Achillovou pätou zostáva nízka likvidita a závislosť na externom financovaní

Filed under

share article

Nízka likvidita

Hrubé devízové rezervy Turecka sú pod stálym tlakom, hoci sa ich úroveň v porovnaní so septembrom 2018 zvýšila (viď graf 1) a aktuálne pokrývajú 3 mesiace dovozu. Táto pomerne priaznivá úroveň je do určitej miery spôsobená prudkým poklesom dovozu v 3. štvrťroku 2018, čo po rokoch deficitu ovplyvnilo aj prebytok bežného účtu v 3. a 4. štvrťroku 2018. V prvom štvrťroku 2019 sa ale zostatok bežného účtu vrátil do deficitu a likvidita zostáva slabá, čo sa odráža v klasifikácii krátkodobého politického rizika, ktoré Credendo hodnotí stupňom 4/7. V tejto klasifikácii sa odrážajú aj ďalšie faktory ako výrazný krátkodobý zahraničný dlh (v apríli 2019 bol podľa Centrálnej banky Turecka na úrovni 120,6 miliárd USD) a skutočnosť, že Turecko má stále prístup na medzinárodný kapitálový trh aj keď za vyššie ceny ako do augusta 2018.

Dôvera zahraničných investorov je dôležitá

Aby nedošlo k rovnakej situácii ako v auguste 2018, kedy líra prudko oslabila, a hrubé devízové rezervy sa ocitli pod silným tlakom, je pre Turecko kľúčový prílev kapitálu. To ako zahraniční investori vnímajú riziko, ovplyvňuje ako domáca politika Turecka, tak globálne finančné podmienky, na ktoré má okrem iného vplyv menová politika USA.

Niektoré nedávne udalosti na domácej pôde by pritom mohli vyvolať medzi zahraničnými investormi nárast averzie. Medzi ne patrí nedávne odvolanie guvernéra centrálnej banky prezidentským dekrétom. Či bude jeho nástupca schopný získať dôveru trhu a vykonávať nezávislú menovú politiku, sa ešte len uvidí. Ďalšou udalosťou je ťažba zemného plynu na Severnom Cypre. EÚ kvôli tomu už pozastavila rokovania o dohode o leteckej doprave medzi EÚ a Tureckom, znížila predvstupovú pomoc Turecku na rok 2020 a požiadala Európsku investičnú banku, aby preskúmala svoje úverové aktivity v Turecku. A v neposlednom rade je to dodávka ruského raketového systému typu zem-vzduch, kvôli ktorej Spojené štáty v Turecku pozastavili program dodávok lietadiel F-35. Situácia môže viesť až k sankciám zo strany USA, čo by mohlo mať na dôveru investorov devastujúci dopad. To by viedlo k obnoveniu tlaku na výmenný kurz a hrubé devízové rezervy.

Analytik: Pascaline della Faille - P.dellaFaille@credendo.com

Filed under