Geopolitické napätie a nerovnomerný hospodársky rast. Ako si viedla globálna ekonomika v roku 2018 a s čím počítať tento rok?

18/06/2019

share article

Rok 2018 sa do histórie zapíše ako rok, kedy USA zahájili obchodnú vojnu. Geopolitické napätie pritom zostáva kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje politické riziká v regiónoch na celom svete. Počas roka 2018 sa síce podarilo udržať hospodársky rast, ten bol ale nerovnomerný. Aký bol rok 2018 z pohľadu našich analytikov a čo prinesie budúcnosť?

Rok 2018 sa do histórie zapíše ako rok, kedy USA zahájili obchodnú vojnu. Geopolitické napätie pritom zostáva kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje politické riziká v regiónoch na celom svete. Počas roka 2018 sa síce podarilo udržať hospodársky rast, ten bol ale nerovnomerný. Aký bol rok 2018 z pohľadu našich analytikov a čo prinesie budúcnosť?

Globálny ekonomický rast pokračoval aj v roku 2018, aj keď bol nerovnomerný a už nebol taký výrazný ako v roku 2017. Obchodné napätie eskalovalo a došlo k spomaleniu globálnej ekonomiky. K tomu sa pridalo zhoršenie finančných podmienok, čo tvrdo zasiahlo predovšetkým Turecko a Argentínu, ktorých meny sa voči doláru ostro prepadli. To viedlo k tlaku na menu ďalších krajín, predovšetkým Ruska, Brazílie, Čile, Uruguaja, Južnej Afriky, Indie a Kolumbia. „K väčšiemu rozšíreniu problémov našťastie nedošlo, pretože trhy krajín so silnými ekonomickými základmi sú iné ako trhy krajín, ktoré sa stretávajú s domácou i externou nerovnováhou,“ zdôrazňuje Pascalline della Faille, vedúci oddelenia Risk Managementu v spoločnosti Credendo. „Obdobie od finančnej krízy v roku 2008 až do roku 2018 je navyše charakterizované najnižšími úrokovými mierami v histórii. To viedlo k rozsiahlemu prílevu kapitálu na mnoho rozvojových trhov, a to predovšetkým vo forme vyšších externých pôžičiek. Prílev kapitálu bol značný vo všetkých svetových regiónoch, ale najsignifikantnejší bol, vzhľadom k veľkosti tamojších ekonomík, v subsaharských krajinách,“ dodáva Pascalline della Faille. Vyššie ceny ropy prispeli v mnohých krajinách vyvážajúcich ropu k dobrému výkonu ekonomiky a pomohli zmierniť vnútorné aj vonkajšie nerovnováhy. Ceny energetických komodít sa dostali na svoj vrchol na začiatku októbra, ale potom sa opäť prepadli. Ceny ostatných komodít na čele s kovmi začali klesať v polovici roka 2018 v súvislosti s očakávaným nižším hospodárskym rastom v Číne, a tiež v dôsledku obchodného napätia.

Rast vládneho dlhu rozvojových krajín negatívne ovplyvní budúci ekonomický rast

Prevažná väčšina rozvojových krajín zaznamenala medzi rokmi 2013 a 2018 navýšenie vládneho dlhu. V roku 2018 prekonala výšku verejného dlhu 60 % HDP vo viac ako 30 % rozvojových krajín. Najviac rástol dlh v subsaharskej Afrike. Kým v roku 2013 to bolo len 31,6 % HDP, odhady pre rok 2018 hovoria až o 49,2 %. Nárast verejného dlhu a s tým súvisiaca potreba fiškálnej konsolidácie negatívne ovplyvní ekonomický rast. Zadlžená vláda je navyše menej dôveryhodná, a ak dôjde k ekonomickým problémom, má menej priestoru pre politické manévre. Našťastie len relatívne malé množstvo rozvojových krajín s mimoriadnymi verejnými dlhmi má denominované vysoké percento týchto dlhov v cudzej mene.

Okrem vládnych dlhov robia analytikom po celom svete aktuálne vrásky tiež korporátne dlhy týkajúce sa troch ekonomík na čele s Čínou. V Číne bola úroveň korporátneho dlhu v polovici roku 2018 viac ako 150 % HDP, v Čile takmer 95 % a v Turecku skoro 75 % HDP. Zo skúseností analytikov spoločnosti Credendo vyplýva, že rýchla akumulácia globálneho dlhu vo verejnom aj súkromnom sektore v kombinácii s celkovo vysokou zadlženosťou a menovým nesúladom vedie zvyčajne k značným problémom so splácaním dlhu a s tým súvisiacim zhoršením aktív bankového sektora. A to platí najmä v kontexte globálne zložitejších finančných podmienok.

Eskalácia obchodného napätia ďalej spomalí ekonomický rast

Potom čo Trumpová administratíva uvalila clá na dovoz ocele a hliníka, EÚ a ďalšie veľké krajiny odpovedali podobne. Washington sa následne ďalej zameral na Čínu a uvalil 25 % cla na zoznam tovaru v hodnote 50 miliárd dolárov, zahŕňajúce aj položky automobilového priemyslu a informačných technológií. Nasledovalo ešte uvalenie 10 % cla na ďalší zoznam čínskych výrobkov v hodnote 200 miliárd dolárov. Čína zakaždým reagovala uvalením ciel na podobné objemy amerického tovaru. Cez prebiehajúce obchodné rokovania medzi oboma krajinami oznámil 5. mája 2019 prezident Trump zvýšenie desaťpercentného cla na tovar z Číny na 25 %.

„Očakávame, že protekcionizmus bude ďalej zvyšovať obchodné napätie medzi Washingtonom a Pekingom,“ uvádza Raphael Cecchi, Country and Sector Risk Analytik spoločnosti Credendo, ktorý sa zameriava na ázijské trhy. „V závode o svetovú ekonomickú nadvládu sa USA zamerali na oslabenie Číny. Výsledkom bolo v minulom roku spomalenie ekonomického rastu a možno očakávať, že tento negatívny trend bude nielen pokračovať, ale s eskaláciou obchodného napätia sa ešte ďalej prehĺbi,“ dodáva Raphael Cecchi.

Aj napriek protekcionistickej tendencii bolo v roku 2018 uzavretých niekoľko medzinárodných obchodných zmlúv a Čína tiež otvorila niektoré sektory zahraničným investorom, aby zmiernila negatívne dopady amerických ciel. Trend protekcionizmu však pre mnoho krajín a regiónov, predovšetkým v Ázii a Latinskej Amerike predstavuje rastúce riziko. Aj ostatné regióny pocítia negatívny vplyv protekcionizmu, či už priamo alebo nepriamo. Výsledkom bude útlm dopytu po komoditách, volatilné ceny a narušenie globálnych dodávateľských reťazcov.

Vysoké geopolitické napätie ešte zosilnie

Najsilnejším rizikovým faktorom roku 2018 bolo geopolitické napätie. Hlavné ohniská konfliktov sa buď nezmenili, alebo sa v nich situácia ešte zhoršila, a tak aj naďalej bude pretrvávať vysoké riziko konfliktov, či už na regionálnej alebo globálnej úrovni.

  • Stredný východ a Severná Afrika

Na Strednom východe a v Severnej Afrike je to najmä Líbya, kde panuje sociálny chaos a Jemen, kde stále trvá vojna. „Hoci vojna v Iraku a do značnej miery aj v Sýrii skončila, krajiny sú stále vo veľmi krehkej situácii,“ hovorí Jan-Pieter Laleman, Country and Sector Risk analytik spoločnosti Credendo pre subsaharské krajiny. „Kým USA plánuje stiahnuť svoje jednotky, islamistické skupiny, predovšetkým Islamský štát, zostávajú potenciálnym zdrojom nestability a budúcich teroristických útokov,“ doplňuje Jan-Pieter Laleman.

  • Európa

Rusko-ukrajinské vzťahy na bode mrazu, zvýšené napätie v Azovskom mori a nevyriešená otázka Krymu bránia akémukoľvek pokroku vo vzťahoch medzi EÚ a Ruskom. Napätie ešte zvýšili USA, ktoré uvalili sankcie na vybraných ruských podnikateľov a spoločnosti. To viedlo k vyššiemu odlivu kapitálu, aj keď stále na nižšej úrovni, než tomu bolo v roku 2014.

  • Latinská Amerika

V Latinskej Amerike sa pozornosť sústredí na Venezuelu. Nekonečná recesia, hyperinflácia a sociálna kríza priviedla štát na pokraj katastrofy. Kvôli migrácii z Venezuely sa pod tlak dostáva aj Kolumbia, ktorá prijala viac ako milión utečencov.

  • Ázia

Juhočínske more v oblasti Taiwanu sa stalo javiskom pre vojenské cvičenie Číny. „S intenzívnou vojenskou výstavbou sa dá očakávať, že sa Juhočínske more stane na pozadí boja o ekonomickú nadvládu oblastí stretov a dlho dobejších konfliktov, a to najmä medzi Čínou a USA. Riešiť sa tu bude tiež taiwanská otázka,“ predvída Raphael Cecchi. Tento ponurý obrázok trochu rozjasňuje kórejske prekvapenie - historická schôdzka medzi vodcami USA a Severnej Kórey a zlepšujúce sa vzťahy medzi Severnou a Južnou Kóreou. „Hoci sa napätie zmierňuje, vytvorenie denuklearizovaných zón je skôr zbožným prianím než reálnou vyhliadkou,“ podotýka Raphael Cecchi.

 

18/06/2019