Indonésie: I přes krizi covid-19 zůstává výhled ve středně až dlouhodobém horizontu pozitivní

25/06/2020

Filed under

share article

Covid-19 zasahuje zranitelnou indonéskou ekonomiku

V souvislosti s covid-19 se Indonésie zařadila mezi z nejvíce postižené ekonomiky jihovýchodní Asie. Příčinou je zejména vysoká závislost země na přílivu zahraničního kapitálu a značný význam komoditního sektoru. Dvojí deficit (fiskální deficit a deficit běžného účtu) zajistil zemi během náročného období charakterizovaného vysokou volatilitou kapitálu nepříjemné prvenství mezi asijskými oběťmi covid-19.  Po vypuknutí pandemie v Číně došlo v Indonésii k velkému odlivu kapitálu a k největšímu oslabení měny v rámci jihovýchodní Asie. Mezi lednem a začátkem dubna se jednalo o pokles o více než 17 %. Pokles cen komodit zasáhl zemi velmi tvrdě, protože komodity (např. palmový olej, ropa, plyn, uhlí atd.) představují zhruba polovinu indonéského vývozu. Dovoz z Číny, která je pro Indonésii exportním partnerem číslo jedna, na několik měsíců poklesl a rekordní krizi zažil i do té doby rostoucí sektor cestovního ruchu. V důsledku toho se prudce snížily příjmy běžného účtu a jeho schodek by se mohl v roce 2020 prohloubit z 2,7 % na 3,2 % HDP.  Klesající příliv zahraničního kapitálu dále zhoršil deficit platební bilance a zvýšil potřeby externího financování. Indonésie proto využila možnosti finančních trhů a úspěšně vydala vládní „pandemické dluhopisy“ s velmi dlouhou splatností. Intervence centrální banky přispěly ke snížení devalvačních tlaků na rupii, ale v březnu zároveň vedly ke snížení devizových rezerv na nejnižší úroveň za 18 měsíců (viz graf). Vzhledem ke snížení externí likvidity a vyššímu krátkodobému dluhu snížilo Credendo letos v květnu rating krátkodobého politického rizika Indonésie z kategorie 3/7 na 2/7. V budoucnu by tlak na likviditu mohla pomoci zmírnit dohoda Centrální banky s americkým Fedem týkající se výrazného měnového swapu (v hodnotě 60 miliard USD, což představuje téměř 50 % devizových rezerv Indonésie).

Dubnové snížení ratingu komerčního rizika

Stejně jako jinde ve světě i v Indonésii se domácí aktivita v důsledku opatření proti šíření covid-19 zpomalila. Přestože se vláda rozhodla nezavádět plošná opatření na celém území, několik provincií, včetně hlavního města Jakarty, prosadilo široká sociální omezení včetně uzavření některých podniků, továren a obchodů a dočasného zákazu cestování. Do poloviny června bylo oficiálně hlášeno více než 38 000 nakažených a 2 100 úmrtí, a zatímco se opatření postupně uvolňovala, počet případů infekce rostl. Vláda na situaci kromě uvolněné měnové politiky reagovala stimulačním balíčkem ve výši 4,2 % HDP. Indonésie by se tak před oživením, které se očekává v příštím roce, mohla letos ocitnout blízko recesi. Prognóza nicméně bude záviset na závažnosti a době trvání pandemie a na vývoji na domácím trhu a v Asii obecně. Credendo mezitím v dubnu, kdy rupie vůči americkému dolaru kolísala na historickém minimu, snížilo komerční riziko Indonésie ze stupně B na C.

Zhoršení veřejných financí a zahraničního dluhu

Kromě negativního dopadu na platební bilanci se makroekonomické ukazatele Indonésie zhoršují i na úrovni veřejných financí a zahraničního dluhu. Veřejný dluh, který se v roce 2019 pohyboval okolo 30 % HDP, se letos po letech mírného růstu zvýší. Slabší hospodářská aktivita a nižší příjmy z komodit omezí již tak nízké vládní příjmy, což v budoucnu ovlivní splácení veřejného dluhu a vládní výdaje. Vzhledem k současné krizové situaci se prezident Widodo rozhodl odložit svůj vlajkový projekt, výstavbu nového hlavního města, na rok 2022 a pragmaticky upřednostnil zvýšené výdaje na sociální a zdravotní péči, daňové úlevy a kapitálové injekce finančně nejslabším státním podnikům.

Indonéský finanční profil zhoršují nestabilní a snížené příjmy běžného účtu. Aby země splatila svůj zahraniční dluh, bude muset navýšit půjčky v cizí měně. Přístup Indonésie na trh je nyní nákladnější, protože je spojen s rostoucími náklady na půjčky.

Ve středně a dlouhodobém výhledu převládá optimismus

Mezi zeměmi jihovýchodní Asie patří Indonésie v souvislosti s krizí covid-19 k těm nejvíce ohroženým. Přesto by při pohledu do budoucna měla Indonésie krizi překonat a poté se silně odrazit od pomyslného dna. A vypadá to, že finanční trhy by mohly tento optimismus sdílet. Nahrává tomu obrovský zájem o nákupy vládních dluhopisů i měnový tlak, který se od dubna postupně uvolňuje. Díky tomu by rupie mohla zvrátit svůj roční pokles. Hospodářská perspektiva je pro diverzifikovanou indonéskou ekonomiku ve středně a dlouhodobém výhledu spíše pozitivní.  V budoucnu, po překonání krize covid-19, bude ekonomika těžit z rostoucí domácí poptávky střední třídy, hospodářského oživení v Číně a zvyšování přímých zahraničních investic. Oživení investičních projektů v oblasti infrastruktury pravděpodobně ve střednědobém horizontu znovu podpoří hospodářský růst. V době krize také představuje neocenitelnou výhodu efektivní politika spolu s politickou stabilitou.  Rating středně a dlouhodobého politického rizika Indonésie proto Credendo nemění a i přes pandemický šok a zhoršená finanční rizika jej ponechává v kategorii 3/7.

Analytik: Raphaël Cecchi – r.cecchi@credendo.com

25/06/2020

Filed under