Historická dohoda medzi EÚ a Mercosur ovplyvní oba obchodné bloky... ak bude ratifikovaná

26/07/2019

Filed under

share article

Události

28. júna oznámila EÚ a Mercosur (ekonomický obchodný blok zahŕňajúci Argentínu, Brazíliu, Paraguaj a Uruguaj) dosiahnutie rozsiahlej obchodnej dohody. Jej cieľom je odstrániť obchodné clá a poskytnúť európskym spoločnostiam prístup k verejným ponukovým riadeniam v krajinách obchodného bloku Mercosur. Pokiaľ ide o znižovanie ciel, jedná sa o vôbec najväčšiu dohodu, akú kedy EÚ dosiahla. Dohoda v priebehu desaťročného prechodného obdobia plne liberalizuje viac ako 90 % obchodu medzi oboma obchodnými blokmi a clá na európsky tovar vyvážaný do krajín Mercosuru by mali byť ročne nižšie o 4 miliardy EUR. Ide navyše o historicky prvú obchodnú dohodu, ktorú Mercosur od svojho založenia v roku 1991 uzavrel. Dohoda, ktorej vyjednávanie trvalo 20 rokov, musí byť ale ešte ratifikovaná oboma stranami. Ako by schválenie dohody ovplyvnilo jednotlivé sektory?

Dopad

Očakáva sa, že obchodná dohoda bude mať značný vplyv tak na EÚ aj na krajiny Mercosuru. Krajinám Mercosuru dohoda pomôže diverzifikovať exportné trhy a odpútať sa od Číny. Na oboch stranách potom schválenie tejto dohody pravdepodobne v dlhodobom horizonte podporí rast reálneho HDP. Reálny vplyv obchodnej dohody ale bude v jednotlivých sektoroch odlišný. Zatiaľ čo niektoré sektory budú vzhľadom k silnejšiemu exportu z dohody ťažiť, iné sa budú musieť vysporiadať s vyššou konkurenciou.

Víťazi a porazení
Zdá sa, že na prvej priečke sa umiestni juhoamerické poľnohospodárstvo, najmä pokiaľ ide o hovädzie a hydinové mäso a cukor.
 

Hovädzie
Aj napriek pozitívnemu vplyvu nemožno očakávať, že by dohoda viedla v juhoamerických štátoch k výraznému zvýšeniu produkcie hovädzieho. Štáty Mercosuru budú môcť do Európy ročne vyvážať navyše len 99 tisíc ton hovädzieho (to bude podliehať zníženému clu 7,5 %). Pre porovnanie - teraz môžu vyvážať 200 tisíc ton a z toho 45 tisíc ton podlieha štyridsať- až štyridsaťpäť percentnému clu. Krajina Mercosuru však v roku 2018[1] vyprodukovali okolo 14 100 000 ton a z toho 3 400 000 ton hovädzieho išlo na export. Oslobodenie od cla tak zvýši celkový export hovädzieho z krajín Mercosur približne o tri percentá. Aj tento minimálny nárast ale európski výrobcovia pocítia. Nárast dovozu totiž zodpovedá 27 % dovozu hovädzieho mäsa v roku 2018 a predstavuje 1,2 % európskej spotreby.

Hydina
Čo sa týka vývozu hydiny do EÚ, ďalších 180 tisíc ton bezcolného exportu je v porovnaní s domácou produkciou krajín Mercosur malé množstvo. Tvorí ale 5 % celosvetového vývozu krajín Mercosuru. Z európskeho hľadiska toto množstvo zodpovedá 25 % dovozu a predstavuje 1,5 % európskej spotreby hydiny.
 
 
Cukor
Pri cukre neplatia jednotné pravidlá pre všetky krajiny. Brazília, najväčší svetový producent cukru, veľkorysé podmienky nedostane, zatiaľ čo Paraguaj, ktorý v produkcii cukru drží 57. priečku, môže do EÚ bez cla vyviezť 10 tisíc ton cukru (čo je 7 % jeho domácej produkcie a 12 % jeho exportu). Kvóta na cukor je však pre európsky trh celkovo zanedbateľná (predstavuje 0,1 % produkcie a 0,7 % dovozu).
 
Problémy pocíti juhoamerické oceliarstvo a automobilový priemysel
Tam, kde sú víťazi, nájdeme i porazených. K obchodnej dohode je veľmi skeptický brazílsky oceliarsky priemysel. Panujú obavy, že brazílsky trh zaplavia európske výrobky vyrobené z lacných komponentov. Výrobné náklady sú v Brazílii o 10 % vyššie ako v zahraničí a brazílsky trh je takmer preplnený. Možno teda očakávať, že sa oceliarsky priemysel bude stretávať s vážnymi problémami. Okrem oceliarstva by mohol byť v krajinách Mercosuru tvrdo zasiahnutý taktiež dlhodobo chránený automobilový priemysel. V prípade zrušenia ciel na dovoz automobilov (vo výške 35 %) a náhradných dielov (vo výške 14 – 18 %) by boli autá vyrábané v Európe oveľa konkurencieschopnejšie ako automobily vyrábané v krajinách Mercosuru. Zrušenie ciel najviac postihne Argentínu, a to kvôli všeobecne známej nedostatočnej produktivite tamojšieho automobilového priemyslu.
 
Aj po dvadsiatich rokoch je koniec stále v nedohľadne
Rokovanie o dohode Mercosur-EÚ bolo jedným z najdlhších obchodných rokovaní medzi štátmi na svete. Uzavretie dohody trvalo dlhých 20 rokov a ide o vôbec prvú dohodu, ktorú Mercosur mimo svojho územia uzavrel. Avšak koniec je stále ešte v nedohľadne. Ratifikácia dohody bude dlhý proces, ktorý môže trvať roky. V rámci obchodného bloku Mercosur môže byť najväčšou prekážkou pri schvaľovaní dohody Argentína. Krajinu v októbri čakajú prezidentské voľby, kde bude o znovuzvolenie usilovať prezident Macri, ktorého najväčším konkurentom je protekcionistická strana na čele s Albertom Fernándezom a bývalou prezidentkou Cristinou Fernández de Kirchner. Pokiaľ vo voľbách vyhrajú, na ratifikáciu dohody v Argentíne zrejme nedôjde.
Aj na európskej strane panuje neistota, a to vzhľadom k novému Európskemu parlamentu a opozícii poľnohospodárov (najmä z Francúzska, Poľska a Írska) a otázkam, ktoré sa týkajú životného prostredia.

 

Zhrnutie
V prípade, že dôjde k ratifikácii dohody o voľnom obchode, pocíti pozitívny vplyv predovšetkým juhoamerické poľnohospodárstvo, ktoré bude ťažiť z diverzifikovaných a stabilnejších exportných trhov. Druhou stranou mince bude hroziaca konfrontácia medzi európskym a menej konkurencieschopným juhoamerickým priemyselným tovarom, z ktorej by krajiny Mercosuru nemuseli vyjsť víťazne. Kľúčom k prežitiu týchto odvetví v krajinách Mercosuru bude zlepšenie konkurencieschopnosti. Ak sa to nepodarí, bude sa sektor do konca prechodného desaťročného obdobia postupne konsolidovať.

Analytik: Jolyn Debuysscher J.Debuysscher@credendo.com
               Matthieu Depreter – M.Depreter@credendo.com

 

 

[1] 70 % z toho pochádza z Brazílie

26/07/2019

Filed under