Spoločnosť Credendo – Excess & Surety získala od S&P prvýkrát rating A- so stabilným výhľadom

22/10/2020

Filed under

share article

Spoločnosť S&P Global po prvýkrát udelila spoločnosti Credendo - Excess & Surety hodnotenie finančnej sily A-. Spoločnosť Credendo - Excess & Surety sa špecializuje na medzinárodné poistenie excess-of-loss, top-up a poistenie záruk a je súčasťou Credendo od roku 2004.
  • Belgická úverová poisťovňa Credendo - Excess & Surety získala od S&P rating A-. Výhľad je stabilný.
  • Hodnotenie S&P, ktoré bolo udelené vôbec prvýkrát, odráža silnú pozíciu spoločnosti Credendo - Excess & Surety na európskom trhu v oblasti poistenia excess-of-loss, top-up a poistenia záruk.

Spoločnosť S&P Global po prvýkrát udelila spoločnosti  Credendo - Excess & Surety hodnotenie finančnej sily A-. Spoločnosť Credendo - Excess & Surety sa špecializuje na medzinárodné poistenie excess-of-loss, top-up a poistenie záruk a je súčasťou Credendo od roku 2004.

Hodnotenie S&P zdôrazňuje strategický význam Credendo - Excess & Surety v rámci skupiny, dobre zavedenú obchodnú pozíciu spoločnosti a jej mnohoročnú dobrú finančnú výkonnosť. Spoločnosť Credendo - Excess & Surety vykázala v roku 2019 combined ratio 88,1 % a päťročný priemer 64,8 %.

Spoločnosť je trvalo podporovaná skupinou, čo v hodnotení hrá významnú úlohu. Dôkazom tejto podpory je zvýšenie kapitálu spoločnosti Credendo - Excess & Surety o 50 miliónov EUR, ktoré prebehlo v roku 2019.

Nové hodnotenie tiež zohľadňuje vznik konsolidovaného subjektu, ktorý bude výsledkom nadchádzajúcej fúzie spoločností Credendo - Excess & Surety a jej sesterskej spoločnosti Credendo - Single Risk oznámené 15. septembra 2020.

S&P zároveň zmieňuje, že spoločnosť Credendo - Excess & Surety má s podporou svojich siedmich európskych pobočiek v úmysle ďalej diverzifikovať a rozšíriť poistenie excess-of-loss a poistenie záruk najmä smerom k malým a stredným podnikom.

Udelenie prvého ratingu A- komentuje Eckhard Horst, generálny riaditeľ Credendo – Excess and Surety: „Nové hodnotenie S&P nás veľmi teší. Dokazuje, že naše strategické smerovanie je správne. Mám na mysli najmä naše nedávne rozhodnutie zlúčiť dva subjekty Credendo a založiť vysoko špecializovanú úverovú poisťovňu pod novou značkou Credendo – Guarantees & Speciality Risks. Tento rating odráža očakávanie, že bude fúzia po svojom dokončení ďalej vytvárať udržateľný rast.“

22/10/2020

Filed under