale trvalé problémy a americké clá na mnoho nemeckých výrobkov mu tak zasadí ďalšiu ranu. Preto panuje veľká neistota a nemecké výrobné spoločnosti už začali znižovať výrobné kapacity. O tom svedčí nárast skráteného pracovného času (čiastočne dotované) a oznámenia o prepúšťaní.

Analytik: Florence Thiéry – f.thiery@credendo.com; Matthieu Depreter – m.depreter@credendo.com


1 Section 301 Investigation – EU Large Civil Aircraft https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/EU_Large_Civil_Aircraft_Final_Product_List.pdf
2 EU plus other advanced European countries.

Filed under