Zachovanie kontinuity našej činnosti

share article

Správa pre našich vážených klientov a obchodných partnerov: Vzhľadom k vývoju situácie spôsobenou pandémiou vírusu covid-19 je našou prioritou pokračovať v bežnej činnosti a zároveň chrániť zdravie našich zamestnancov a klientov.

Správa pre našich vážených klientov a obchodných partnerov

Vzhľadom k vývoju situácie spôsobenou pandémiou vírusu covid-19 je našou prioritou pokračovať v bežnej činnosti a zároveň chrániť zdravie našich zamestnancov a klientov.

V súlade s opatreniami, ktoré prijala česká a slovenská vláda v súvislosti s aktuálnou zdravotnou krízou, robíme v Credendo maximum, aby sme vám aj v tejto situácii mohli poskytovať nepretržité služby. Pretože chceme v najvyššej možnej miere zabrániť šíreniu vírusu, pracujú naši zamestnanci momentálne z domova. Maximalizujeme tak možnosť pokračovať v činnosti a byť vám plne k dispozícii. Aktuálne nás zastihnete prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky. Pokiaľ sa Vám nepodarí spojiť s konkrétnou osobou, obráťte sa prosím na svojho Account manažéra, ktorý Vám pomôže situáciu vyriešiť alebo zašlite e-mail na info-ste-cz@credendo.com.

V prípade, že nemôžete pokračovať v plnení svojich záväzkov, či už z dôvodu ochorenia alebo karantény, informuje prosím svojho Account manažéra, ktorý sa s vami dohodne na ďalšom postupe.

V týchto náročných chvíľach prajeme vám aj vašim blízkym predovšetkým pevné zdravie a veľa síl.