Silniční nákladní doprava: Oslabený evropský sektor čelí kvůli covid-19 dalšímu narušení

28/01/2021

Filed under

share article

Významný pokles přepravovaných objemů a přepravních sazeb v důsledku pandemie

Stejně jako mnoho dalších odvětví, ovlivnila pandemie covid-19 výrazně negativně i silniční nákladní dopravu na celosvětové úrovni a zejména v Evropě. Společnost Ti Insight, která poskytuje informace o dopravním odvětví, na konci loňského roku předpovídala, že evropský sektor silniční nákladní dopravy se v roce 2020 meziročně v reálném vyjádření sníží o 6,8 % (při zachování konstantních cen a směnných kurzů). V nominálním vyjádření (které počítá pouze s konstantními směnnými kurzy) se toto číslo mění na 8,3 %. K největšímu narušení došlo už během první vlny pandemie na jaře 2020, léto s otevřením hranic a s návratem obchodních aktivit a spotřebou domácností přineslo oživení. Jak však uvádí stejný zdroj, bylo oživení jen krátkodobé, protože s druhou vlnou nákazy musela řada zemí v regionu zavést nová opatření a ekonomiky znovu částečně uzavřít. Předpokládá se, že v průběhu roku bude postižena spíše mezinárodní doprava než doprava vnitrostátní, přičemž aktivita se sníží o 8 % (ve srovnání s 6,2% v roce 2020). Vnitrostátní doprava byla obzvlášť těžce zasažena v Itálii. Podle IHS Markit se tržby v odvětví pozemní dopravy (která kromě silniční dopravy zahrnuje také nákladní a osobní železniční dopravu) v EU a dalších západoevropských zemích v roce 2020 reálně snížily o 10,3 % (viz graf níže). Lze také pozorovat rozdíl v závislosti na přepravovaném zboží, přičemž obchod s farmaceutickým a ICT zbožím se v loňském roce udržel. Pozitivní vliv, který mohla mít na dopravu expanze online prodeje, se však příliš neprojevil, protože jeho využití by pro většinu společností znamenalo změnu vozového parku.

Pandemie také změnila jednotlivé komponenty cen evropské silniční nákladní dopravy. Některé faktory vedly ke zvýšení cen - například uzavření hranic, které způsobilo velké fronty a zpoždění nákladních vozidel. Celková situace však tlačila spíše ceny směrem dolů, protože ekonomický šok a pokles poptávky vedly dopravce k nižším cenovým nabídkám. Dopad nižších cen lze pozorovat ve finančních výsledcích logistických společností za prvních devět měsíců roku 2020, přičemž například u DHL Freight došlo k poklesu výnosů o 8,7 %, přestože objemy klesly pouze o 0,9 %. Nižší sazby za přepravu byly zejména v první polovině roku částečně kompenzovány nižšími cenami nafty.

Krátkodobý výhled je stále předmětem mnoha nejistot

Dokud se nepodaří proočkovat populaci, bude v krátkodobém horizontu určovat výhled i nadále do značné míry vývoj pandemie spolu s obavami ohledně nových mutací viru a dalšími možnými restriktivními opatřeními. Evropská komise a země EU přijaly opatření ke zmírnění dopadu pandemie na odvětví dopravy s cílem zajistit rychlý a nepřetržitý tok zboží po celé EU, ale například nedávné zavedení testování řidičů nákladních vozidel vstupujících z Velké Británie do Francie ukazuje, že se stále mohou objevit různé překážky. A tak přestože se v roce 2021 očekává oživení, není pravděpodobné, že by odvětví vyrovnalo objemy prodejů ztracených v roce 2020.

Jestliže bude pandemie dále pokračovat, lze očekávat, že ceny nafty, které jsou důležitou hnací silou dopravy, zůstanou poměrně nízké. Přestože budou zřejmě o něco vyšší, než byl loňský průměr, je to pro odvětví dobrá zpráva.

Logistické společnosti obchodující s Velkou Británií se zjevně budou muset přizpůsobit a nést náklady spojené s Brexitem. Ty spočívají především ve větší administrativní zátěži, přestože dohoda mezi EU a Velkou Británií uznává platnost vzájemných licencí a povolení a zahrnuje plná přepravní práva. Britští přepravci se však musí potýkat s dalšími omezeními.

Pro odvětví představuje brzdu také růst mezd řidičů nákladních vozidel, zejména ve střední a východní Evropě, a to v důsledku silné ekonomické expanze před nástupem pandemie covid-19. Mzdy tvoří další významnou složku nákladů na silniční dopravu.

Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu bude odvětví dopravy v evropských zemích stále více omezováno regulacemi souvisejícími s ochranou životního prostředí, což bude pro sektor představovat další náklady.

Závěrem lze říci, že covid-19 v roce 2020 činnost silniční nákladní dopravy znatelně poznamenal. Také letos je virus a jeho nové mutace hlavním zdrojem rizik a nejistoty. S tím souvisí případná nová restriktivní opatření a jejich negativní dopad na činnost výrobního sektoru a poptávku domácností. Tato rizika a nejistoty přetrvají, dokud nedojde k proočkování populace.

Analytik: Florence Thiéry – f.thiery@credendo.com

28/01/2021

Filed under