Cestná nákladná doprava: Oslabený európsky sektor čelí kvôli covid-19 ďalšiemu narušeniu

28/01/2021

Filed under

share article

Významný pokles prepravovaných objemov a prepravných sadzieb v dôsledku pandémie

Rovnako ako mnoho ďalších odvetví, ovplyvnila pandémia covid-19 výrazne negatívne aj cestnú nákladnú dopravu na celosvetovej úrovni a najmä v Európe. Spoločnosť Ti Insight, ktorá poskytuje informácie o dopravnom odvetví, predpovedala na konci minulého roka, že európsky sektor cestnej nákladnej dopravy sa v roku 2020 medziročne v reálnom vyjadrení zníži o 6,8 % (pri zachovaní konštantných cien a výmenných kurzov). V nominálnom vyjadrení (ktoré počíta iba s konštantnými výmennými kurzami) sa toto číslo mení na 8,3 %. K najväčšiemu narušeniu došlo už počas prvej vlny pandémie na jar 2020, leto s otvorením hraníc a s návratom obchodných aktivít a spotrebou domácností prinieslo oživenie. Ako však uvádza rovnaký zdroj, bolo oživenie len krátkodobé, pretože s druhou vlnou nákazy museli mnohé krajiny v regióne zaviesť nové opatrenia a ekonomiky znovu čiastočne uzavrieť. Predpokladá sa, že v priebehu roka bude postihnutá skôr medzinárodná doprava než doprava vnútroštátna, pričom aktivita sa zníži o 8 % (v porovnaní s 6,2 % v roku 2020). Vnútroštátna doprava bola obzvlášť ťažko zasiahnutá v Taliansku. Podľa IHS Markit tržby v sektore pozemnej dopravy (ktorá okrem cestnej dopravy zahŕňa tiež nákladnú a osobnú železničnú dopravu) v EÚ a ďalších západoeurópskych krajinách v roku 2020 reálne poklesli o 10,3 % (viď graf nižšie). Možno tiež pozorovať rozdiel v závislosti na prepravovanom tovare, pričom obchod s farmaceutickým a IKT tovarom sa v minulom roku udržal. Pozitívny vplyv, ktorý mohla mať na dopravu expanzia online predaja, sa však príliš neprejavil, pretože jeho využitie by pre väčšinu spoločností znamenalo zmenu vozového parku.

Pandémia tiež zmenila jednotlivé komponenty cien európskej cestnej nákladnej dopravy. Niektoré faktory viedli k zvýšeniu cien - napríklad uzavretie hraníc, ktoré spôsobilo veľké kolóny a meškanie nákladných vozidiel. Celková situácia však tlačila skôr ceny smerom nadol, pretože ekonomický šok a pokles dopytu viedli dopravcov k nižším cenovým ponukám. Vplyv nižších cien možno pozorovať vo finančných výsledkoch logistických spoločností za prvých deväť mesiacov roku 2020, pričom napríklad u DHL Freight došlo k poklesu výnosov o 8,7 %, hoci objemy klesli iba o 0,9 %. Nižšie sadzby za prepravu boli najmä v prvej polovici roka čiastočne kompenzované nižšími cenami nafty.

Krátkodobý výhľad je stále predmetom mnohých neistôt

Kým sa nepodarí preočkovať populáciu, bude v krátkodobom horizonte určovať výhľad aj naďalej do značnej miery vývoj pandémie spolu s obavami ohľadom nových mutácií vírusu a ďalšími možnými reštriktívnymi opatreniami. Európska komisia a krajiny EÚ prijali opatrenia na zmiernenie vplyvu pandémie na odvetvie dopravy s cieľom zabezpečiť rýchly a nepretržitý tok tovaru po celej EÚ, ale napríklad nedávne zavedenie testovania vodičov nákladných vozidiel vstupujúcich z Veľkej Británie do Francúzska ukazuje, že sa stále môžu objaviť rôzne prekážky. A tak hoci sa v roku 2021 očakáva oživenie, nie je pravdepodobné, že by odvetvie vyrovnalo objemy predajov stratených v roku 2020.
 
Ak bude pandémia ďalej pokračovať, možno očakávať, že ceny nafty, ktoré sú dôležitou hnacou silou dopravy, zostanú pomerne nízke. A to je pre odvetvie pozitívne, hoci ceny budú zrejme o niečo vyššie, než bol minuloročný priemer.
 
Logistické spoločnosti obchodujúce s Veľkou Britániou sa zjavne budú musieť prispôsobiť a znášať náklady spojené s Brexitom. Tie spočívajú predovšetkým vo väčšej administratívnej záťaži, hoci dohoda medzi EÚ a Veľkou Britániou uznáva platnosť vzájomných licencií a povolení a zahŕňa plné prepravné práva. Britskí prepravcovia sa však musia stretávať s ďalšími obmedzeniami.
 
Pre odvetvie predstavuje brzdu tiež rast miezd vodičov nákladných vozidiel, najmä v strednej a východnej Európe, a to v dôsledku silnej ekonomickej expanzie pred nástupom pandémie covid-19. Mzdy tvoria ďalšiu významnú zložku nákladov na cestnú dopravu.
 
V strednodobom až dlhodobom horizonte bude odvetvie dopravy v európskych krajinách stále viac obmedzované reguláciami súvisiacimi s ochranou životného prostredia, čo bude pre sektor predstavovať ďalšie náklady.
 
Záverom možno povedať, že covid-19 v roku 2020 činnosť cestnej nákladnej dopravy znateľne poznamenal. Aj tento rok je vírus a jeho nové mutácie hlavným zdrojom rizík a neistoty. S tým súvisia prípadné nové reštriktívne opatrenia a ich negatívny vplyv na činnosť výrobného sektora a dopyt domácností. Tieto riziká a neistoty pretrvajú, kým nedôjde k preočkovaniu populácie.
 

Analytik: Florence Thiéry – f.thiery@credendo.com

28/01/2021

Filed under